08.01. 13

Zákonodárná moc v ČR

Předváděcí sešit slouží jako výklad části Ústavy ČR o zákonodárné moci v ČR.
Prezentace obsahuje informace o státní moci zákonodárné (Parlament ČR). Jsou zde úkoly vhodné pro procvičení i opakování. Na tuto prezentaci přímo navazují předváděcí sešity Výkonná moc v ČR, Soudní moc v ČR a Ústava ČR.
Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora

01.12. 12 Výkonná moc v ČR
01.12. 12 Ústava ČR
01.12. 12 Státní symboly ČR
01.12. 12 Státní svátky ČR
01.12. 12 Sousední státy ČR
01.12. 12 Soudní moc v ČR
01.12. 12 Secese
01.12. 12 Romantismus
01.12. 12 Románský sloh
01.12. 12 Renesance
01.12. 12 Peníze
01.12. 12 Památky UNESCO v ČR
01.12. 12 Organizace spojených národů
01.12. 12 NATO
01.12. 12 Klasicismus
01.12. 12 Gotika
01.12. 12 Evropská unie
01.12. 12 Čím se Češi proslavili ve světě
01.12. 12 Baroko
24.02. 12 Karel Hynek Mácha
24.02. 12 Číslovky
24.02. 12 Zájmena
24.02. 12 Řecké báje
24.01. 12 Vedlejší věty
07.01. 12 Základní větné členy
07.01. 12 Slovní druhy
07.01. 12 Regionální pověsti
07.01. 12 Přívlastek
07.01. 12 Příslovečné určení
07.01. 12 Předmět
07.01. 12 Poměry mezi hlavními větami
07.01. 12 Josef Kajetán Tyl
07.01. 12 Druhy souvětí
07.01. 12 Druhy přídavných jmen
07.01. 12 Druhy podstatných jmen - procvičování
06.01. 12 Cestopisy
06.01. 12 Bajky
05.01. 12 Druhy podstatných jmen - výklad
05.01. 12 Karel Jaromír Erben