Anglický jazyk Anglický jazyk

Autor:
Řadit:
01.10. 20

A lot of, much, many

Ročníky: ZŠ 3,
A lot of, much, many
(0 x)
25.12. 12

Literární žánry

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Seznámení s různými literárními žánry.
(0 x)
24.05. 13

Slovo, slabika, písmeno 3

Ročníky: ZŠ 2,
Předváděcí sešit slouží k opakování a procvičování učiva o stavbě slova formou her.
(0 x)
24.05. 13

Slovo, slabika, písmeno 4

Ročníky: ZŠ 2,
Předváděcí sešit slouží k opakování a procvičování učiva o stavbě slova formou her.
(0 x)
13.04. 11

"Frank's morning" procvičování časů

Ročníky: ZŠ 7,
Základní procvičování přítomného prostého, průběhového a minulého prostého času.
(0 x)
24.05. 13

-ed or - ing adjectives

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Materiál slouží k procvičení -ed a -ing přídavných jmen.
(0 x)
16.10. 12

126- Present simple and continuous

Ročníky: ZŠ 8,
Rozdíly v použití obou časů, důraz na použití v součinnosti s určitými výrazy ve větě( nyní, každý den, někdy apod. )
(0 x)
28.11. 11

1st 100 Irregular Verbs. Blockbusters game.

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování tvarů anglických nepravidelných sloves formou soutěže.
(3 x)
23.11. 10

1st 100 Irregular Verbs. Letter B

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování nejfrekventovanějších anglických nepravidelných sloves na písmeno B
(4 x)
29.09. 11

1st 100 Irregular Verbs. Letter S (part 1)

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování nejfrekventovanějších anglických nepravidelných sloves na písmeno S (1. část)
(3 x)
13.09. 11

1st 100 Irregular Verbs. Letter S (part 2)

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování nejfrekventovanějších anglických nepravidelných sloves na písmeno S (2. část)
(3 x)
23.11. 10

1st 100 Irregular Verbs. Letters C, D, E

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování nejfrekventovanějších anglických nepravidelných sloves na písmena C, D, E
(3 x)
23.11. 10

1st 100 Irregular Verbs. Letters F, G

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování nejfrekventovanějších anglických nepravidelných sloves na písmena F, G
(3 x)
23.11. 10

1st 100 Irregular Verbs. Letters H, K, L

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování nejfrekventovanějších anglických nepravidelných sloves na písmena H, K, L
(3 x)
23.11. 10

1st 100 Irregular Verbs. Letters M, P, Q, R

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování nejfrekventovanějších anglických nepravidelných sloves na písmena M, P, Q, R
(4 x)
29.09. 11

1st 100 Irregular Verbs. Letters T, U, W

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování nejfrekventovanějších anglických nepravidelných sloves na písmena T, U, W
(3 x)
09.12. 11

1st 100 irregular verbs. Past Simple tense exercises

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování základních anglických nepravidelných sloves ve větách
(2 x)
27.01. 14

2. stupeň přídavných jmen

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Výklad a procvičování gramatiky
(0 x)
27.01. 14

3. stupeň přídavných jmen

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Výklad a procvičování gramatiky
(0 x)
24.09. 13

72 Sports and misical instruments

Ročníky: ZŠ 4,
Procvičování slovní zásoby s danou tématikou v mluvené i psané podobě, stavba věty, krátká odpověď.
Autor: Dana Fialová
(0 x)
24.09. 13

76 AZ_Kvíz

Ročníky: ZŠ 4,
Souhrnné opakování probrané slovní zásoby (hobbies, sports, food).
Autor: Dana Fialová
(0 x)
19.04. 11

A Head

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
A Head
Autor: Lenka Hojná
(0 x)
22.11. 10

A head

Ročníky:
Základní části lidského obličeje
(0 x)
12.01. 14

A house

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Žáci zde opakují a procvičují slovní zásobu BYT, DŮM.
(0 x)
02.05. 13

A Lot of_Much_Many

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Vyjádření "mnoho" v angličtině.
(0 x)
24.11. 10

A monster's head

Ročníky:
Sešit pracuje s popisem hlavy, využívá znalostí slovesa "mít".
(0 x)
06.01. 13

A School bag

Ročníky: ZŠ 6, spec. š.,
Cíl: určit základní školní potřeby.
(0 x)
16.11. 11

A week 1

Ročníky: ZŠ 4,
A week - osvojení názvů dnů v týdnu
(0 x)
16.11. 11

A week 2

Ročníky: ZŠ 4,
A week - práce se slovní zásobou,části dne
(1 x)
18.02. 12

A, An, Some, Any

Ročníky: ZŠ 6,
Seznámení s používáním neurčitého členu a tvarů some a any.
(0 x)
27.08. 11

Abeceda 1

Ročníky: ZŠ 3,
Úvod do učiva Aj pro 3. ročník na téma Abeceda
(0 x)
27.08. 11

Abeceda 2

Ročníky: ZŠ 3,
Úvod do učiva Aj pro 3. ročník na téma Abeceda
(0 x)
27.08. 11

Abeceda 3

Ročníky: ZŠ 3,
Úvod do učiva Aj pro 3. ročník na téma Abeceda
(0 x)
25.09. 11

Abeceda A-E

Ročníky: ZŠ 3,
Abeceda - 1. část (písmena A-E)
(0 x)
13.09. 12

Abeceda a-i.

Ročníky: spec. š.,
Abeceda a-i.
(0 x)
25.09. 11

Abeceda F-J

Ročníky: ZŠ 3,
Abeceda - 2. část (písmena F-J)
(0 x)
13.09. 12

Abeceda j-s.

Ročníky: spec. š.,
Abeceda j-s.
(0 x)
25.09. 11

Abeceda K-O

Ročníky: ZŠ 3,
Abeceda - 3. část (písmena K-O)
(0 x)
25.09. 11

Abeceda P-T

Ročníky: ZŠ 3,
Abeceda - 4. část (písmena P-T)
(0 x)
13.09. 12

Abeceda t-z.

Ročníky: spec. š.,
Abeceda t-z.
(0 x)
25.09. 11

Abeceda U-Z

Ročníky: ZŠ 3,
Abeceda - 5. část (písmena U-Z)
(0 x)
06.06. 11

Abeceda, hláskování, výslovnost

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Seznámení s anglickou abecedou a hláskováním slov. Procvičení výslovnosti. Skupinové hry (tvoření slov, která začínají daným písmenem abecedy, tvoření slov z daných písmen apod.). Rozvoj komunikačních dovedností.Úroveň A2.
(0 x)
19.12. 11

Aboriginové a bílé obyvatelstvo

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Aboriginové a bílé obyvatelstvo. Úroveň podle SERRJ: B1)
(0 x)
03.06. 12

About films 1

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
TV, films, film stars, minulý čas
(0 x)
19.08. 10

Accidents - Reading

Ročníky: SŠ 3.,
Hodina je zaměřena na porozumění textu, novou slovní zásobu, dává studentům prostor pro vlastní nápady. Pro 3.roč. čtyřletého typu gymnázia a odpovídající ročník osmiletého gymnázia. Délka – 1 vyuč. hodina
(1 x)
12.11. 10

