Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví

Autor:
Řadit:
23.08. 12

7. ročník - opakování

Ročníky: ZŠ 7,
AIDS, nemoci, BMI
(2 x)
20.09. 12

AIDS

Ročníky:
Přenos, počáteční symptomy, prevence
(0 x)
26.03. 11

AIDS

Ročníky: ZŠ 7,
Prezentace slouží k seznámení a procvičení šíření viru HIV, ochrany před nakažením.
(0 x)
21.05. 12

Aids - 1. část

Ročníky: ZŠ 7,
Žáci jsou seznámeni se znakem boje prozi AIDS.
(0 x)
21.05. 12

Aids - 2. část

Ročníky: ZŠ 7,
Žáci jsou seznámeni se způsoby šíření viru HIV.
(0 x)
26.03. 11

AIDS - úvod

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8,
Prezentace je určena pro žáky 7.ročníku. Prezentace slouží k seznámení s problematikou onemocnění AIDS.
(1 x)
31.03. 14

ALTERNATIVNÍ ZPŮSOBY STRAVOVÁNÍ

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Prezentace je určena pro žáky 6. ročníku, lze ji použít i ve vyšším ročníku. Slouží k výuce alternativních způsobů výživy a k prevenci obezity a civilizačních chorob.
(0 x)
29.12. 11

Alternativní výživové směry

Ročníky: ZŠ 6,
Vegetariánství, laktovegetariánství, veganství, makrobiotika.
(1 x)
20.09. 12

Antikoncepce

Ročníky: spec. š.,
druhy, funkce
(0 x)
27.05. 11

Antikoncepce

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit je určen pro žáky 8. ročníku, oblast sexuální výchovy
(0 x)
20.09. 12

Antikoncepce, pohlavně přenosné nemoci- pracovní list

Ročníky: spec. š.,
doplň chybějící, zakroužkuj, škrtni co nepatří
(0 x)
20.09. 12

Bezpečný internet

Ročníky: spec. š.,
zásady, které musíme dodržovat, kde hledat pomoc
(0 x)
20.09. 12

Bezpečný internet- pracovní list

Ročníky: spec. š.,
křížovka, co ano, co ne
(0 x)
20.02. 14

BÍLKOVINY

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace je určena především pro žáky 6. ročníku. Vysvětluje význam základní živiny - bílkoviny. Slouží k výuce zdravé výživy a k prevenci civilizačních chorob.
(0 x)
10.10. 11

Biorytmy

Ročníky: ZŠ 6,
Vysvětlení pojmu biorytmus.Režim dne.
(0 x)
23.11. 10

Co je mimořádná událost ?

Ročníky:
Interaktivní předváděcí sešit , který teď otvíráte, vám nabízí základní informace o opatřeních, kterými se řídí ochrana obyvatel v naší republice v případě ohrožení mimořádnou událostí. Předváděcí sešit je určen pro žáky 7. ročníku ZŠ s dotací jedné vyučovací hodiny. Práce je vytvořena v programu Activstudio .
(0 x)
25.07. 11

Dopravní kvíz - Dopravní značky příkazové, informativní, výstražné

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Děti jako nejmladší samostatní chodci, jezdci na koloběžce či kole a též jako pasažéři v autě, by měly znát základní pravidla chování učástníka silničního provozu.
(0 x)
25.07. 11

Dopravní kvíz - Dopravní značky zákazové

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Soutěžní kvíz slouží pro ověření znalostí z oblasti ,,Dopravní značky - zákazové ´´.
(0 x)
06.01. 13

Dopravní výchova

Ročníky: ZŠ 1, spec. š.,
Dopravní značky a předpisy.
(0 x)
27.05. 10

Dopravní výchova - test

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Test z dopravní výchovy pomocí hlasovacího zařízení.
(0 x)
23.08. 12

Drogy - opakování

Ročníky: ZŠ 7,
Žáci opakují - rozdělení, rizika a způsoby užívání drog.
(0 x)
25.10. 10

Drogy - poznávání

Ročníky:
Prezentace je určena pro žáky 8.ročníku. Prezentace navazuje na prezentaci drogy - rozdělení.
(0 x)
25.10. 10

Drogy - rozdělení - část 1

Ročníky:
Prezentace je určena pro žáky 8.ročníku. Na tuto prezentaci navazuje prezentace poznej drogy.
(0 x)
04.11. 10

