05.10. 12

Endokrinní žlázy - opakování

Předváděcí sešit je určený pro zopakování probraného učiva.
Žáci si zopakují učivo o žlázách s vnitřním vyměšováním.
Ročníky: ZŠ 8,

Další materiály tohoto autora

11.05. 13 Mineralogie a geologie - opakování
13.04. 13 Vznik půd
29.03. 13 Petrologie - opakování
18.03. 13 Vnitřní geologické děje III., zemětřesení
09.03. 13 Vnitřní geologické děje II., sopečná činnost
09.03. 13 Vnitřní geologické děje I.
09.03. 13 Petrologie, přeměněné horniny
18.11. 12 Petrologie, organogenní usazené horniny
18.11. 12 Petrologie, úlomkové usazené horniny
18.11. 12 Petrologie, vyvřelé horniny
25.09. 12 Pohlavní soustava ženy
25.09. 12 Pohlavní soustava muže
25.09. 12 Oplození
25.09. 12 Endokrinní žlázy
25.09. 12 Smyslové orgány - opakování
07.01. 12 Smyslová ústrojí - chuť, čich, hmat
07.01. 12 Smyslová ústrojí - sluch
07.01. 12 Smyslová ústrojí - zrak
07.01. 12 Nervová soustava - opakování
03.01. 12 Vylučovací soustava
03.01. 12 Trávicí soustava
03.01. 12 Trávicí soustava - ústní dutina
03.01. 12 Trávicí soustava - opakování
03.01. 12 Opěrná soustava - páteř a hrudník
03.01. 12 Opěrná soustava - opakování
03.01. 12 Opěrná soustava - charakteristické znaky, lebka
03.01. 12 Oběhová soustava - srdce
03.01. 12 Nervová soustava - stavba
03.01. 12 Nervová soustava - mozek a mícha
23.12. 11 Vznik a stavba Země, vlastnosti nerostů - opakování
23.12. 11 Třídění nerostů - opakování
23.12. 11 Dusičnany, sírany, křemičitany a organolity
23.12. 11 Uhličitany
23.12. 11 Oxidy
23.12. 11 Sulfidy
23.12. 11 Halogenidy
23.12. 11 Třídění nerostů, Prvky
23.12. 11 Nerosty a horniny
23.12. 11 Nejstarší období vývoje Země