Accidents - vocabulary

Ročníky: SŠ 3.,
Interaktivní sešit seznamuje studenty se slovní zásobou na téma Accidents. Následuje procvičení - formou doplňování, přiřazování apod. Délka - 1 vyuč. hodina. Obsahuje cca 25 nových slovíček.
(0 x)
16.04. 13

Activities

Ročníky: ZŠ 4,
Žáci správně užívají vazby sloves.
(0 x)
20.03. 12

ACTIVITY

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3.,
Hra využívající různé druhy komunikace.
(0 x)
03.10. 12

Adele

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Seznámení s britskou zpěvačkou a několikanásobnou držitelkou cen Grammy Adele a jejími hity Rolling in the Deep a Someone Like You.
(0 x)
10.04. 12

Adjective + preposition

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Přídavná jména s předložkami, která jsou vybrána ze základní slovní zásoby, jsou prezentována, procvičována a upevňována. Žáci jsou vedeni, aby aktivně tyto vazby používali, když mluví o svých zkušenostech. Dvě aktivity jsou poslechové.
(0 x)
09.03. 11

Adjective + preposition - test (intermediate)

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Test pro studenty na úrovni intermediate, jejichž úkolem je vybrat vhodnou předložku do dané věty. Sešit obsahuje test o 30 otázkách určený pro použití hlasovacího zařízení ActiVote.
(0 x)
13.06. 14

Adjectives

Ročníky: ZŠ 9,
Cílem práce je rozšíření slovní zásoby v oblasti Přídavná jména, její procvičení a upevnění.
(0 x)
07.05. 14

Adjectives

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena především pro žáky 7. ročníku. Zábavnou formou si procvičí slovní zásobu týkající se přídavných jmen a jejich stupňování a použití ve větě.
(0 x)
14.05. 13

Adjectives

Ročníky: ZŠ 6,
Výukový materiál slouží k procvičení stupňování přídavných jmen.
(0 x)
03.05. 13

Adjectives

Ročníky: ZŠ 7,
Přídavná jména - jejich stupňování
(0 x)
20.04. 13

Adjectives

Ročníky: ZŠ 8,
Přídavná jména, stupňování, tvorba vět.
Autor: Hana Tulková
(0 x)
10.06. 10

Adjectives

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Seznámení s jednoduchými protikladnými přídavnými jmény vytvořením rytmizované říkanky (chant).
(0 x)
23.05. 14

Adjectives and their opposites

Ročníky: ZŠ 6,
Cílem práce je procvičit slovní zásobu - přídavná jména a jejich protiklady, užití v jednoduchých větách se slovesy mít a být.
(0 x)
09.05. 13

Adjectives - adverbs

Ročníky: ZŠ 6,
Adjectives - adverbs (přídavná jména a příslovce)
(0 x)
12.09. 10

Adjectives - Adverbs

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Přídavná jména a příslovce, použití a tvorba. Vazba feel + přídavné jméno. Úroveň podle SERRJ: B1.
(0 x)
25.06. 11

Adjectives - comparatives and superlatives

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování 2. a 3. stupně přídavných jmen, včetně vyjadřování rozměrů, vazby "as...as" a "the same...as."
(0 x)
23.05. 14

Adjectives - describing nouns

Ročníky: ZŠ 7,
Cílem práce je užití vhodných přídavných jmen ve větách při popisu obrázku a v doplňování textu.
(0 x)
27.03. 14

Adjectives - ed or - ing.

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Výukový materiál slouží k procvičení přídavných jmen s koncovkou -ed nebo -ing.
(0 x)
23.05. 14

Adjectives - ed vs - ing

Ročníky: ZŠ 8,
Cílem práce je seznámit se s rozdílem přídavných jmen zakončených v angličtině na - ed a -ing.
(0 x)
16.05. 10

Adjectives - opposites

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování a prezentace přídavných jmen se zaměřením na slova opačného významu.
(8 x)
23.05. 14

Adjectives - The weather

Ročníky: ZŠ 7,
Cílem práce je seznámení s přídavnými jmény popisující počasí, tvoření vět o počasí.
(0 x)
29.08. 10

Adjectives - word order

Ročníky:
Předváděcí sešit slouží k odvození pravidel slovosledu přídavných jmen a k procvičení pro úroveň Intermediate a Upper-Intermediate.
(0 x)
17.02. 13

Adjectives 1

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
hra (poklad), 2. a 3. stupeň přídavných jmen
(0 x)
29.11. 13

Adjectives 2

Ročníky: ZŠ 3,
Seznámení s dalšími přídavnými jmény.
(0 x)
14.05. 13

Adjectives and adverbs

Ročníky: ZŠ 6,
Výukový materiál slouží k procvičení přídavných jmen a příslovcí.
(0 x)
02.02. 12

Adjectives and Adverbs

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Procvičování použití přídavných jmen a příslovcí.
(1 x)
23.05. 14

Adjectives and adverbs - revision

Ročníky: ZŠ 7,
Cílem práce je opakování a docvičení.
(0 x)
13.08. 10

Adjectives and Prepositions

Ročníky: SŠ 1.,
Kviz v programu Activote. Obsahuje 20 otázek z oblasti Adjectives and Prepositions. Určeno pro 1. roč. čtyřletého gymnázia a odpovídající ročník osmiletého typu gymnázia.
(0 x)
07.01. 13

Adjectives ED vs ING

Ročníky: ZŠ 8,
Tato prezentace je zaměřena na tvorbu přídavných jmen zakončených na koncovku - ed a - ing.
(0 x)
23.05. 14

Adjectives- opposites, adjective order

Ročníky: ZŠ 9,
Cílem práce je procvičit slovní zásobu přídavných jmen a jejich protikladů. Pravidlo pořadí, je-li více přídavných jmen ve větě.
(0 x)
26.06. 13

ADJECTIVES: OPPOSITES

Ročníky: ZŠ 5,
Sešit seznamuje žáky s několika základními přídavnými jmény a následně je procvičuje. Soustředí se zejména na slova opačného významu.
(0 x)
03.07. 11

Adrenalinové sporty

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Základní informace o horolezectví, typech lezení a vybavení. Procvičení slovní zásoby, výklad, přiřazování, přesouvání, doplňování. Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce, znalostí v oblasti této problematiky. Osvojení a procvičení souvisejících jazykových struktur. (SERJ B2)
(0 x)
22.03. 11

Adrenalinové sporty

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Seznámení se základní slovní zásobou týkající se tématu adrenalinové sporty. Její procvičení a rozšíření pomocí řady interaktivních úloh. Osvojení a procvičení souvisejících jazykových struktur. Čtení s porozuměním. Úroveň B1.
(0 x)
03.11. 10

Adrenalinové sporty

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Vysvětlení pojmu adrenalinové pojmy, interaktivní cvičení, stupňování přídavných jmen. Úroveň podle SERRJ: A2.
(0 x)
10.10. 12

Adverbs

Ročníky: ZŠ 6,
Materiál je určen k procvičování angličtiny v 6. ročníku ZŠ.
(0 x)
23.02. 11

Adverbs

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace procvičuje různé druhy příslovcí a jejich použití ve větách. Kromě běžných cvičení se zaměřuje i na písemný projev žáků. Je vytvořena v programu ActivInspire - Studio.
(8 x)
26.07. 10