Drogy - rozdělení - část 2

Ročníky:
Prezentace je určena pro žáky 8.ročníku. Na tuto prezentaci navazuje prezentace poznej drogy.
(0 x)
19.12. 10

Drogy - test (activ)

Ročníky: ZŠ 8,
12 testových otázek z drogové problematiky. Návaznost na prezentaci Drogy rozdělení (část 1,2)
(0 x)
23.08. 12

Drogy test - activ

Ročníky: ZŠ 7,
Žáci opakují - rozdělení, rizika a způsoby užívání drog.
(0 x)
20.09. 11

Duševní zdraví

Ročníky: ZŠ 6,
Vysvětlení pojmu duševní zdraví, objasnění chování duševně zdravého člověka.
(0 x)
18.03. 12

Finanční gramotnost - rozpočet

Ročníky: ZŠ 8,
Rozpočet rodiny
(0 x)
28.02. 12

Finanční gramotnost - test (activ)

Ročníky: ZŠ 8,
opakování tématu finanční gramotnost
(0 x)
18.03. 12

Finanční gramotnost - úvod

Ročníky: ZŠ 8,
Základní pojmy, osobní rozpočet
(0 x)
20.09. 12

Gamblerství

Ročníky: spec. š.,
co to je, co s sebou přináší, jak lze pomoci, křížovka
(0 x)
20.09. 12

Imunitní systém

Ročníky: spec. š.,
co to je, křížovka, co posiluje a naopak oslabuje imunitu
(0 x)
21.05. 12

Infekční onemocnění

Ročníky: ZŠ 7,
Infekční choroby a prevence.
(0 x)
26.02. 11

IZS - integrovaný záchranný systém

Ročníky: ZŠ 7,
Prezentace je určena pro žáky 7.ročníku . Prezentace slouží pro seznámení a procvičení vědomostí o IZS.
(0 x)
22.11. 10

Jak se zachovat, pokud dojde k mimořádné události ?

Ročníky:
Interaktivní způsob výuky je zaměřen na mimořádné události v našem životě, které mohou ohrozit naše zdraví . Žák by se měl naučit, jak se v takových situacích chovat. Daný předváděcí sešit je určen pro žáky 7. ročníku ZŠ s dotací jedné vyučovací hodiny a je vytvořen v programu Activstudio.
(0 x)
06.06. 12

Jídelníček

Ročníky: ZŠ 1, spec. š.,
Sestavování vhodného jídelníčku.
(0 x)
21.05. 12

Jídelníček

Ročníky: ZŠ 7,
Pravidla tvorby jídelníčku.
(0 x)
20.09. 12

Komunikace

Ročníky: spec. š.,
význam slova, rozdělení, způsoby, jak odhadnout komunikaci
(0 x)
12.01. 12

Komunikace

Ročníky: ZŠ 7,
Verbální a neverbální komunikace, pozdrav, představování.
(0 x)
27.05. 10

Kouření

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Historie tabakismu, proč děti začínají kouřit, výpočet ceny kouření, proč nekouřit atd.)
(0 x)
20.04. 12

Manipulativní reklama

Ročníky: ZŠ 6,
Definice reklamy. Druhy reklamy. Poživatiny prospěšné organismu.Úkol(scénky) na závěr.
(0 x)
16.10. 12

Manželství, rodina

Ročníky: spec. š.,
doplnění do textu, příčiny rozpadu manželství, křížovka
(0 x)
20.11. 13

Minerální látky 1

Ročníky: ZŠ 6,
Význam minerálních látek ve výživě a jejich zdroj
(0 x)
20.11. 13

Minerální látky 2

Ročníky: ZŠ 6,
Význam minerálních látek ve výživě a jejich zdroje
(0 x)
20.09. 12

Návykové látky

Ročníky: spec. š.,
dělení, prevence, příznaky
(0 x)
20.09. 12

Návykové látky- pracovní list

Ročníky: spec. š.,
rozdělení drog, pravdivé věty
(0 x)
19.12. 10

Nemoci

Ročníky: ZŠ 7,
Prezentace je určena pro žáky 7. ročníku. Cílem prezentace, je seznámit žáky s problematikou nemocí.
(0 x)
16.10. 12

Občanský život v ČR

Ročníky: spec. š.,
Doplň do textu, práva a povinnosti, právní dokumenty, osmisměrka
(0 x)
20.09. 12

