03.11. 11

Potoky a rybníky - život u vody

Výkladová hodiny, interaktivní stránka
Výkladová hodina s obrázky, odkazy na další informace na webu, stránka s otázkou a odpovědí, zápis do sešitu.
Ročníky: ZŠ 4,

Další materiály tohoto autora

29.08. 12 Hádanky - procvičování i,y po b-z
29.08. 12 Doplňovačky - procvičení i,y po b,l,m,p,s,v
29.08. 12 Piškvorky - procvičování i,y po b,l,m,p,s
29.08. 12 Procvičování i,y po b, l,m,p
29.08. 12 Procvičování i,y po b,l,m
29.08. 12 Bludiště - procvičování i,y po b,l
29.08. 12 Spojovačka - procvičování i,y po f a z
29.08. 12 Skládačka - procvičování i,y po v
29.08. 12 Hra - procvičování i,y po v
29.08. 12 Procvičování předpon vy-, vý-
29.08. 12 Osmisměrky - procvičování i,y po s
29.08. 12 Rébus - procvičování i,y po p
29.08. 12 Puzzle - procvičování i,y po p
29.08. 12 Vymalovánky s procvičováním i,y po m
29.08. 12 Hra - procvičování i,y po m
29.08. 12 Hra - procvičování i,y po l
29.08. 12 Tajenka - procvičování i,y po l
29.08. 12 Soutěž - procvičování i,y po b
29.08. 12 Hra - procvičování i,y po b
29.08. 12 Procvičování pravopisu bít a být
15.02. 12 Magnety - pokusy, hry
11.02. 12 Hlasování - živočichové v zimě
11.02. 12 Živočichové v zimě
11.02. 12 Hlasování - pes a kočka domácí
11.02. 12 Kočka domácí
11.02. 12 Pes domácí
11.02. 12 Hlasování - horniny, nerosty
11.02. 12 Půda
11.02. 12 Sůl kamenná
11.02. 12 Vápenec
11.02. 12 Pískovec
11.02. 12 Žula
11.02. 12 Horniny a nerosty
11.02. 12 Test - voda, vzduch
11.02. 12 Voda
11.02. 12 Vzduch
11.02. 12 Test - hmotnost, objem, čas, teplota
11.02. 12 Teplota
11.02. 12 Čas
11.02. 12 Objem
11.02. 12 Hmotnost
11.02. 12 Test - pohyb Země, magnety
11.02. 12 Magnety
11.02. 12 Střídání dne a noci
11.02. 12 Roční období
11.02. 12 Houby, lišejníky, jedovaté rostliny v lese
11.02. 12 Borovice, modřín
11.02. 12 Smrk, jedle
11.02. 12 Bříza a jiné lesní stromy
11.02. 12 Dub, buk
11.02. 12 Jabloň, rybíz
11.02. 12 Plané a kulturní rostliny
11.02. 12 Divizna, sedmikráska
11.02. 12 Třídění rostlin podle délky života
11.02. 12 Lilek brambor
11.02. 12 Lilek rajče
11.02. 12 Obilniny, trávy - test
11.02. 12 Obilniny, trávy
11.02. 12 Jedinec a druh
11.02. 12 Výrobky a přírodniny
13.06. 11 Význam lesů pro krajinu a člověka
13.06. 11 Vztahy organismů v lese
13.06. 11 Hlasování - les
13.06. 11 Ptáci a savci v lese
13.06. 11 Obratlovci v lese - obojživelníci, plazi
13.06. 11 Bezobratlí v lese
13.06. 11 Lesní podrost
13.06. 11 Lesní přírodní společenstva
13.06. 11 Hlasování - jaro, ekosystém
13.06. 11 Ekosystém
13.06. 11 Jaro
13.06. 11 Hlasování - význam lesů
13.06. 11 Potoky a rybníky - život ve vodě
13.06. 11 Hlasování - potoky a rybníky
13.06. 11 Pole, polní společenstvo
13.06. 11 Louka
13.06. 11 Hlasování - pole, louka
13.06. 11 Zahrady a sady - rostliny
13.06. 11 Zahrady a sady - živočichové
13.06. 11 Hlasování - zahrady a sady
08.06. 11 Hlasování - větný celek
08.06. 11 Spojky - křížovka
08.06. 11 Větný celek - hra
08.06. 11 Věta jednoduchá nebo souvětí
08.06. 11 Hlasování - dokončení souvětí
08.06. 11 Souvětí - vhodné spojky
08.06. 11 Počet vět v souvětí
08.06. 11 Souvětí
08.06. 11 Druhy vět - hlasování
08.06. 11 Druhy vět - opakování
08.06. 11 Pořádek slov ve větě jednoduché
08.06. 11 Věta jednoduchá
08.06. 11 Spojky - hlasování
08.06. 11 Spojky
08.06. 11 Slovesa - hlasování
08.06. 11 Slovesa
08.06. 11 Předložky - hlasování
08.06. 11 Předložky
08.06. 11 Podstatná jména - hlasování
08.06. 11 Podstatná jména
08.06. 11 Hlasování - párové souhlásky
08.06. 11 Párové souhlásky - s/z, š/ž
08.06. 11 Párové souhlásky - v/f, h/ch
08.06. 11 Párové souhlásky - p/b,t/d,ť/ď
08.06. 11 Párové souhlásky
08.06. 11 Hlasování - doplňování i,í,y,ý,ě
08.06. 11 Procvičování pravopisu dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě
08.06. 11 Skupina mě
08.06. 11 Skupiny bě, pě, vě
08.06. 11 Skupiny dě,tě,ně
07.06. 11 Hlasování - psaní velkých písmen
07.06. 11 Psaní velkých písmen - procvičování
07.06. 11 Jména hor, řek, obcí
07.06. 11 Vlastní jména zvířat - opakování
07.06. 11 Vlastní jména osob - opakování
07.06. 11 Hlasování - doplňování u,ú,ů ve větách
07.06. 11 Hlasování - doplňování u,ú,ů
07.06. 11 Procvičování psaní ú,ů,i,í,y,ý
07.06. 11 Procvičování psaní ú,ů
07.06. 11 Vyvození psaní ú,ů