Adverbs

Ročníky: SŠ 1.,
tvoření příslovcí, používání příslovcí a přídavných jmen
(0 x)
27.06. 12

Adverbs - Příslovce

Ročníky: ZŠ 7,
Tvorba příslovcí v AJ a jejich použití. Příslovce pravidelná a nepravidelná.
(0 x)
03.06. 12

Adverbs and adjectives 1

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
příslovce, tvoření přídavných jmen z příslovcí a naopak, volba vhodného výrazu podle obsahu věty
(0 x)
27.06. 13

Adverbs of frequency

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Příslovce času
(0 x)
10.10. 12

Adverbs of frequency

Ročníky: ZŠ 6,
Materiál je určen k procvičování angličtiny v 6. ročníku ZŠ.
(0 x)
24.08. 11

Adverbs of frequency

Ročníky: ZŠ 5,
Frekvenční příslovce(always, never, often, sometimes, usually)
(2 x)
18.11. 10

Adverbs of Frequency

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Frekvenční příslovce a jejich použití.
(2 x)
17.01. 12

Adverbs of frequency (beginners)

Ročníky: ZŠ 6,
Sešit je zaměřen na procvičení adverbs of frequency zábavnou formou, ve spojení s běžnými činnostmi a zálibami. Zároveň se v závěru upevňuje základní stavba věty a správné postavení těchto slov ve větě - žáci si tvoří i své vlastní věty o své rodině a kamarádech.
(0 x)
23.05. 14

Adverbs of frequency 1

Ročníky: ZŠ 6,
Cílem práce je seznámení se s příslovci frekvence a jejich postavením v anglické větě.
(0 x)
23.05. 14

Adverbs of frequency 2

Ročníky: ZŠ 6,
Cílem práce je procvičení příslovcí frekvence a seznámení se s víceslovními příslovci frekvence.
(0 x)
22.04. 12

Affirmative

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8,
Kladné věty
(0 x)
15.02. 12

Affirmative and negative sentences in present simple

Ročníky: ZŠ 6,
Pracovní sešit slouží k procvičení oznamovacích a záporných vět v přítomném čase prostém.
(0 x)
04.05. 11

Agatha Christie

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Základní údaje ze života britské spisovatelky, její nejznámější díla a dva hlavní hrdinové Hercule Poirot a slečna Marplová. VM zaměřen na slovní zásobu. Úroveň A2.
(0 x)
06.03. 11

Agatha Christie

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Život a dílo Agathy Christie (B1)
(0 x)
31.03. 11

AIDS a další nemoci

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Základní slovní zásoba na téma nemoc (základní zdravotní pomůcky, některé závažné nemoci a slovní obraty spojené s těmito chorobami). Výklad, procvičení, diskuze, pracovní listy, rozvoj řečových dovedností, jazyková interakce a znalosti na dané téma. Jazyková úroveň dle SERRJ je A1.
(0 x)
13.02. 11

AIDS a další nemoci

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
HIV/AIDS, malárie, TB - popisy nemocí, základní slovní zásoba, videa, otázky na opakování, písemný domácí úkol. Úroveň podle SERRJ: B1.
(0 x)
14.06. 11

AIDS a jiné nemoci

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace určená pro žáky zdravotních škol, gymnázií a pro maturanty.Náročná slovní zásoba. SERRJ: A2+
(0 x)
13.04. 11

AIDS a jiné nemoci

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
VM na úrovni B2 zpracovává téma AIDS a jiné nemoci konverzační formou.
(0 x)
19.12. 13

AJ - 6,7,8,9-stupňování přídavných jmen

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Výklad - stupňování přídavných jmen, + kvantifikátory MUCH, MANY, LITTLE, FEW
(0 x)
30.10. 12

Aj - Adjectives

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Nácvik základních přídavných jmen.
(0 x)
30.10. 12

Aj - Animals

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Nácvik nové slovní zásoby.
(0 x)
30.10. 12

Aj - Body

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Nácvik nové slovní zásoby.
(0 x)
30.10. 12

Aj - Clothes

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Nácvik nové slovní zásoby.
(0 x)
30.10. 12

Aj - Colours

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Nácvik slovní zásoby na téma barvy.
(0 x)
30.10. 12

Aj - Days, months

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Nácvik nové slovní zásoby.
(0 x)
30.10. 12

Aj - Family

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Nácvik nové slovní zásoby.
(0 x)
30.10. 12

Aj - Food, drinks

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Nácvik nové slovní zásoby.
(0 x)
30.10. 12

Aj - Fruit, vegetable

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Nácvik nové slovní zásoby.
(0 x)
30.10. 12

Aj - House

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Nácvik nové slovní zásoby.
(0 x)
30.10. 12

Aj - Numbers 1 - 10

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Nácvik číslovek 1 - 10.
(0 x)
30.10. 12

Aj - Numbers 11 - 100

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Nácvik číslovek 11 - 100.
(0 x)
30.10. 12

Aj - Prepositions

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Nácvik základních předložek.
(0 x)
30.10. 12

Aj - School

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Nácvik slovní zásoby -škola.
(0 x)
30.10. 12

Aj - Time

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Nácvik vyjadřování času.
(0 x)
30.10. 12

Aj - Verb to be

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Nácvik časování slovesa být.
(0 x)
20.11. 12

Aj - Verb to have got

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Nácvik časování slovesa.
(0 x)
20.11. 12

Aj - Verbs present continuous

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Slovesa v čase přítomném průběhovém.
(0 x)
20.11. 12

Aj - Verbs present simple

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Slovesa v čase přítomném prostém.
(0 x)
20.11. 12

Aj - Word games

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Procvičování slovní zásoby.
(0 x)
09.05. 13

AJ 2. ročník - zvířata

Ročníky: ZŠ 2,
Opakování - zvířata pro 2. roč.
(0 x)
13.01. 14

Aj- 5-8-my usual day

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8,
Následující prezentace slouží jako podklad pro konverzaci na téma - denní režim a volný čas, je vhodná pro zopakování slovní zásoby a její procvičení
(0 x)
13.01. 14

Aj-4,5-Anglická abecedaABC

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5, SŠ 2.,
výklad + procvičování zábavnou formou
(0 x)
13.01. 14

Aj-4,5-Fashion-and-clothes1

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5, ZŠ 6,
4. a 5.tř - výklad,nová slovní zásoba + opakování pro vyšší ročníky
(0 x)
13.01. 14

Aj-4,5-TIME and NUMBERS123

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5, ZŠ 6,
Procvičování číslovek, výklad - anglický čas + slovní zásoba - dny v týdnu, školní předměty
(0 x)
13.01. 14

Aj-5,6,7-zajmena

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Výklad, procvičování, samostatná i skupinová práce
(0 x)
13.01. 14

Aj-5-7-Animals

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7,
Výklad, procvičování, nová slovní zásoba - hlavní část této prezentace je zaměřena na konverzaci
(0 x)
13.01. 14

Aj-6,7,8,9-Days,seasons

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Následující prezentace slouží jako podklad k probírané látce - měsíce v roce, roční období - aktivity, které jsou pro jednotlivé části roku charakteristické, rozdíl mezi našimi svátky a svátky ve Velké Británii
(0 x)
13.01. 14

