O nás

T-E-V PARDUBICE, s.r.o.

 

HISTORIE SPOLEČNOSTI

V roce 1993 byla založena společnost T-E-V, v.o.s. podnikající v oboru výpočetní, kancelářské a telekomunikační techniky ve východočeském regionu a v Praze.

V roce 2000 se mění profil společnosti, veškeré úsilí firmy bylo věnováno budování silné a pevné pozice na rychle se rozvíjejícím trhu s dataprojektory a prezentační technikou, což si během krátké doby vynutilo postupné rozšiřování obchodního i technického týmu.

Od roku 2005 se společnost jako autorizovaný ACTIVpartner britské značky PROMETHEAN začala věnovat dodávkám techniky a souvisejících služeb v oblasti interaktivních výukových systémů pro základní a střední školy v krajích Pardubickém, Královéhradeckém, Středočeském a Vysočina. Od této doby se společnost T-E-V specializuje na aktivity v oboru interaktivní výuky, ICT, prezentační a audiovizuální techniky.

V roce 2010 došlo z organizačních důvodů ke vzniku společnosti T-E-V Pardubice, s.r.o. Personální složení zkušeného obchodního i lektorského týmu zůstala při změně právní formy plně zachována.

SOUČASNOST
V současné době je T-E-V, Pardubice, s.r.o. regionální vzdělávací, poradenskou a obchodní společností zabývající se již 15 let dodávkami prezentační, audiovizuální, ICT a interaktivní výukové techniky a souvisejících služeb (vzdělávání pedagogů, instalace techniky, poradenství a tvorba projektů). Je jednou z nejvýznamnějších společností v oblasti vytváření projektů pro základní a střední školy v ČR v oblasti digitalizace učeben a jejich komplexní realizace a dodávek technologií.

Specializuje se na oblast školství všech stupňů (cca 95% ročního obratu), spolupracuje s více než 300 aktivních zákazníků z řad ZŠ a SŠ Královéhradeckého, Pardubického, Středočeského kraje a Vysočiny. Poskytuje komplexní služby školským zařízením všech typů - vypracování projektu, podání projektové žádosti, dohledovou část, poradenství, vzdělávání a realizaci dodávky technologií.

Je autorizovaným dealerem společností PROMETHEAN (Velká Británie) - interaktivní HW a SW; PASCO (USA) - laboratorní měřící a experimentální technika a SW; MERKURIUS21 (ČR) - jazykový laboratorní systém. T-E-V Pardubice, s.r.o. je tvůrcem a realizátorem projektů (včetně vzdělávacích kurzů) v rámci OPVK 1.1 v celkové hodnotě přes 80 mil. Kč (období 2009 - 2013):

www.jazykyinteraktivne.cz
www.gymnaziainteraktivne.cz
www.pekarjeucitelonline.cz
www.projektui.cz
www.ucimeinteraktivne.cz
ucimeinteraktivne.zsostrov.cz
naucmeseucit.chroustovice.cz

V těchto projektech bylo zapojeno celkem 436 pedagogů z 94 základních a středních škol 5 krajů ČR.

Naše společnost spolupracuje se stovkami škol v rámci jejich individuálních projektorů OPVK 1.4 a 1.5 (období 2010 až dodnes). Jsme tvůrcem, vlastníkem a provozovatelem portálu www.activucitel.cz pro sdílení interaktivních výukových materiálů s více než 52 000 registrovaných uživatelů z 5 zemí Evropy, obsahujícím více než 26 000 vložených odborně oponovaných výukových materiálů. www.activucitel.cz je partnerem metodického portálu rvp.cz, spravovaného Národním ústavem pro vzdělávání.

Dlouhodobá systematická spolupráce se všemi partnery připravovaného projektu (od počáteční fáze zavedení výpočetní techniky do výuky, přes prezentační, později interaktivní techniku, dále sdílení výukových materiálů a spolupráce mezi školami) logicky směřuje k systémům vzdělávání 1:1 a BYOD. Činnost T-E-V Pardubice, s.r.o. zajišťuje stabilizovaný tým zkušených managerů a lektorů (včetně cca 15 externích školitelů z řad pedagogů všech typů škol - zejména ZŠ a SŠ) s bohatými zkušenosti s organizací velkých síťových partnerských projektů pro základní a střední školství, využívající léty prověřené know-how nejen v oblasti vzdělávání pedagogů, ale i v technických částech projektů.

Společnost je akreditovanou školící organizací MŠMT (Č. j.: 19 752/2010-25) - specializující se na kurzy v oblasti DVPP.