Chemie Chemie

Autor:
Řadit:
06.05. 13

Neutralizace, soli II.

Ročníky: ZŠ 8,
Zopakování neutralizace a jejího využití.
(0 x)
22.10. 10

1 Stavba atomového jadra-prvek-izotop

Ročníky:
Stavba atomoveho jadra-prvek-izotop.
(0 x)
22.10. 10

3 Kvantová čísla - tvary orbitalu

Ročníky:
Kvantova čisla - tvary orbitalu
(0 x)
25.10. 10

4 Výstavba elektronového obalu

Ročníky:
Výstavba elektronového obalu
(0 x)
27.12. 11

A-Z kvíz

Ročníky: ZŠ 9,
Soutěž pro 2 skupiny nebo dvojice žáků.
Autor: Ilona Kutová
(0 x)
07.02. 12

Acetylen

Ročníky: SŠ 2.,
Prezentace je věnována nejznámějšímu alkynu - acetylenu.
(0 x)
31.05. 10

Acidobazické indikátory

Ročníky: SŠ 1.,
Acidobazické indikátory - přehled, barevné přechody, procvičení
(0 x)
15.04. 11

Acidobazické titrace - výpočty (2)

Ročníky: SŠ 4.,
Výpočty používané při acidobazických titracích.
(0 x)
15.03. 11

Acidobazické titrace 1

Ročníky: SŠ 2., SŠ 4.,
Základní výpočty při acidobazických titracích.
(0 x)
27.03. 12

Aldehydy

Ročníky: ZŠ 9,
Názvosloví aldehydů.
(0 x)
11.12. 12

Aldehydy a ketony

Ročníky: ZŠ 9,
Charakteristika derivátů uhlovodíku s karbonylovou skupinou.
(0 x)
19.02. 12

Alkadieny

Ročníky: SŠ 2.,
Prezentace je věnována především polymerům významných alkadienů.
(0 x)
28.01. 14

Alkalické kovy

Ročníky: ZŠ 8,
Prezentace je určena především pro žáky 8.ročníku. Žáci se seznamují s vlastnostmi alkalických kovů sledováním pokusu a vyvozují a zapisují poznatky pomocí otázek a odpovědí. Procvičují značky prvku při hře - stavba pyramidy.
(0 x)
03.01. 13

Alkalické kovy

Ročníky: ZŠ 8,
Základní informace o alkalických kovech.
(0 x)
15.09. 12

Alkalické kovy

Ročníky: ZŠ 8,
Materiál slouží k vymezení alkalických kovů, jejich vlastností a využití za pomoci učebnice a MFCh tabulek.
(0 x)
20.01. 12

Alkalické kovy

Ročníky: ZŠ 8,
Základní vědomosti o alkalických kovech.
(0 x)
27.06. 10

Alkalické kovy

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování učiva o alkalických kovech.
(0 x)
20.01. 12

Alkalické kovy - test

Ročníky: ZŠ 8,
Zopakování vědomostí o alkalických kovech.
(0 x)
09.04. 12

Alkaloidy

Ročníky: SŠ 3.,
Alkaloidy
(0 x)
12.01. 14

Alkany

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena především pro žáky 9.ročníku. Žáci se seznamují s významnými alkany.
(0 x)
06.05. 13

Alkany

Ročníky: ZŠ 9,
Alkany
(0 x)
29.01. 13

Alkany

Ročníky: ZŠ 9,
Opakovací hodina s procvičováním. Definice alkanů, homologická řada, procvičování typů vzorců, některé fyzikální a chemické vlastnosti alkanů.
(0 x)
15.02. 12

Alkany

Ročníky: ZŠ 9,
Názvosloví alkanů
(0 x)
27.05. 11

Alkany

Ročníky: ZŠ 9,
Předváděcí sešit je určen pro žáky 9.ročníku.Má dotaci jednu vyučovací hodinu. Slouží pro zopakování a procvičení učiva Alkany.
(0 x)
26.02. 11

Alkany

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Sešit slouží k procvičení učiva týkajícího se alkanů. Sešit je vytvořen v programu ActivInspire - Studio.
(0 x)
06.12. 10

alkany

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit je určen žákům 9. ročníku, výkladová část propojena procvičováním.
(0 x)
09.03. 11

Alkany 1

Ročníky: SŠ 2.,
Prezentace je určena pro výuku vlastností alkanů. Tématický celek uhlovodíky, část vlastnosti alkanů.
(0 x)
07.06. 11