Aj-6,7,8-me and my family

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Výklad, prezentace nové slovní zásoby, aktivní zapojení žáků do hodiny, prezentace vlastních úkolů
(0 x)
13.01. 14

AJ-6,7-countable,uncountable nouns,food and drinks

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Následující prezentace slouží nejen jako výklad počitatelných a nepočitatelných anglických podstatných jmen, slouží jako opakování neurčitého členu, some a any
(0 x)
13.01. 14

Aj-7-9-past tense

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Výklad gramatiky, její procvičování, názorné zobrazení, internetové odkazy na zajímavá cvičení
(0 x)
13.01. 14

Aj-7-9-weather and climate

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace nové slovní zásoby, speaking
(0 x)
13.01. 14

Aj-8,9-předpřítomný čas123

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Hlavním cílem této prezentace je seznámit žáky 8. a 9.ročníků s látkou, která se týká předpřítomného času, tato je látka je úzce spojena s minulým časem v angličtině, tudíž je velmi důležité i opakované procvičování nepravidelných sloves.
(0 x)
21.08. 10

All Fool's Day

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
práce s texty
(1 x)
01.03. 12

All the Year Round

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Kalendář
(1 x)
07.05. 14

Alphabet

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7,
Prezentace je určena především pro žáky 6. ročníku. Zábavnou formou si procvičí slovní zásobu týkající abecedy a hláskování.
(0 x)
29.11. 13

Alphabet

Ročníky: ZŠ 3,
Seznámení s anglickou abecedou
(0 x)
06.06. 11

Alphabet (Abeceda)

Ročníky: ZŠ 3,
Alphabet - seznámení s abecedou
(0 x)
17.09. 11

Alphabet 2

Ročníky: ZŠ 3,
Alphabet - seznámení s abecedou
(0 x)
10.10. 12

Alternativní způsoby léčby

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Videa, audio, malování, popisování, práce ve dvojicích jsou základem této prezentace určené do hodin konverzace.
(0 x)
04.07. 12

Alternativní způsoby léčby

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace nejznámějších alternativních způsobů léčby. B2
(0 x)
30.08. 12

Alžběta I.

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Doba Alžběty I. - členové rodiny, její život a známí lidé její doby
(0 x)
28.06. 12

Alžběta II.

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Královna Velké Británie Alžběta II., důležité údaje z jejího života, členové královské rodiny. Diamantové jubileum. Stupeň obtížnosti podle SERRJ B2.
(0 x)
18.12. 12

Alžbětinská éra

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Alžbětinská éra - zlatý věk. Život za vlády panovnice Alžběty I. Základní informace i zajímavosti z této doby. Stupeň obtížnosti podle SERRJ B2.
(0 x)
16.07. 13

Alžbětinská éra - zlatý věk

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Materiál zpracovává základní informace o životě a vládě královny Alžběty I. a několika významných mužích dané doby.
(0 x)
26.01. 12

American and British English

Ročníky: SŠ 4.,
Rozdíly mezi americkou a britskou angličtinou.
(0 x)
20.12. 11

American Education System

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Maturitní téma - Americké školství (B2)
(0 x)
01.03. 12

American English A-Z Quiz

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Sešit zábavnou formou testuje znalost rozdílů ve slovní zásobě americké a britské angličtiny.
(0 x)
30.05. 11

American Inventions and their Inventors

Ročníky: SŠ 1.,
1. ročník čtyřletého typu studia na gymnáziu. 1 vyučovací hodina. Procvičení nové slovní zásoby, americké reálie
(0 x)
15.03. 12

American Landscapes

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Popis obrázku na příkladech krajin USA.
(0 x)
30.08. 12

American Literature

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Americká literatura, její hlavní představitele a jejich nejvýznamnější díla
Autor: Laurie Bram
(0 x)
20.03. 12

American literature

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace je určena pro výuku anglického jazyka ve skupině pokročilých jako součást přípravy na maturitu.
(0 x)
23.02. 12

American Literature

Ročníky: SŠ 4.,
Sešit je koncipován jako pomoc při výkladu mat.ot. American Literature. Jedná se o výklad.
(0 x)
28.02. 11

American Literature

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Maturitní téma - Americká literatura (B2)
(0 x)
15.03. 11

American Schools

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Seznámení se základními informacemi o americkém školství. Úroveň podle SERRJ A2.
Autor: Laurie Bram
(0 x)
02.03. 11

Americká literatura do 19. století - O'Henry

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
SERRJ: A2 Americká literatura počátku 19. století - O'Henry. - život, tvorba, příběh "The Gift of the Magi".
(0 x)
17.04. 11

Americká NEJ

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Interaktivní prezentace na téma: zajímavá a významná fakta z oblasti reálií USA. Úroveň podle SERRJ: A2
(0 x)
29.03. 11

Americká NEJ

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Stručný přehled některých zajímavostí v USA. Úroveň podle SERRJ A1.
(0 x)
06.03. 11

Americká NEJ

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Informace o významných lidech, místech a symbolech Spojených států amerických. Úroveň podle SERRJ B1
(0 x)
11.05. 11

Americká x britská angličtina

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Vysvětlení a procvičení rozdílů mezi britskou a americkou angličtinou. Výklad a interaktivní cvičení se vztahují k oblasti pravopisu, slovní zásoby, gramatiky a výslovnosti. Upevňuje řečové dovednosti a rozvíjí jazykovou interakci.Úroveň: B1
(0 x)
18.12. 12

Americké hudební ceny Grammy

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Seznámení se základními informacemi o amerických hudebních cenách Grammy
(0 x)
25.12. 12

Americké raketoplány

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Materiál obsahuje popisy pěti americký raketoplánů a odkazuje na doplňující informace. Je zaměřen především na procvičení, případně rozšíření slovní zásoby.
Autor: Jan Hrazdira
(0 x)
18.04. 12

Americké raketoplány

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Seznámení s americkým vesmírným programem a proslulými raketoplány Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis a Endeavour, které uskutečnily desítky misí v letech 1981-2011. Slovní zásoba, vyhledávání informací v textu, kvíz.
(0 x)
10.01. 13

Americké školství

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Přehled rozdělení veřejných škol, krátká charakteristika
(0 x)
13.06. 12

Americké školství

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Základní informace o školách a vzdělávacím systému v USA. Rozvoj slovní zásoby spojené s tématem. Stupeň obtížnosti podle SERRJ B1.
(0 x)
05.01. 11

Americké školství

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Seznámení se s americkým školstvím všeobecně, více pak se základním a středním. Úroveň dle SERRJ: B1
(0 x)
06.06. 12

Americké univerzity

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Žáci se v tomto výukovém materiálu seznámí s nejvýznamějšími univerzitami z USA, Velké Británie a České republiky. A2
(0 x)
04.08. 10

Americké univerzity

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Stručný přehled systému vzdělávání v USA a seznámení s pěticí prestižních univerzit: Berkeley, Harvard, Princeton, Stanford, Yale. (B1)
(1 x)
20.01. 12

An accident

Ročníky: ZŠ 6,
Slovní zásoba vztahující se k tématu An accident - příprava krátkého dialogu.
(0 x)
15.08. 12