Období dospívání- první menstruace, puberta, hygiena

Ročníky: spec. š.,
hormony, ovulace, menstruační cyklus a syndrom
(0 x)
12.03. 14

OBILOVINY

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace je určena především pro žáky 6. ročníku. Slouží k výuce výživy, která zásadně ovlivňuje vývoj a zdraví dětí. Uplatňuje se v primární prevenci.Zaměřuje se na významnou součást stravy - obiloviny a procvičuje znalosti pomocí testů a spojovaček. Vede k prevenci obezity a civilizačních chorob.
(0 x)
16.10. 12

Ochrana člověka za mimořádných událostí

Ročníky: spec. š.,
Přiřaď číslo, tísňové volání, složky integrovaného záchranného sboru, seřaď jak následují
(0 x)
17.11. 10

Ochrana člověka za mimořádných události

Ročníky:
Prostřednictvím tohoto testu si žáci ověří své znalosti a dovednosti získané v hodinách občanské výchovy a výchovy ke zdraví. Hodina je určena pro žáky 2.stupně ZŠ s dotací jedné vyučovací hodiny.
(1 x)
04.11. 10

Odpady

Ročníky:
Sešit je určen pro výchovu ke zdraví - ochrana životního prostředí - třídění odpadů
(0 x)
12.03. 14

OVOCE, ZELENINA

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace je určena především pro žáky 6. ročníku. Slouží k výuce výživy, která zásadně ovlivňuje vývoj a zdraví dětí. Uplatňuje se v primární prevenci.Zaměřuje se na významnou součást stravy - ovoce a zeleninu. Ověřuje znalosti pomocí testu.
(0 x)
20.09. 12

Pohlavné přenosné nemoci

Ročníky: spec. š.,
přehled základních druhů
(0 x)
24.08. 12

Pohlavní choroby

Ročníky: ZŠ 7,
Žáci jsou seznámeni s pohlavně přenosnými chorobami.
(0 x)
29.01. 12

Pohlavní choroby

Ročníky: ZŠ 7,
Pohlavní choroby (kapavka, syfilis, aids).
(0 x)
24.08. 12

Pohlavní choroby - test

Ročníky: ZŠ 7,
Opakování pohlavně přenosných chorob.
(0 x)
16.10. 12

Pohlavní identita

Ročníky: spec. š.,
Heterosexualita, homosexualita, pohlavní identita, transexualita
(0 x)
16.10. 12

Pohlavní identita- pracovní list

Ročníky: spec. š.,
doplňování
(0 x)
28.02. 12

Pohled do zrcadla

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Typologie osobnosti v této interaktivní práci má naučit žáka pochopit každodenní chování člověka. Žák se seznámí s tříděním temperamentů. Práce je určena pro žáky 6. - 7. ročníku ZŠ a je vytvořena v programu activInspire.
(0 x)
16.10. 12

Populační choroby

Ročníky: spec. š.,
Srdeční infarkt, rakovina, mozková mrtvice, křížovka
(0 x)
20.09. 12

Poruchy příjmu potravy

Ročníky: spec. š.,
záchvatovité přejídání, bulimie, mentální anorexie
(1 x)
24.08. 12

Poruchy příjmu potravy

Ročníky: ZŠ 7,
Nadváha, anorexie a bulímie.
(0 x)
21.06. 10

Poruchy příjmu potravy , aneb v nemoci je všechno jinak

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Pokud nejsou v rovnováze příjem látek v potravě a jejich výdej,dochází k poruchám ve výživě označováno jako PPP - poruchy příjmu potravy.Jde o okruh onemocnění,kam patří mentální anorexie,bulímie,přejídání,podvýživa,obezita,jojo efekt...Žák se seznámí s riziky PPP a jaké závažné důsledky mohou mít na zdraví,ale i kvalitu života a kde vyhledat odbornou pomoc.
(2 x)
20.09. 12

Poruchy příjmu potravy- pracovní list

Ročníky: spec. š.,
odhal a pojmenuj poruchy, myšlenková mapa
(0 x)
18.02. 12

Potrava - trávení

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Cílem této výukové hodiny je seznámit žáky s pojmy týkající se kvality potravin a zažíváním, které je nezbytné pro výživu našeho těla. Pracovní sešit je vytvořen pro žáky 7.- 8. tříd ZŠ. Interaktivní práce je vytvořena v programu activInspire.
(0 x)
24.08. 12

Přenos nemocí

Ročníky: ZŠ 7,
Způsoby přenosu nemocí.
(0 x)
26.02. 11

Prvni pomoc

Ročníky: ZŠ 7,
Prezentace je určena pro žáky 7.ročníku . Prezentace slouží pro seznámení a procvičení vědomostí o první pomoci.
(0 x)
22.05. 13

První pomoc - lékárnička

Ročníky: ZŠ 7,
Předváděcí sešit zahrnuje, co má obsahovat lékárnička, jaká máme nejdůležitější telefonní čísla a jejich vysvětlení.
(0 x)
28.11. 10

První pomoc - obecné zásady I.

