24.08. 12

Obojživelníci

vývojová stadia obojživelníků, poznávání obojživelníků, potravní řetězec
Materiál je určen pro Přírodovědu ve 4. ročníku ZŠ, cílem je opakování vývojových stadií obojživelníků, rozdělení obojživelníků a poznávání nejběžnějších našich druhů.
Ročníky: ZŠ 4,

Další materiály tohoto autora