Anglická pohádka - Cinderella

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Anglická pohádka - Cinderella
(0 x)
15.05. 11

Anglické časy

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
- pravidla tvorby základních gramatických časů v angličtině - přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas prostý a průběhový, předpřítomný čas prostý - správná skladba přísudku - typické výrazy času pojící se s vybranými gramatickými časy - rozlišování v použití jednotlivých gramatických časů - úroveň dle SERRJ: A1
Autor: Pavel Stehno
(0 x)
28.12. 10

Anglické časy

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Přehled gramatických časů, jejich srovnání a následné procvičování na úrovni B1.
(0 x)
03.12. 10

Anglické časy

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Pravidla pro použití přítomných časů, vyjadřování budoucnosti, tvorba vět v předbudoucích časech, cvičení s minulými a předminulými časy. Procvičování průběhových tvarů. (B2)
(0 x)
01.12. 10

Anglické časy

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Přítomný čas prostý / průběhový,minulý čas prostý / průběhový, předpřítomný čas. Úroveň podle SERRJ: A2.
(0 x)
23.10. 10

Anglický slovosled

Ročníky:
Základní gramatika ke slovosledu v oznamovacích větách a otázkách
(0 x)
10.06. 10

Angličtina 3 opakování

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Upevňování slovní zásoby a anglické gramatiky 3. ročníku
(0 x)
10.06. 10

Angličtina 4 opakování

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Upevňování slovní zásoby a anglické gramatiky 4. ročníku
(0 x)
10.06. 10

Angličtina 5 opakování

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Upevňování slovní zásoby a anglické gramatiky 5. ročníku
(0 x)
30.08. 12

Angličtina jako světový jazyk

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
VM se zabývá otázkou, zda by se AJ měl stát oficiálním světovým jazykem a proč je důležitá znalost AJ v dnešní době.
(0 x)
15.09. 14

Angličtina jako světový jazyk

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Rozšíření angličtiny po světě a v profesích, interakce s ostatními jazyky.
(0 x)
30.10. 12

Anglie

Ročníky: spec. š.,
jednoduché reálie, mapa s popisem, rozšiřování slovní zásoby, práce s textem
(0 x)
11.06. 14

Animal classification

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8,
Prezentace je určena především pro žáky 7. ročníku. Zábavnou formou si procvičí slovní zásobu týkající se klasifikace živočichů na savce, hmyz, obojživelníky, apod.
(0 x)
15.06. 12

Animal classification

Ročníky: ZŠ 6,
Pracovní sešit slouží k rozšíření a procvičení slovní zásoby.
(0 x)
15.05. 12

Animal friends

Ročníky: ZŠ 1,
seznámení se slovní zásobou
Autor: Lenka Macků
(0 x)
30.05. 10

Animal Idioms

Ročníky:
Prezentace seznamuje studenty 1. - 3. ročníku čtyřletého studia na gymnáziu a odpovídajích ročníků víceletých typů studia s termínem idiom a dále se skupinou deseti vybraných idiomů se zvířecí tematikou. Součástí je krátké opakovací cvičení.
(0 x)
09.05. 12

Animal migrations

Ročníky: ZŠ 8,
Pracovní sešit slouží k rozšíření a upevnění slovní zásoby.
(0 x)
17.04. 17

Animals

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,
opakování a rozšíření slovní zásoby na téma zvířata
(0 x)
12.01. 14

Animals

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Opakování a procvičování slovní zásoby- zvířata.
(0 x)
29.11. 13

Animals

Ročníky: ZŠ 3,
Nová slova.
(0 x)
04.09. 13

Animals

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Prezentace je určena především pro žáky 6. a 7.ročníku. Zábavnou formou si procvičují a rozšiřují slovní zásobu týkající se zvířat (domácích, divokých, žijících ve vodě či v lese).
(0 x)
10.06. 13

Animals

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Upevnění znalostí slovíček zvířat.
(0 x)
20.11. 12

Animals

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Tento digit. výukový materiál je určen k procvičení slovní zásoby na téma "animals".
(0 x)
16.11. 12

Animals

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8,
Materiál složí k procvičení slovní zásoby - zvířata.
(0 x)
21.05. 12

Animals

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Žáci si procvičí vazbu "There is/there are" a slovní zásobu na téma "Animals".
Autor: Pavel Tůma
(0 x)
03.06. 12

Animals

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Slovní zásoba "animals", použití "can/can´t"
(0 x)
20.11. 11

Animals

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace předpokládá již určitou znalost slovní zásoby tématu Zvířata. Zaměřuje se spíše na všeobecné znalosti o zvířatech. Žáci se seznámí i s některými ohroženými druhy. Své znalosti v oboru si žáci vyzkouší v závěrečném kvízu, při kterém mohou využít i hlasovací zařízení ActivExpression.
(7 x)
31.01. 12

Animals

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
V tomto předváděcím sešitu si žáci procvičí slovní zásobu.
(1 x)
25.10. 11

Animals

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Slouží k seznámení a upevnění slovní zásoby - zvířata.
(0 x)
25.04. 11

Animals

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Animals
Autor: Lenka Hojná
(2 x)
26.03. 11

Animals

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit slouží 8.ročníku k zopakování známých pojmů zvířat, k rozšíření slovní zásoby o nové názvy, k propojení znalostí z přírodopisu o druzích živočichů a seznámí se s písemnou formou hlasů zvířat.
Autor: Hana Koptová
(0 x)
13.04. 11

Animals

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Prezentace je určena pro nácvik a opakování lexikálního materiálu k tématu: Zvířata.
Autor: Karel Kozák
(0 x)
19.12. 10

Animals

Ročníky: ZŠ 4,
Sešit je určen pro žáky 4. ročníku k procvičení slovní zásoby - zvířata, vazba there is, there are
(0 x)
27.11. 10

Animals

Ročníky:
Seznámení s novou slovní zásobou a s tvořením množného čísla.
(0 x)
18.09. 10

Animals

Ročníky:
Rozšíření slovní zásoby k tématu ANIMALS, procvičovací cvičení.
(2 x)
23.08. 10

Animals

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Seznámení s tématem Animals, nová slovní zásoba (zvířata, části těla zvířat) a její procvičování
(7 x)
21.06. 11

Animals ZOO 2

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Procvičování a upevňování slovní zásoby "Zvířata - ZOO", osvojení několika přídavných jmen
(1 x)
06.06. 11

Animals (Zvířata)

Ročníky: ZŠ 3,
Animals - seznámení se slovní zásobou
(1 x)
26.03. 11

ANIMALS + ADJECTIVES

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
V této výukové jednotce se žáci učí skládat jednoduché věty ze slov. Vhodné pro 3. ročník ZŠ.
Autor: Dana Zrzavá
(0 x)
29.04. 16

Animals - AZ Quiz

Ročníky: ZŠ 9,
Sešit zábavnou formou testuje znalost zvířat a schopnost studentů zařadit je správně do skupin - mammmals, birds, insects, amphibians, reptiles a aquatic.
(0 x)
16.06. 11

Animals - farm

Ročníky: ZŠ 3,
Procvičování a upevňování slovní zásoby "Zvířata na farmě".
(0 x)
23.02. 12

Animals - Vocabulary

Ročníky: SŠ 1.,
Na tomto sešitě si studenti procvičí slovní zásobu k tématu zvířata.
(0 x)
04.04. 11

Animals - ZOO

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Procvičování slovní zásoby zvířat v ZOO
(1 x)
16.06. 11

Animals - zoo I.

