15.02. 12

Plané a kulturní rostliny

Třídění rostlin. Test pro odpovědní zařízení, test s kontrolou (rajče, brambor,divizna, sedmikráska)
Ročníky: ZŠ 4,

Další materiály tohoto autora

29.08. 12 Hádanky - procvičování i,y po b-z
29.08. 12 Doplňovačky - procvičení i,y po b,l,m,p,s,v
29.08. 12 Piškvorky - procvičování i,y po b,l,m,p,s
29.08. 12 Procvičování i,y po b, l,m,p
29.08. 12 Procvičování i,y po b,l,m
29.08. 12 Bludiště - procvičování i,y po b,l
29.08. 12 Spojovačka - procvičování i,y po f a z
29.08. 12 Skládačka - procvičování i,y po v
29.08. 12 Hra - procvičování i,y po v
29.08. 12 Procvičování předpon vy-, vý-
29.08. 12 Osmisměrky - procvičování i,y po s
29.08. 12 Rébus - procvičování i,y po p
29.08. 12 Puzzle - procvičování i,y po p
29.08. 12 Vymalovánky s procvičováním i,y po m
29.08. 12 Hra - procvičování i,y po m
29.08. 12 Hra - procvičování i,y po l
29.08. 12 Tajenka - procvičování i,y po l
29.08. 12 Soutěž - procvičování i,y po b
29.08. 12 Hra - procvičování i,y po b
29.08. 12 Procvičování pravopisu bít a být
15.02. 12 Magnety - pokusy, hry
11.02. 12 Hlasování - živočichové v zimě
11.02. 12 Živočichové v zimě
11.02. 12 Hlasování - pes a kočka domácí
11.02. 12 Kočka domácí
11.02. 12 Pes domácí
11.02. 12 Hlasování - horniny, nerosty
11.02. 12 Půda
11.02. 12 Sůl kamenná
11.02. 12 Vápenec
11.02. 12 Pískovec
11.02. 12 Žula
11.02. 12 Horniny a nerosty
11.02. 12 Test - voda, vzduch
11.02. 12 Voda
11.02. 12 Vzduch
11.02. 12 Test - hmotnost, objem, čas, teplota
11.02. 12 Teplota
11.02. 12 Čas
11.02. 12 Objem
11.02. 12 Hmotnost
11.02. 12 Test - pohyb Země, magnety
11.02. 12 Magnety
11.02. 12 Střídání dne a noci
11.02. 12 Roční období
11.02. 12 Houby, lišejníky, jedovaté rostliny v lese
11.02. 12 Borovice, modřín
11.02. 12 Smrk, jedle
11.02. 12 Bříza a jiné lesní stromy
11.02. 12 Dub, buk
11.02. 12 Jabloň, rybíz
11.02. 12 Divizna, sedmikráska
11.02. 12 Třídění rostlin podle délky života
11.02. 12 Lilek brambor
11.02. 12 Lilek rajče
11.02. 12 Obilniny, trávy - test
11.02. 12 Obilniny, trávy
11.02. 12 Jedinec a druh
11.02. 12 Výrobky a přírodniny
13.06. 11 Význam lesů pro krajinu a člověka
13.06. 11 Vztahy organismů v lese
13.06. 11 Hlasování - les
13.06. 11 Ptáci a savci v lese
13.06. 11 Obratlovci v lese - obojživelníci, plazi
13.06. 11 Bezobratlí v lese
13.06. 11 Lesní podrost
13.06. 11 Lesní přírodní společenstva
13.06. 11 Hlasování - jaro, ekosystém
13.06. 11 Ekosystém
13.06. 11 Jaro
13.06. 11 Hlasování - význam lesů
13.06. 11 Potoky a rybníky - život ve vodě
13.06. 11 Potoky a rybníky - život u vody
13.06. 11 Hlasování - potoky a rybníky
13.06. 11 Pole, polní společenstvo
13.06. 11 Louka
13.06. 11 Hlasování - pole, louka
13.06. 11 Zahrady a sady - rostliny
13.06. 11 Zahrady a sady - živočichové
13.06. 11 Hlasování - zahrady a sady
08.06. 11 Hlasování - větný celek
08.06. 11 Spojky - křížovka
08.06. 11 Větný celek - hra
08.06. 11 Věta jednoduchá nebo souvětí
08.06. 11 Hlasování - dokončení souvětí
08.06. 11 Souvětí - vhodné spojky
08.06. 11 Počet vět v souvětí
08.06. 11 Souvětí
08.06. 11 Druhy vět - hlasování
08.06. 11 Druhy vět - opakování
08.06. 11 Pořádek slov ve větě jednoduché
08.06. 11 Věta jednoduchá
08.06. 11 Spojky - hlasování
08.06. 11 Spojky
08.06. 11 Slovesa - hlasování
08.06. 11 Slovesa
08.06. 11 Předložky - hlasování
08.06. 11 Předložky
08.06. 11 Podstatná jména - hlasování
08.06. 11 Podstatná jména
08.06. 11 Hlasování - párové souhlásky
08.06. 11 Párové souhlásky - s/z, š/ž
08.06. 11 Párové souhlásky - v/f, h/ch
08.06. 11 Párové souhlásky - p/b,t/d,ť/ď
08.06. 11 Párové souhlásky
08.06. 11 Hlasování - doplňování i,í,y,ý,ě
08.06. 11 Procvičování pravopisu dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě
08.06. 11 Skupina mě
08.06. 11 Skupiny bě, pě, vě
08.06. 11 Skupiny dě,tě,ně
07.06. 11 Hlasování - psaní velkých písmen
07.06. 11 Psaní velkých písmen - procvičování
07.06. 11 Jména hor, řek, obcí
07.06. 11 Vlastní jména zvířat - opakování
07.06. 11 Vlastní jména osob - opakování
07.06. 11 Hlasování - doplňování u,ú,ů ve větách
07.06. 11 Hlasování - doplňování u,ú,ů
07.06. 11 Procvičování psaní ú,ů,i,í,y,ý
07.06. 11 Procvičování psaní ú,ů
07.06. 11 Vyvození psaní ú,ů