24.08. 12

Horniny a nerosty

vlastnosti a využití základních druhů hornin a nerostů
Materiál je určen pro Přírodovědu ve 4. ročníku ZŠ do tématického celku Neživá příroda, téma Horniny a nerosty. Cílem je seznámení žáků s vlastnostmi a využitím hornin a nerostů pomocí přiřazování pojmů a charakteristik.
Ročníky: ZŠ 4,

Další materiály tohoto autora