25.10. 10

Listnate stromy 2

Rozpoznávání listnatých stromů
Příprava je určena pro výuku přírodovědy ve 4. ročníku. Žáci rozpoznávají listnaté stromy, rozlišují je podle tvaru stromu, kůry, listů i plodů. Přiřazují názvy stromů k jejich obrázkům atd. Tato příprava navazuje na přípravu Listnaté stromy 1.
Ročníky:

Další materiály tohoto autora