Ročníky:
Práce je určena pro žáky 7. ročníku ZŠ s dotací jedné vyučovací hodiny. Tato interaktivní práce je určena k zopakování první pomoci. Žák si zopakuje jak samostatně ovládá základní postupy první pomoci i při vážnějších poraněních. Předváděcí sešit je vytvořen v programu Activstudio.
(0 x)
31.10. 12

První pomoc - úvod

Ročníky: ZŠ 7,
Předváděcí sešit zahrnuje úvod do první pomoci.
(0 x)
27.11. 10

První pomoc - Záchrana života

Ročníky:
Práce je určena pro žáky 7. ročníku ZŠ s dotací jedné vyučovací hodiny. Tato interaktivní práce je určena k zopakování první pomoci. Předváděcí sešit je vytvořen v programu Activstudio.
(0 x)
31.10. 12

První pomoc odsun poraněných

Ročníky: ZŠ 7,
Předváděcí sešit zahrnuje první pomoc při odsunu poraněných.
(0 x)
04.10. 12

První pomoc při bezvědomí

Ročníky: ZŠ 7,
Předváděcí sešit zahrnuje první pomoc při bezvědomí.Předváděcí sešit obsahuje na konci malý testík.
(0 x)
04.10. 12

První pomoc při krvácení

Ročníky: ZŠ 7,
Předváděcí sešit zahrnuje první pomoc při krvácení.Předváděcí sešit obsahuje obrázky a na konci malý testík.
(0 x)
18.11. 12

První pomoc při popálení, opaření, omrznutí

Ročníky: ZŠ 7,
Předváděcí sešit zahrnuje první pomoc při popálení, opaření, omrznutí.Předváděcí sešit obsahuje na konci malý testík.
(0 x)
31.10. 12

První pomoc při poranění břicha

Ročníky: ZŠ 7,
Předváděcí sešit zahrnuje první pomoc při poranění břicha. Předváděcí sešit obsahuje na konci malý testík.
(0 x)
18.03. 13

První pomoc při poranění hlavy

Ročníky: ZŠ 7,
Předváděcí sešit zahrnuje první pomoc při poranění hlavy. Předváděcí sešit na konci malý testík.
(0 x)
31.10. 12

První pomoc při poranění hrudníku

Ročníky: ZŠ 7,
Předváděcí sešit zahrnuje první pomoc při poranění hrudníku. Předváděcí sešit obsahuje na konci malý testík.
(0 x)
31.10. 12

První pomoc při poranění páteře a míchy

Ročníky: ZŠ 7,
Předváděcí sešit zahrnuje první pomoc při poranění páteře a míchy.Předváděcí sešit na konci malý testík.
(0 x)
06.10. 12

První pomoc při přehřátí a podchlazení

Ročníky: ZŠ 7,
Předváděcí sešit zahrnuje první pomoc při přehřátí a podchlazení.Předváděcí sešit obsahuje na konci malý testík.
(0 x)
31.10. 12

První pomoc při šoku

Ročníky: ZŠ 7,
Předváděcí sešit zahrnuje první pomoc při šoku.Předváděcí sešit obsahuje na konci malý testík.
(0 x)
31.10. 12

První pomoc při zástavě dýchání a krevního oběhu

Ročníky: ZŠ 7,
Předváděcí sešit zahrnuje první pomoc při zástavě dýchání a krevního oběhu.Předváděcí sešit obsahuje na konci malý testík.
(0 x)
25.10. 11

Puberta

Ročníky: ZŠ 9,
Teoretický výklad - znaky typické pro období puberty.
(0 x)
24.04. 12

Relaxace

Ročníky: ZŠ 6,
Definice relaxace. Způsoby relaxace. Relaxační techniky.
(0 x)
27.11. 11

Relaxační hry

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8,
Prezentace slouží k odreagování žáků.
(0 x)
31.10. 12

