10.05. 13

Hoření

Hoření, hořlavé látky, hašení
Opakovací hodina pro žáky 8. ročníku. Žáci si zopakují, co je oheň a požár, telefonní číslo hasičů, princip uhašení hořící látky, druhy hasících přístrojů, které látky se pomocí nich mohou hasit a některé hořlavé a nehořlavé látky.
Ročníky: ZŠ 8,

Další materiály tohoto autora

09.04. 13 Názvosloví - Hydroxidy II
09.04. 13 Chemické výpočty
09.04. 13 Chemické výpočty II
09.04. 13 Názvosloví - Kyseliny
09.04. 13 Názvosloví - Kyseliny II
09.04. 13 Názvosloví - Rovnice 8.ročník
09.04. 13 Názvosloví - Rovnice 8.ročník II
09.04. 13 Názvosloví - Rovnice 9.ročník
09.04. 13 Názvosloví - Rovnice 9.ročník II
09.04. 13 Názvosloví - Soli
09.04. 13 Názvosloví - Soli II
09.04. 13 Názvosloví - Soli III
09.04. 13 Názvosloví - Soli IV
09.04. 13 Názvosloví - Hydroxidy
22.02. 13 Názvosloví - Chemické značky II
22.02. 13 Názvosloví - Chemické značky
22.02. 13 Názvosloví - Sulfidy
22.02. 13 Názvosloví - Oxidy II
22.02. 13 Názvosloví - Oxidy
22.02. 13 Názvosloví - Oxidační čísla
22.02. 13 Tuky
22.02. 13 Sacharidy
22.02. 13 Karboxylové kyseliny
22.02. 13 Chemie proti člověku
22.02. 13 Chemie pro člověka
22.02. 13 Bílkoviny
22.02. 13 Areny
22.02. 13 Alkoholy
22.02. 13 Kyseliny a hydroxidy
22.02. 13 Oxidy
08.02. 13 Alkyny
08.02. 13 Organické sloučeniny
08.02. 13 Významné alkany
08.02. 13 Alkeny a alkadieny
08.02. 13 Alkany
08.02. 13 Částicové složení látek
08.02. 13 Chemické prvky
08.02. 13 Kovy
08.02. 13 Nekovy a polokovy
01.01. 13 Soli II.
01.01. 13 Soli I.
01.01. 13 Rovnice neutralizace
01.01. 13 Názvosloví solí
01.01. 13 Metody oddělování složek ze směsi
01.01. 13 Látky, tělesa
01.01. 13 Paliva
01.01. 13 Zemní plyn a jaderná energie
01.01. 13 Ropa
01.01. 13 Uhlí
01.01. 13 Výroba oceli
01.01. 13 Výroba železa
01.01. 13 Zpracování ropy
01.01. 13 Kyslík
26.11. 12 Pokusy, změny vlastností
26.11. 12 Různorodé směsi
26.11. 12 Stejnorodé směsi
26.11. 12 Voda
26.11. 12 Neutralizace, soli II.
26.11. 12 Neutralizace, soli I.