Školení

Společnost T-E-V PARDUBICE, s. r. o. je akreditovanou vzdělávací institucí, akreditovanou na základě Rozhodnutí vydaného MŠMT ze dne 4. 8. 2010. Toto Rozhodnutí opravňuje T-E-V PARDUBICE, s. r. o. k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Opětovná akredtace byla udělena dne 30. 8. 2016, Č.j. MSMT- 26369/2016-1 s platností do roku 2022.

AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY SYSTÉMU DVPP:

 1. ActivUčitel - Čtenářská gramotnost - dovednost pro život (Č.j.: MSMT- 15391/2016-2-573)
 2. ActivUčitel - Matematika "není věda" - gramotný = úspěšný (Č.j.: MSMT- 15391/2016-2-573)
 3. ActivUčitel - Office365 - základy práce v online prostředí (Č.j. - 29731/2014-1-832)
 4. ActivUčitel - Začínáme s tabletem (Č.j. - 29731/2014-1-832)
 5. ActivUčitel - aplikace a tablet - výukový obsah tabletu pro naši školu (Č.j. - 29731/2014-1-832)
 6. ActivUcitel - ActivInspire - využití výukového software v praxi (Č.j.: MSMT- 15391/2016-2-573)
 7. ActivUcitel - ActivPrimary - využití výukového software v praxi (Č.j.: MSMT- 15391/2016-2-573)
 8. ActivUcitel - ActivFlipchart - tvorba a využití interaktivní výukové prezentace (Č.j.: MSMT- 15391/2016-2-573)
 9. ActivUcitel - ActiVote - Interaktivní hlasovací systém a jeho využití v praxi (Č.j.: MSMT- 15391/2016-2-573)
 10. ActivUcitel - Nové metody interaktivní výuky v praxi (Č.j.: MSMT- 15391/2016-2-573)
 11. ActivUcitel - ActiEngage - Virtuální výukové, testovací a odpovědní prostředí v praxi (Č.j.: MSMT- 15391/2016-2-573)
 12. ActivUcitel - Využití jazykové laboratoře k rozvoji klíčových kompetencí ve výuce cizích jazyků (Č.j.: MSMT- 15391/2016-2-573)
 13. ActivUcitel - PASCO - Experimentální výukou k poznání přírodních zákonů (Č.j.: MSMT- 15391/2016-2-573)

Obsah a náplň jednotlivých kurzů lze v rámci podmínek akreditace individuálně přizpůsobit konkrétním požadavkům Vaší školy.

V systému DVPP pro Vás připravujeme nové akreditované vzdělávací programy:

 • Experimenty s mobilním telefonem pro sedm základních fyzikálních veličin SI soustavy
 • Experimenty s mobilním telefonem v environmentální výuce
 • Experimenty s mobilním telefonem v hodinách chemie
 • Začínáme pracovat s tablety
 • Využití tabletů v oborových didaktikách