Režim dne

Ročníky: spec. š.,
Denní rytmus, denní řád, volný čas, křížovka
(0 x)
12.03. 12

Rizika ohrožující zdraví

Ročníky: ZŠ 6,
Souhrnný přehled faktorů, ovlivňujících zdraví.
(0 x)
29.11. 11

Rodina

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace slouží k seznámení s oblastí vývoje rodiny.
(0 x)
09.12. 11

Rodina - funkce, styly

Ročníky: ZŠ 6,
Funkce rodiny, výchovné styly, samostatná práce žáků.
(0 x)
09.12. 11

Rodina - příbuzenské vztahy

Ročníky: ZŠ 6,
Interaktivní vysvětlení rodinných vztahů, rodokmen, koláč radosti.
(0 x)
09.12. 11

Rodina - úvod

Ročníky: ZŠ 7,
Definice pojmu rodina a její poslání, typy rodin.
(0 x)
24.08. 12

Rozdělení drog I

Ročníky: ZŠ 7,
Druhy drog, způsoby užití a rizika.
(0 x)
24.08. 12

Rozdělení drog II

Ročníky: ZŠ 7,
Druhy drog, způsoby užití a rizika.
(0 x)
20.02. 14

SACHARIDY

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace je určena především pro žáky 6. ročníku. Vysvětluje význam základní živiny - sacharidů. Slouží k výuce zdravé výživy a k prevenci civilizačních chorob.
(0 x)
01.11. 12

Sekty

Ročníky: spec. š.,
co jsou sekty, ukázka, myšlenková mapa, osmisměrka
(0 x)
24.08. 12

Sestavování jídelníčku

Ročníky: ZŠ 7,
Pravidla tvorby jídelníčku.
(0 x)
08.06. 10

Sestavování jídelníčku

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Zdravá výživa má svá pravidla sestavená tak,aby jídelníček obsahoval všechny základní živiny.Postoje k jídlu se formují od útlého věku.Úlohu zde hraje rodina,ale stravovací návyky může ovlivnit i škola.Program sestavování jídelníčku zprostředkovává žákům procvičit zábavnou formou získané znalosti.
(1 x)
27.05. 11

Sex - zakladni pojmy

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit je určen pro žáky 8. ročníku
(0 x)
29.01. 12

Sexualita - pohlavní nemoci, antikoncepce (activ)

Ročníky: ZŠ 7,
Pohlavní nemoci, antikoncepce, hlasovacího zařízení.
(0 x)
25.09. 11

Sexualita - základní pojmy, antikoncepce (activ)

Ročníky: ZŠ 8,
Předváděcí sešit je určen pro žáky 8. ročníku, oblast sexuální výchovy - základní pojmy, antikoncepce. Sešit je určen k opakování pomocí hlasovacího zařízení.
(0 x)
23.01. 12

Sexuálně přenosné choroby

Ročníky: ZŠ 9,
Charakteristika jednotlivých sexuálních chorob, prevence.
(0 x)
27.08. 11

Sexuálně přenosné nemoci

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Základní informace o sexuální výchově by měly děti získávat primárně v rodině. Na tyto základy navazuje škola, která se zabývá problematikou mezilidských vztahů a umění žít ve dvou. Cílem toho předváděcího sešitu je seznámit žáky se vznikem a šířením sexuálně přenosných nemocí. Předváděcí sešit byl vytvořen v programu ActivInspire s dotací jedné vyučovací hodiny v týdnu pro 7. - 8. ročník Zš.
(0 x)
20.09. 12

Sexuální deviace, deviantní chování

Ročníky: spec. š.,
vznik, dělení, základní pojmy
(0 x)
24.08. 12

Sexuální orientace

Ročníky: ZŠ 7,
Žáci jsou seznámeni s druhy sexuální orientace.
(0 x)
18.12. 11

Sexuální orientace

Ročníky: ZŠ 7,
Prezentace slouží k seznámení s problematikou sexuální orientace.
(0 x)
27.08. 11

Sexuální orientace

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Výuka sexuální výchovy by měla být zaměřena na postoje k sexualitě a sexuálnímu chování. Tento předváděcí sešit je vytvořen v programu ActivInspire s dotací jedné vyučovací hodiny v týdnu na ZŠ.
(0 x)
27.08. 11