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Tento výukový materiál slouží k procvičování slovíček na téma zvířata v zoo.
Autor: Iva Marková
(0 x)
10.04. 13

Animals 1

Ročníky: ZŠ 4,
Seznámení žáků s novými slovíčky.
(0 x)
10.04. 13

Animals 2

Ročníky:
Seznámení žáků s novými slovíčky.
(0 x)
17.09. 11

Animals 2

Ročníky: ZŠ 3,
Animals - seznámení se slovní zásobou
(0 x)
10.04. 13

Animals 3

Ročníky: ZŠ 4,
Seznámení žáků s novými slovíčky.
(0 x)
10.05. 13

Animals and pets.

Ročníky: spec. š.,
Animals and pets.
(0 x)
25.09. 11

Animals I.

Ročníky: ZŠ 6,
Opakování a rozšíření slovní zásoby. Pracovní listy. Videa s poslechem. Hry, kvízy, píseň.
(0 x)
10.06. 11

Animals I.

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Výukový materiál slouží k procvičování slovíček na téma zvířata.
Autor: Iva Marková
(1 x)
21.05. 12

Animals II.

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Žáci si procvičí slovní zásobu na téma "Animals".
Autor: Pavel Tůma
(0 x)
25.09. 11

Animals II.

Ročníky: ZŠ 6,
Opakování a rozšíření slovní zásoby. Pracovní list. Videa s poslechem. Hry, kvízy, píseň.
(0 x)
15.06. 11

Animals II.

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Výukový materiál slouží k procvičování slovíček na téma zvířata.
Autor: Iva Marková
(1 x)
25.09. 11

Animals III.

Ročníky: ZŠ 6,
Opakování a rozšíření slovní zásoby - Birds, Amphibians, Reptiles. Příprava navazuje na ANIMALS I a II
(0 x)
16.04. 13

Animals on the farm

Ročníky: ZŠ 4,
Žáci popisují domácí zvířata.
(0 x)
20.09. 12

Animals.

Ročníky: spec. š.,
Zvířata-animals.
(0 x)
12.12. 11

Animals2

Ročníky: ZŠ 2,
Procvičení slovní zásoby z tématického celku Zvířata.
Autor: Lenka Hojná
(1 x)
13.04. 11

Another, other...

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Other, the other, another, second, all, none, both, neither, most. Středně pokročilí
(0 x)
29.11. 13

Ansvers and questions 1

Ročníky: ZŠ 3,
Otázky a odpovědi.
(0 x)
07.01. 13

Any + Some

Ročníky: ZŠ 6,
Cílem prezentace je výklad neurčitých zájmen SOME a ANY a jejich následné procvičení.
(0 x)
05.10. 10

Appearance and Facial Expressions

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Procvičení a doplnění základní slovní zásoby pro popis vzhledu a výrazů obličeje. Úroveň podle SERRJ: B1.
(0 x)
28.11. 12

Aranžérské nářadí a pomůcky

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Základní aranžérské potřeby. Jazyková úroveň podle SERRJ: A2
Autor: Eva Kujalová
(0 x)
19.11. 12

Architektura

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
- pokročilejší znalosti z oblasti typických architektonických rysů renesance - důraz na renesanční prvky v samotné Anglii - renesanční prvky dokumentované na přiložených kresbách - fixace klíčové slovní zásoby - osobité prvky anglické renesanční architektury
Autor: Pavel Stehno
(0 x)
22.02. 12

Architektura

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Základní evropské architektonické slohy v obrázcích a slovíčcích pro maturanty.SERRJ:B1
(0 x)
15.12. 11

Architektura

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Základní slovní zásoba pro následující sešit Stavební slohy. Studenti se seznámí s názvy budov, stavebních prvků, materiálů, tvarů a ozdob, různými aktivitami je budou procvičovat a upevňovat. SERRJ A1
(0 x)
28.06. 12

Architektura - významné budovy USA

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Žáci se v tomto výukovém materiálu seznámí s nejvýznamějšími budovami v USA. A2
(0 x)
07.10. 12

Architektura - významné budovy ve VB

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Výukový materiál je zaměřen na téma architektury a významných budov ve Velké Británii. Úroveň dle SERRJ: B2
(0 x)
31.10. 11

Architektura - významné stavby moderní architektury

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Moderní architektura Londýna. Úroveň dle SERRJ: B1
(0 x)
06.06. 12

Architektura, vyznamne stavby USA

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Zajímavé stavby USA. B1
(0 x)
03.06. 12

Are you a journalist?

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
povolání novináře, psaní článků, minulý čas
(0 x)
23.02. 12

Army - Vocabulary

Ročníky: SŠ 2.,
Cvičení na procvičení slovní zásoby k tématu armáda, vojna.
(0 x)
18.03. 12

AROUND THE WORLD

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Procvičení a upevnění znalostí v oblasti kontinentů, států světa, národností a hlavních měst států Evropské unie.
(0 x)
13.12. 11

ART - basic vocabulary

Ročníky: SŠ 2.,
Základní slovní zásoba z okruhu umění
(0 x)
07.08. 11

Arthur Conan Doyle

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Život a dílo slavného spisovatele 20. století - A.C. Doyla. SERRJ: B1
(0 x)
01.02. 11

Arthur Conan Doyle

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace základních informací i Arthuru Conanu Doyleovi a jeho nejznámější literární postavě Sherlocku Holmesovi. Úroveň podle SERRJ: A2
(0 x)
18.11. 10

Articles

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Podstatná jména: počitatelná a nepočitatelná. Tvorba množného čísla počitatelných podstatných jmen. Určitý a neurčitý člen. Úroveň podle SERRJ: B1.
(0 x)
08.06. 10

Articles

Ročníky:
Tento sešit slouží k procvičení členů a/an, the a zero article a je určen studentům primy. Doba trvání je zhruba 30 minut.
(0 x)
12.11. 10

Articles - upper-intermediate

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Výklad a procvičení členů, 1-2 vyučovací hodiny. Pro 3. a 4. roč. čtyřletého gymnázia a odpovídající roč. osmiletého.
(0 x)
29.03. 12

Articles a, an

Ročníky: ZŠ 3,
Seznámení se s neurčitým členem pomocí jednoduchých cvičení, obrázků, větiček.
(0 x)
27.11. 11

ARTICLES I.

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Základní pravidla užití neurčitého a určitého členu. Geografické názvy s a bez THE.
(0 x)
27.11. 11

ARTICLES II.

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Příprava navazuje na ARTICLES I. - procvičení THE v geografických pojmech a další příklady užití A/AN/THE a bezčlennosti s procvičením.
(0 x)
24.10. 11

Articles in geographical names

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Základní pravidla pro použití určitého členu u zeměpisných názvů.
Autor: Radek Daňhel
(0 x)
29.11. 13

Ask and answer

Ročníky: ZŠ 3,
Otázky a odpovědi.
(0 x)
07.12. 11

Asking questions

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8,
Tvoření otázek
(3 x)
29.01. 12

At a supermarket

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Seznámení s novou slovní zásobou k tématu
(0 x)
12.12. 11

At home

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Materiál je určen pro výuku anglického jazyka ve 3. a 4. ročníku ZŠ.Je zaměřen na slovní zásobu.
(0 x)
20.12. 11

At home 2.

