11.10. 12

Úvod do mineralogie

Rozlišení nerost - hornina.
Definice nerostu, krystalovaných, krystalických a amorfních nerostů.
Ročníky: ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora

17.12. 12 Klíčení a jednocení
17.12. 12 Okrasné sadovnictví - anglické parky
17.12. 12 Okrasné sadovnictví - francouzské parky
17.12. 12 Poznávání osiva III
17.12. 12 Poznávání osiva II
17.12. 12 Poznávání osiva
17.12. 12 Osivo a sadba - opakování
17.12. 12 Osivo a sadba
11.12. 12 Zelenina opakování
11.12. 12 Zelenina II
11.12. 12 Základní zpracování půdy
11.12. 12 Poznávání okrasných rostlin
11.12. 12 Obilniny
11.12. 12 Polní plodiny
11.12. 12 Zelenina
11.12. 12 Uhlovodíky
11.12. 12 Alkalické kovy
11.12. 12 Vodík
28.11. 12 Povolání a pracovní činnosti
28.11. 12 Profesní rozhodování
28.11. 12 Aldehydy a ketony
28.11. 12 Alkoholy
28.11. 12 Atomy II
28.11. 12 Paliva III zpracování ropy
28.11. 12 Paliva II ropa
28.11. 12 Paliva I uhlí
28.11. 12 Atomy
28.11. 12 Značky prvků
28.11. 12 Voda II
28.11. 12 Voda
29.10. 12 Složení půdy
29.10. 12 Půda - půdotvorní činitelé
29.10. 12 Korýši - rak
29.10. 12 Optické vlastnosti a chemické vlastnosti nerostů
29.10. 12 Ještěři
29.10. 12 Naučené chování
25.10. 12 Koroze a reaktivita kovů
25.10. 12 Výroba oceli
25.10. 12 Výrova železa
25.10. 12 Redoxní reakce
25.10. 12 Látky, tělesa a směsi
25.10. 12 Australopithecus, Homo habilis, Homo ergaster
25.10. 12 Původ a vývoj člověka I
25.10. 12 Opakování etologie
25.10. 12 Vnitřní stavba nerostů a fyzikální vlastnosti nerostů I
25.10. 12 Viry
25.10. 12 Rostliny a jejich části - kořen
25.10. 12 Obojživelníci II
08.10. 12 Půda
08.10. 12 Vztahy mezi živou a neživou přírodou.
08.10. 12 Vrozené chování
08.10. 12 Úvod do krystalografie
08.10. 12 Stavba buňky
08.10. 12 Atmosféra, hydrosféra a biosféra
07.10. 12 Třída ryby
07.10. 12 Opakování základních informací o organizmech
07.10. 12 Základy etologie - úvod
07.10. 12 Podmínky života
07.10. 12 Stavba planety Země
20.12. 11 Poznávání listnatých dřevin II
20.12. 11 AZ kviz - neživá příroda
20.12. 11 AZ kviz biologie člověka
20.12. 11 AZ kviz
20.12. 11 Hlodavci I
20.12. 11 Zajícovci
20.12. 11 Šelmy medvědovité a ploutvonožci
20.12. 11 Šelmy kočkovité a lasicovité
20.12. 11 Značky chemických prvků
19.12. 11 Šelmy - čeledě
19.12. 11 Šelmy psovité - anatomie
19.12. 11 Mořští žahavci
19.12. 11 Žahavci
19.12. 11 Ptáci - opakování
19.12. 11 Savci rozmnožování
19.12. 11 Savci I
19.12. 11 Trávicí soustava I
19.12. 11 Ptáci - pěvci
19.12. 11 Ptáci - šplhavci, sovy a kukačky
19.12. 11 Ptáci vrubozobí
19.12. 11 Letničky, dvouletky a trvalky
19.12. 11 Ptáci
19.12. 11 Kroužkovci
19.12. 11 Opakování vzorců
04.12. 11 Vylučovací soustava
04.12. 11 Dýchací soustava
04.12. 11 Opakování - plazi
04.12. 11 Stavba srdce
04.12. 11 Houby stopkovýtrusné
28.11. 11 Kvalifikační předpoklady
28.11. 11 Přijímací řízení
26.11. 11 LP - ptačí vejce
26.11. 11 Prvoci
26.11. 11 Opakování učiva o virech
26.11. 11 Otázky k fotosyntéze a dýchání - hlasovací zařízení
26.11. 11 Poznávání listnatých dřevin
25.11. 11 Stavba rostlinné a živočišné buňky
22.11. 11 Obojživelníci
22.11. 11 Kostra lebky
22.11. 11 Krev - složení a funkce