Sexuální výchova - láska

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Období dospívání vnáší do života dívek a chlapců řadu tělesných, duševních a citových změn. V této souvislosti je třeba se zaměřit na podporu zdraví a vnést zodpovědnost za svá rozhodnutí. Pro zpestření výuky VkZ slouží tento příběh jako téma k diskusi o SPI.Tento předváděcí sešit je vytvořen v programu activInspire s dotací jedné vyučovací hodiny v týdnu na ZŠ.
(0 x)
27.08. 11

Sexuální výchova - Projevy násilí ,,syndrom CAN´´

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Cílem této práce je primární prevence u projevu násilí typu - syndrom CAN. Žáci by měli získat základní znalosti z oblasti krizových situací např.: projevy násilí a naučit se v případě problémů vyhledat odbornou pomoc. Tento předváděcí sešit je vytvořen v programu activInspire s dotací jedné vyučovací hodiny pro 7. ročník ZŠ.
(0 x)
24.08. 12

Šikana

Ročníky: ZŠ 7,
Vývojové fáze šikany, rozdíl mezi šikanou a škádlením. Komu šikanu nahlásit.
(0 x)
30.10. 11

Šikana

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Seznámení s problematikou šikany a snaha navodit diskusi o šikaně.
(0 x)
24.08. 12

Šikana II

Ročníky: ZŠ 7,
Šikana z pohledu trestního práva. Definice agresorů.
(0 x)
24.08. 12

Šikana opakování (activ)

Ročníky: ZŠ 7,
Opakování tématu šikana
(0 x)
20.09. 12

Šikana, AIDS- pracovní list

Ročníky: spec. š.,
nedokončené věty
(0 x)
22.02. 12

Šíření infekcí - hygiena potravin

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Cílem tohoto předváděcího sešitu je seznámit žáky s faktem ,že nedostatečná hygiena rukou může vést ke vzniku a šíření infekcí v našem těle. Předváděcí sešit je určen pro žáky 7. - 8. ročníku ZŠ a je vytvořen v programu activInspire.
(0 x)
06.11. 12

Sociální zabezpečení

Ročníky: spec. š.,
Sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, životní minimum, úřad práce
(0 x)
06.11. 12

Stres

Ročníky: spec. š.,
co je stres, dělení, relaxace, křížovka
(0 x)
04.04. 12

Stres

Ročníky: ZŠ 6,
Charakteristika stresu, příčiny stresu.
(0 x)
20.02. 14

Sůl

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace je určena především pro žáky 6. ročníku. Slouží k výuce zdravé výživy a k prevenci vysokého krevního tlaku a vzniku civilizačních chorob.
(0 x)
22.02. 12

Svět mikrobů

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
V této práci je žákům představen svět mikrobů. Dozvědí se o tom, že excistuje několik různých druhů mikrobů, které mají různé tvary a také získají informaci o tom, že mohou být jak užitečné a člověku prospěšné, tak také škodlivé, způsobující nemoc.
(0 x)
20.09. 12

Syndrom CAN

Ročníky: spec. š.,
co to je, jak vzniká, projevy, dokončování vět
(0 x)
06.11. 12

Těhotenství

Ročníky: spec. š.,
jak vzniká, popis vývoje plodu v jednotlivých měsících+ obrázky
(0 x)
06.11. 12

Těhotenství- pracovní list

Ročníky: spec. š.,
Spojovačky, doplň ANO/NE, sebehodnocení
(0 x)
05.10. 11

Tělesné zdraví

Ročníky: ZŠ 6,
Vysvětlení pojmu "zdraví", faktory ovlivňující zdraví, test pro žáky.
(0 x)
20.09. 12

Temperament- typy osobnosti

Ročníky: spec. š.,
co je temperament, druhy osobnosti, osobnostní kříž
(0 x)
24.08. 12

Test - výživa (activ)

Ročníky: ZŠ 7,
Test z oblasti výživy
(0 x)
21.02. 14

TUKY

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace je určena především pro žáky 6. ročníku. Slouží k výuce tuků jako základní živiny a k pochopení jejich významu ve výživě. Přispívá k výuce zdravé výživy a k prevenci obezity a dalších civilizačních chorob.
(0 x)
25.07. 11

Úrazy v domácím prostředí

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Předložený výukový materiál dává do souvislosti situace ohrožující bezpečí dětí v prostředí domova. Prevence a výuka ve škole může zachránit životy dětí,ale i snížit škody na zdraví. Tato interaktivní práce je především zaměřena na výuku hodiny - výkladovou.Interaktivní stránky v práci slouží žákům k procvičení probraného učiva v hodině. Předváděcí sešit je vytvořen v programu activInspire.
(0 x)
26.06. 11