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Materiál je určen pro výuku anglického jazyka ve 3. a 4. ročníku ZŠ.
(0 x)
29.03. 12

At school

Ročníky: ZŠ 3,
At school
(0 x)
29.01. 12

At school

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Ve škole - práce se slovní zásobou
(0 x)
14.04. 11

At school

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Procvičování slovní zásoby "Ve škole".
(0 x)
06.06. 11

At school (Ve škole)

Ročníky: ZŠ 3,
At school - práce se slovní zásobou
(2 x)
30.11. 11

At school 1

Ročníky: ZŠ 4,
Práce se slovní zásobou,procvičování výslovnosti.
(0 x)
17.09. 11

At school 2

Ročníky: ZŠ 3,
At school - práce se slovní zásobou
(0 x)
19.04. 11

At school 2

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Procvičování slovní zásoby "Ve škole".
(0 x)
30.11. 11

At school 2 (IV.)

Ročníky: ZŠ 4,
Procvičování slovní zásoby z daného tematického okruhu,tvoření vět.
(0 x)
30.11. 11

At school 3

Ročníky: ZŠ 4,
Opakování - věta jednoduchá,překlad vět s danou slovní zásobou,hry.
(0 x)
13.06. 14

At the clothes shop

Ročníky: ZŠ 9,
Cílem práce je rozšíření slovní zásoby v oblasti Nakupování, její procvičení a upevnění.
(0 x)
13.11. 11

AT THE DOCTOR'S

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,
Program se věnuje tématu ZDRAVÍ, zejména situaci "U lékaře" na úrovni A2 - B1.
(0 x)
13.06. 14

At the doctor´s

Ročníky: ZŠ 9,
Cílem práce je rozšíření slovní zásoby v oblasti Běžné nemoci a jejich léčba, její procvičení a upevnění.
(0 x)
23.01. 14

At the doctor´s

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Výukový materiál slouží k procvičení slovní zásoby na téma lidské tělo , zdravotní problémy,léčba a návštěva u lékaře.
(0 x)
10.10. 12

At the doctor´s

Ročníky: ZŠ 8,
Materiál je určen k procvičování angličtiny v 8. ročníku ZŠ
(0 x)
21.11. 11

At the doctor´s

Ročníky: ZŠ 5,
Procvičování slovní zásoby na téma nemoci
(0 x)
18.11. 10

At the doctor´s

Ročníky: ZŠ 6,
V tomto předváděcím sešitu se žáci seznámí s běžnými zdravotními potížemi.
(6 x)
29.09. 12

At the doctor´s office

Ročníky: ZŠ 6,
Materiál je určen k procvičování angličtiny v 6. ročníku ZŠ.
(0 x)
20.02. 14

At the doctor´s.

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Rozšíření slovní zásoby a procvičení v dialozích.
(0 x)
17.02. 14

At the restaurant

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičení základní slovní zásoby v restauraci.
(0 x)
29.09. 12

At the restaurant and cooking

Ročníky: ZŠ 6,
Materiál je určen k procvičování angličtiny v 6. ročníku ZŠ.
(0 x)
29.01. 12

At the supermarket

Ročníky: ZŠ 5,
V supermarketu - práce se slovní zásobou
(0 x)
20.03. 12

At the ZOO

Ročníky: ZŠ 6,
pracovní sešit slouží k procvičení slovíček na téma At the ZOO.
(0 x)
13.06. 14

Australia

Ročníky: ZŠ 9,
Cílem práce je rozšíření slovní zásoby v oblasti Austrálie, její procvičení a upevnění.
(0 x)
27.03. 14

Australia

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Výukový materiál slouží k procvičení reálií o Austrálii.
(0 x)
23.01. 14

Australia

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Materiál je určen pro použití ve výuce anglického jazyka v 9.ročníku.
(0 x)
14.09. 13

Australia

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Výklad učiva. Základní informace o Austrálii. Upevnění znalostí v oblasti kulturně vzdělávací. Reálie anglicky mluvících zemí.
(0 x)
11.04. 12

Australia

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace je zaměřena na získávání znalostí o Austrálii. Pro skupinu intermediate.
Autor: Eva Nosková
(0 x)
27.12. 10

Australia

Ročníky: SŠ 2.,
Výklad a procvičení faktů o Austrálii
(0 x)
24.09. 10

Australia

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Sešit seznámí žáky se zajímavostmi nejmenšího kontinentu. Vhodný spíše pro vyšší ročníky.
(4 x)
28.07. 10

Australia

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Základní údaje o Austrálii, státní vlajka, znak, hymna, politický systém, geografický přehled, hlavní město Canberra, hlavní města států a teritorií. (B2)
(4 x)
23.05. 10

Australia

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Výukový sešit zaměřený na dějiny, geografii, obyvatelstvo a živočichy Austrálie. Obsahuje test, práci s mapou, písničku i ukázku australské angličtiny.
(8 x)
29.04. 16

Australia - AZ Quiz

Ročníky: SŠ 4.,
Sešit zábavnou formou testuje znalost tématu Austrálie.
(0 x)
15.11. 11

Australian English

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Základní informace o australské angličtině, její historii, výslovnosti, pravopisu, slovní zásobě a frazeologii.
Autor: Radek Daňhel
(0 x)
20.02. 11

Austrálie

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Základní údaje o Austrálii. Úroveň dle SERRJ A1
(0 x)
15.12. 10

Austrálie

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Základní údaje o Austrálii, zajímavá místa, zeměpisné údaje, zvířata, známé osobnosti a legendární postava (Ned Kelly). SERRJ A2
(0 x)
18.11. 10

Austrálie

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Přehled nejzajímavějších přírodních pozoruhodností Austrálie, orientace v mapě Austrálie.
(0 x)
26.04. 11

Australská angličtina

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Hlavní rysy australské angličtiny, seznámení se slovní zásobou a slovními obraty, australský slang a příklady hovorové australské angličtiny, slova odvozená z domorodého jazyka, poslech australské angličtiny. Úroveň B1.
(0 x)
29.06. 11

Australské pověsti

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Základní shodné a rozdílné rysy literárních pojmů mýtus, legenda a bajka. Dreamtime jako zdroj mýtů a legend domorodého australského obyvatelstva. Procvičení specifické slovní zásoby týkající se Austrálie, práce s textem. Výklad, procvičení, křížovka a text mýtu k vytištění. (B1)
(0 x)
15.11. 12

Automobil v současném životě

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Seznámit s vývojem aut, s jejich přínosem pro život lidí i negativními dopady na společnost a přírodu, s využitím nových technologií pohonu aut i alternativními možnostmi dopravy. SERRJ B2
(0 x)
27.10. 12

Automobily v současném životě

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Interaktivní cvičení na osvojení slovní zásoby a základních informací týkajících se automobilismu. Úroveň podle SERRJ B1.
(0 x)
05.01. 13

Autoři a časová osa

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Stručný přehled nejznámnějších autorů americké literatury
(0 x)
24.09. 13

