25.09. 11

Jan Amos Komenský

Seznámení s historickou postavou - propojení vlastivědy a českého jazyka.
Jednoduché seznámení s postavou J. A. Komenského, přiblížení jeho díla, význam práce s internetem.
Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,

Další materiály tohoto autora