Úrazy v dopravě

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Úrazy patří k hlavním příčinám dětské úmrtnosti. V této práci žák uplatňuje pravidla bezpečnosti v podmínkách silničního provozu v roli cyklisty.
(0 x)
25.07. 11

Úrazy ve škole

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Tato předložená práce je zaměřená na příčiny a mechanizmy dětských úrazů ve školním prostředí a jejich prevence. Předváděcí sešit je vytvořen v programu activInspire s dotací jedné vyučovací hodiny týdně.
(0 x)
26.06. 11

Úrazy ve volném čase

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Úrazy při sportu, hrách a ve volném čase tvoří třetinu všech úrazů u dětí školního věku. V této práci si žák zopakuje, jak předcházet úrazům při aktivitách ve volném čase.
(0 x)
24.01. 14

Ústní hygiena

Ročníky: ZŠ 6,
Slouží k pochopení významu ústní hygieny a péče o chrup, prevence zubního kazu
(0 x)
01.03. 12

Víme, co jíme ?

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Cílem této výukové hodiny je seznámit žáky s kvalitou potravin, které se nám v obchodech nabízejí. Potraviny jsou sice barevné, pro oči a chuť velmi lákavé, ale mohou mít i škodlivé účinky na naše zdraví. Často jsou nahrazované umělými složkami tkz. ,,Éčka´´, které mají rozporný význam.
(0 x)
20.09. 12

Vitamíny

Ročníky: spec. š.,
co jsou vitamíny, rozpustnost vitamínů, kde se nachází
(0 x)
24.01. 14

Vitamíny rozpustné v tucích

Ročníky: ZŠ 6,
Slouží k pochopení významu příjmu vitamínů pro zdravý vývoj těla.
(0 x)
24.01. 14

Vitamíny rozpustné ve vodě

Ročníky: ZŠ 6,
Slouží k pochopení významu vitamínů pro zdravý vývoj těla.
(0 x)
20.09. 12

Vitamíny- pracovní list

Ročníky: spec. š.,
spoj co k sobě patří, křížovka
(0 x)
12.03. 14

VLÁKNINA

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace je určena především pro žáky 6. ročníku. Slouží k výuce výživy, která zásadně ovlivňuje vývoj a zdraví dětí. Uplatňuje se v primární prevenci, tzn. významně pomáhá předcházet nemocem. Zaměřuje se na výuku vlákniny a na pochopení důležitosti této složky v každodenní stravě.
(0 x)
21.02. 14

VODA

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace je určena především pro žáky 6. ročníku. Slouží k výuce pitného režimu. Udržování rovnováhy tekutin v dětském organismu patří mezi základní cíle správné výživy a slouží k prevenci mnoha chorob.
(0 x)
23.08. 12

Výživa

Ročníky: ZŠ 7,
Pravidla správné výživy.
(0 x)
29.11. 11

Výživa

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace slouží k seznámení se základny správné výživy.
(1 x)
21.11. 11

Výživa člověka - bílkoviny, cukry

Ročníky: ZŠ 6,
Význam bílkovin a cukrů ve výživě člověka.
(0 x)
13.03. 14

ZÁKLADNÍ ŽIVINY

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace je určena především pro žáky 6. ročníku. Slouží k výuce výživy, která zásadně ovlivňuje vývoj a zdraví dětí. Uplatňuje se v primární prevenci, tzn. významně pomáhá předcházet nemocem.
(0 x)
13.03. 14

ZÁSADY ŽIVOTOSPRÁVY 1

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace je určena především pro žáky 6. ročníku.Slouží k výuce výživy, která zásadně ovlivňuje vývoj a zdraví dětí. Uplatňuje se v primární prevenci, tzn. významně pomáhá předcházet nemocem. Zaměřuje se na výuku obecných zásad výživy, přispívá k prevenci obezity a civilizačních chorob.
(0 x)
13.03. 14

ZÁSADY ŽIVOTOSPRÁVY 2

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace je určena především pro žáky 6. ročníku. Slouží k procvičení obecných zásad výživy a k prevenci obezity a civilizačních chorob.
(0 x)
30.03. 11

