15.02.2013

Jmenné slovní druhy - přivlastňovací zájmena

Prezentace Jmenné slovní druhy - přivlastňovací zájmena je určena pro žáky 2. ročníku oboru Sociální péče, kteří se prvním rokem seznamují se základy romského jazyka. Slouží jako pomůcka k výkladu. V přiložených cvičeních jsou procvičovány tvary přivlastňovacích zájmen, jejich užití ve větách i tvoření vět.

Pro stažení materiálu je nutné se přihlásit. Pokud jste nový návštěvník, zaregistrujte se.