14.11. 12

Jednoděložné rostliny

Opakování jednoděložných rostlin.
Sešit slouží k opakování učiva o jednoděložných rostlinách včetně poznávání některých druhů podle fotografií.
Ročníky: ZŠ 7,

Další materiály tohoto autora

28.01. 13 Ptáci a voda
13.01. 13 Rozšiřování lomených výrazů
05.12. 12 Podobnost trojúhelníků
05.12. 12 Pythagorova věta v pravoúhlém trojúhelníku
05.12. 12 Vzájemná poloha dvou kružnic
03.12. 12 Šupinatí plazi
03.12. 12 Želvy a krokodýli
19.11. 12 Obojživelníci
19.11. 12 Krácení lomených výrazů
18.11. 12 Lomené výrazy - podmínky řešitelnosti, hodnota výrazu
18.11. 12 Vzájemná poloha kružnice a přímky.
18.11. 12 Kruh a kružnice
11.11. 12 Prvoci
11.11. 12 Lišejníky
11.11. 12 Sinice a řasy
09.11. 12 Houby
04.11. 12 Buňka
27.10. 12 Ryby
26.10. 12 Druhá odmocnina
26.10. 12 Vyjádření neznámé ze vzorce
25.10. 12 Druhá mocnina
17.10. 12 Kruhoústí a paryby
10.10. 12 Hmyz s proměnou dokonalou
08.10. 12 Hmyz s proměnou nedokonalou
28.08. 12 Plod a plodenství
14.05. 12 Úpravy výrazů 1
09.05. 12 List
08.05. 12 Rozklad na součin - vytýkání.
08.05. 12 Kořen
08.05. 12 Stonek
24.04. 12 Mechorosty
24.04. 12 Kroužkovci
24.04. 12 Plži
24.04. 12 Měkkýši 2
24.04. 12 Měkkýši 1
24.04. 12 Ploštěnci
24.04. 12 Žahavci opakování
01.04. 12 Mnohočleny
01.04. 12 Mocniny opakování
01.04. 12 Výrazy s proměnnou
01.04. 12 Hodnota výrazu s proměnnou.