Zavazadlo první pomoci

Ročníky: ZŠ 6,
Každá mimořádná událost má jiný průběh, a tudíž vyžaduje i jiná pravidla chování. Vždy si však musíme uvědomit, že nejdůležitější je záchrana lidského života a zdraví. Předváděcí sešit je určen pro žáky 6. ročníku ZŠ s dotací jedné vyučovací hodiny. Předváděcí sešit je vytvořen v programu ActivInspire.
(1 x)
27.05. 10

Závislosti - gamblerství

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Přehled závislostí, gamblerství
(1 x)
06.06. 12

Zdravá výživa

Ročníky: ZŠ 1, spec. š.,
Třídění potravin.
(0 x)
19.05. 10

Zdravá výživa

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Žákum je nabídnut interaktivní způsob výuky tématu Zdravá výživa.Dané téma je určeno pro žáky 7.tříd s dotací jedné vyučovací hodiny.Žák se seznámí jaké jsou zásady správné výživy. Zdraví je považováno za základní lidskou hodnotu.Především v dětství a dospělosti by se dítě mělo naučit proč,jak ,čím a kdy může zdraví ovlivňovat. V tomto tématu se žák seznámí se zásady správné výživy.Prostřednictvím potravinové pyramidy si procvičí získané vědomosti.
(1 x)
06.06. 12

Zdravá výživa 2

Ročníky: ZŠ 1, spec. š.,
Zdravé a nezdravé potraviny.
(0 x)
20.09. 12

Zdravé stravování

Ročníky: spec. š.,
základní složky potravy, potravinová pyramida
(0 x)
20.09. 12

Zdravé stravování- pracovní list

Ročníky: spec. š.,
minerály, sacharidy, nedokončené věty
(0 x)
13.03. 14

Zdravý talíř - 3

Ročníky: ZŠ 6,
Zdravý talíř je jednoduchá a funkční pomůcka zdravé výživy, základ zdravotní prevence a podpory účinné léčby.
(0 x)
13.03. 14

Zdravý talíř 1

Ročníky: ZŠ 6,
Zdravý talíř je jednoduchá a funkční pomůcka zdravé výživy, tvoří základ zdravotní prevence a podpory účinné léčby.
(1 x)
13.03. 14

Zdravý talíř 2

Ročníky: ZŠ 6,
Zdravý talíř je jednoduchá a funkční pomůcka zdravé výživy, základ zdravotní prevence a podpory účinné léčby.
(0 x)
06.06. 12

Zdravý životní styl

Ročníky: ZŠ 1, spec. š.,
Lékárnička, návykové látky, hygiena, oblékání.
(0 x)
27.08. 11

Zdravý životní styl

Ročníky: ZŠ 6,
Vzdělávání v této oblasti směřuje k tomu, aby žáci pochopili smysl zdravotní prevence a problémy spojené s poškozením zdraví. Tento předváděcí sešit je vytvořen v programu activInspire s dotací jedné vyučovací hodiny na ZŠ.
(0 x)
20.09. 12

Živelní pohromy

Ročníky: spec. š.,
co to je, čím je pohroma způsobena, zemětřesení požár povodeň
(0 x)
31.10. 12

Změny v životě člověka I

Ročníky: ZŠ 7,
Předváděcí sešit zahrnuje jednotlivá období v životě člověka. Na konci předváděcího sešitu je malý testík na daná období.
(0 x)
31.10. 12

Změny v životě člověka II

Ročníky: ZŠ 7,
Předváděcí sešit zahrnuje jednotlivá období v životě člověka. Na konci předváděcího sešitu je malý testík na daná období.
(0 x)
31.10. 12

Změny v životě člověka III

Ročníky: ZŠ 7,
Předváděcí sešit zahrnuje jednotlivá období v životě člověka. Na konci předváděcího sešitu je malý testík na daná období.
(0 x)
18.03. 13

Znalost dopravních značek I

Ročníky: ZŠ 7,
Předváděcí sešit zahrnuje rozdělení dopravních značek, na konci sešitu malý testík.
(0 x)
18.03. 13

Znalost dopravních značek II

Ročníky: ZŠ 7,
Předváděcí sešit zahrnuje rozdělení dopravních značek,na konci sešitu malý testík.
(0 x)
18.03. 13

Znalost dopravních značek III

Ročníky: ZŠ 7,
Předváděcí sešit zahrnuje rozdělení dopravních značek,na konci sešitu malý testík.
(0 x)