AZ - kvíz

Ročníky: ZŠ 5,
soutěžní opakování učiva
(0 x)
27.02. 12

AZ Kvíz

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Vědomostní hra v anglickém jazyce.
(0 x)
17.11. 11

AZ quiz - Animals

Ročníky: ZŠ 3,
Procvičování spellingu slovíček formou hry "AZ kvíz".
(0 x)
17.11. 11

AZ quiz - Colours

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Procvičování spellingu slovíček formou hry "AZ kvíz".
(0 x)
25.10. 11

AZ quiz - Days of the week

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Procvičování spellingu slovíček formou hry "AZ kvíz".
(0 x)
17.11. 11

AZ quiz - Irregular verbs

Ročníky: ZŠ 8,
Procvičování nepravidelných sloves formou hry "AZ kvíz".
(0 x)
25.10. 11

AZ quiz - Months of the year

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Procvičování spellingu slovíček formou hry "AZ kvíz".
(0 x)
01.03. 12

AZ quiz - Numbers

Ročníky:
Procvičování tvarů různých čísel pomocí hry AZ kvíz.
(0 x)
26.03. 12

AZ quiz - Traditions, holidays and feastdays

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Opakování tématu svátků ve Velké Británii a v USA formou hry AZ kvíz. Určeno především pro maturitní ročník.
(0 x)
29.04. 16

AZ Quiz Adjectives

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
28 otázek procvičujích znalost slovní zásoby k tématu Word Formation - Adjectives (-ous, -al, -y, -ive, -able, -ful, -less,...)
(0 x)
29.04. 16

AZ Quiz Nouns

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,
28 otázek procvičujích znalost slovní zásoby k tématu Word Formation - Nouns
(0 x)
29.04. 16

AZ Quiz Opposites - Prefixes

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,
28 otázek procvičujích znalost slovní zásoby k tématu Word Formation - Opposites - prefixes (im-, in-, il-, ir-, un-, dis-, mis-,...)
(0 x)
25.12. 12

Banka - užitečné fráze

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Puzzle a konverzační otázky, otevření účtu v bance - konverzační situace, zjišťování stavu účtu a vkládání a výběr peněz - konverzační situace, bankomat - řazení frází, instrukce k simulaci banky. Úroveň podle SERRJ: B1.
(0 x)
13.06. 12

Banking - vocabulary

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Výukový materiál se zabývá tématem Banking - slovní zásobou. Žáky seznamuje se základní slovní zásobou, která je procvičována formou překladu, doplňováním do definic a pexesem.
(0 x)
08.12. 10

Banking System

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Výukový materiál vysvětluje pojmy bankovní systém, funkce centrálních bank a komerčních bank. Upevnění slovní zásoby z oblasti bankovnictví. Úroveň dle SERRJ: B1
(0 x)
23.02. 12

Banking, Money

Ročníky: SŠ 2.,
Slouží k procvičení slovní zásoby peněžnictví a bankovnictví.
(0 x)
06.06. 12

Bankovní produkty a služby

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Zavedení slovní zásoby týkající se bankovních produktů a služeb. Fixace na několika cvičeních. Na konci výukového materiálu jsou ověřeny znalosti aktivitou - hraní rolí bankéřů a klientů.
(0 x)
09.03. 11

Bankovní produkty a služby

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Procvičování slovní zásoby v oboru bankovních služeb a produktů. Úroveň podle SERRJ A2.
(0 x)
09.03. 11

Bankovní produkty a služby

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Banky v bankovním systému, služby poskytované centrální a komerčními bankami, procvičení slovní zásoby týkající se bankovního účtu, půjček.... Úroveň dle SERRJ: B1
(0 x)
27.04. 11

Bankovnictví - slovní zásoba

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Odborná slovní zásoba v oboru banky, bankovnictví, bankovní služby. Použití slovní zásoby ve větách a rozhovorech. Doplňování odborné terminologie na správná místa ve větách, tvoření jednotlivých vět a rozhovorů. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1.
(0 x)
30.09. 13

Barvy

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Seznámení a procvičení slovní zásoby BARVY.
(0 x)
06.01. 13

Barvy

Ročníky: ZŠ 3,
Práce slouží k procvičování barev.
(0 x)
16.10. 12

Barvy

Ročníky: spec. š.,
Jaká je to barva, přiřazování, přesmyčky, křížovka
(0 x)
03.08. 12

barvy

Ročníky: ZŠ 3,
Procvičování barev, doplňování, přiřazování, křížovka.
Autor: Hana Tulková
(0 x)
17.11. 11

Barvy

Ročníky: ZŠ 3,
Barvy - slovní zásoba
(0 x)
25.10. 11

Barvy

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Žáci zábavnou formou procvičují učivo o barvách. Je to vhodné od 2.třídy, kdy děti znají a umí psát všechna písmena.
(0 x)
20.05. 10

Barvy

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Prezentace pro 3. ročník ZŠ Zabývající se barvami a jejich procvičením.
(0 x)
10.05. 10

Barvy

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Opakovací hodina Aj na téma Barvy určená pro 2.-3. ročník.
(0 x)
10.04. 13

Barvy (2)

Ročníky: ZŠ 4,
Práce slouží k opakování tématu barvy a slovesa být.
(0 x)
27.10. 12

Barvy a tvary

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Rozdělení barev, pojmenování základních geometrických tvarů a těles. Jazyková úroveň podle SERRJ: A2.
Autor: Eva Kujalová
(0 x)
10.04. 12

Barvy, neurčitý člen a, an

Ročníky: ZŠ 3,
Barvy, neurčitý člen a, an
(0 x)
16.10. 12

Barvy- pracovní list

Ročníky: spec. š.,
Doplň
(0 x)
13.09. 12

Barvy-colours.

Ročníky: spec. š.,
Barvy-colours.
(0 x)
10.01. 12

Basic Facts about Great Britain and the USA (AZ kviz)

Ročníky: SŠ 3.,
Opakování tématu Basic Facts about Great Britain and the USA
Autor: Pavla Veselá
(0 x)
09.12. 13

Basic phrases

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Základní fráze
(1 x)
11.12. 13

Basic questions

Ročníky: ZŠ 3,
Základní otázka a odpovědi na ně.
(1 x)
11.12. 13

Basic questions II

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Základní otázka a odpovědi - druhá část.
(1 x)
28.06. 12

BBC a CNN

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Základní informace o společnostech BBC a CNN pro úroveň B1.
Autor: Lada Marková
(0 x)
31.12. 11

Be going to and will

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Be going to and will. Úroveň podle SERRJ A2.
(0 x)
23.08. 12

Be healthy

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Výukový materiál je určený pro 4. ročník. Slouží k procvičení tvorby zákazů, příkazů a slovní zásoby na téma "at the doctor"
Autor: Pavel Tůma
(0 x)
07.11. 12

Be healthy I.

Ročníky: ZŠ 4,
Žáci určují pocity podle obrázků.
(0 x)
08.11. 12

Be healthy III.,Food I.

Ročníky: ZŠ 4,
Žáci určují druhy potravin.
(0 x)
31.12. 12

Beat Generation

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Tato prezentace je zaměřena na skupinu amerických autorů, která vznikla ve druhé polovině 50. let.