Experimentální výuka

EXPERIMENTÁLNÍ A VÝUKOVÁ PLATFORMA PASCO PRO VÝUKU PŘÍRODNÍCH A ENVIRONMENTÁLNÍCH PŘEDMĚTŮ

Společnost PASCO působí na světovém trhu s  měřicí a experimentální technikou již déle než 50 let. Za tu dobu vyvinula obsáhlou řadu senzorů, rozhraní a sw vybavení, měřících široké spektrum různých fyzikálních veličin. Chceme Vám představit řadu PASPORT, která je určena pro realizaci experimentů na základních, středních a vysokých školách.

PASCO je komplexní výukovou platformou podporující výuku všech přírodních věd, zahrnující v sobě jak přístrojovou část (poskytující prostředky pro získání naměřených dat), tak i část programovou (sloužící k jejich zpracování). 

Práce se školním experimentálním systémem nevede studenty pouze k získání odborných a specializovaných znalostí z oblasti přírodních věd. Nedílnou součástí práce s takovým edukačním systémem je plné využití nových informačních technologií (včetně mobilních dotykových zařízení).
Výhody používání měřícího systému PASCO:

  • Podporuje efektivnější využití času výuky.
  • Podporuje aktivitu studentů v hodině.
  • Dává možnosti pro porovnání předpokladů s reálnými výsledky.
  • Díky okamžité odezvě jsou naměřené hodnoty pochopitelnější.
  • Měřící metody kopírují postupy v reálném výzkumu či laboratoři.
  • Možnost uchování dat pro jejich pozdější rozbor.
  • Díky tabletům, chytrým telefonům, dataloggerům či notebookům lze měřit i vyhodnocovat data na jakémkoli místě, třeba během výletu či škole v přírodě. Není zapotřebí tedy ani prostorů laboratoře.

Aktuální nabídku produktů PASCO, včetně možnosti sestavení vlastní sady PASCO v PASCO konfigurátoru, naleznete zde.

V případě zájmu o prezentaci či pomoc při sestavení vlastní PASCO sady nás laskavě kontaktujte!

VÝUKOVÝ OBSAH

Nechte se inspirovat experimenty připravenými Vašimi kolegy, využijte jich k zvýšení efektivity vyučovacího procesu ve Vaší škole, udělejte výuku pro své žáky atraktivnější a zajímavější.

Experimenty pro výukovou platformu PASCO naleznete na experimentujme.cz

EXPERIMENTÁLNÍ A VÝUKOVÁ S VYUŽITÍM MODERNÍCH DOTYKOVÝCH ZAŘÍZENÍ

Většina z nás i většina žáků od druhého stupně základní školy výše má k dispozici "chytrý" telefon nebo tablet. Objevte společně s námi způsob, jakým lze děti pomocí těchto zařízení moderně učit chápat fyzikální zákony, naučit je měřit základní fyzikální veličiny s využitím běžně dostupných zařízení, experimentovat a ověřovat předpoklady s naměřenými hodnotami. Výhodou zapojení mobilních dotykových zařízení v podobě "chytrých" telefonů nebo tabletů je jejich dostupnost, možnost realizovat pokusy v malých skupinách i možnost sdílet výsledky experimentů s ostatními.
Připravili jsme pro vás školící programy:

  • Experimenty s mobilním telefonem pro sedm základních fyzikálních veličin SI soustavy
  • Experimenty s mobilním telefonem v environmentální výuce
  • Experimenty s mobilním telefonem v hodinách chemie

V rámci jednotlivých školení si prakticky vyzkoušíme vhodné aplikace a osvojíme si metodické postupy, jakými je do výuky zapojit. Každý účastník si kromě nových vědomostí ze školení odnese i praktické kartičky s popisem jednoduchých experimentů.


Kontaktujte nás po individuální nabídku školení!