Alkany 2

Ročníky: SŠ 2.,
Prezentace je určena pro výuku vlastností a reakcí alkanů. Tématický celek uhlovodíky, část vlastnosti alkanů.
(0 x)
09.12. 13

Alkany a cykloalkany - procvičování

Ročníky: ZŠ 9,
Homologická řada alkanů, vzorce molekulové, strukturní, procvičování učiva.
(0 x)
16.04. 13

Alkany I

Ročníky: ZŠ 9,
Žáci se seznámí se základním učivem o alkanech a seřazují homologickou řadu alkanů.
(0 x)
16.04. 13

Alkany II

Ročníky: ZŠ 9,
Žáci vytvářejí strukturní vzorce alkanů a následně opačně ze vzorců názvy.
(0 x)
22.05. 13

Alkany III

Ročníky: ZŠ 9,
Materiál slouží k procvičení vytváření molekulových a racionálních vzorců alkanů.
(0 x)
15.02. 12

Alkeny

Ročníky: ZŠ 9,
Názvosloví alkenů.
(0 x)
25.06. 11

Alkeny

Ročníky: ZŠ 9,
Předváděcí sešit je určen pro žáky 9.ročníku.Má dotaci jednu vyučovací hodinu. Slouží pro zopakování a procvičení učiva Alkeny.
(0 x)
26.03. 11

Alkeny

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Sešit slouží k procvičení učiva týkajícího se alkenů. Sešit je vytvořen v programu ActivInspire - Studio.
(0 x)
06.12. 10

alkeny

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit pro celek uhlovodíky - ALKENY, výkladová část propojena procvičováním.
(0 x)
07.06. 11

Alkeny (olefiny)

Ročníky: SŠ 2.,
Prezentace slouží k výuce vlastností a některých reakcí alkenů.
(0 x)
03.12. 10

Alkeny - adice

Ročníky: SŠ 2.,
Výklad průběhu adice, doplněný procvičováním probírané látky. Alkeny je součástí tématického celku uhlovodíky (organická chemie).
(0 x)
25.10. 11

Alkeny - chemické vlastnosti reakce I

Ročníky: SŠ 2.,
Prezentace seznamuje žáky s adičními reakcemi alkenů.
(0 x)
06.05. 13

Alkeny a alkadieny

Ročníky: ZŠ 9,
Alkeny a alkadieny
(0 x)
12.01. 14

Alkeny a dieny

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena především pro žáky 9. ročníku. Žáci se seznamují s významnými nenesycenými uhlovodíky. Procvičují psaní vzorců.
(0 x)
22.05. 13

Alkeny I

Ročníky: ZŠ 9,
Materiál slouží k základnímu výkladu o učivu alkeny a následnému procvičování tohoto učiva formou tvoření strukturních vzorců alkenů.
(0 x)
22.05. 13

Alkeny II

Ročníky: ZŠ 9,
Materiál slouží k procvičení molekulových, racionálních a strukturních vzorců alkenů.
(0 x)
01.03. 12

Alkiny

Ročníky: ZŠ 9,
Názvosloví alkinů.
(0 x)
06.05. 13

Alkoholy

Ročníky: ZŠ 9,
Alkoholy - vzorce, vlastnosti, výroba a použití
(0 x)
11.12. 12

Alkoholy

Ročníky: ZŠ 9,
Charakteristika skupiny alkoholů.
(0 x)
17.11. 11

Alkoholy

Ročníky: ZŠ 9,
Materiál žáky seznamuje s učivem o alkoholech.
Autor: Pavel Krause
(0 x)
27.03. 12

Alkoholy - kvíz

Ročníky: ZŠ 9,
Procvičení teorie a názvosloví alkoholů.
(0 x)
27.03. 12

Alkoholy - názvosloví

Ročníky: ZŠ 9,
Názvosloví alkoholů.
(0 x)
23.04. 12

Alkoholy - teorie

Ročníky: ZŠ 9,
Základní informace o alkoholech.
(0 x)
26.06. 13

Alkoholy a fenoly

Ročníky: ZŠ 9,
Učební materiál slouží k základnímu výkladu učiva o alkoholech a fenolech a k následnému procvičení tvoření jejich racionálních vzorců.
(0 x)
29.01. 12

Alkoholy a fenoly

Ročníky: ZŠ 9,
Předváděcí sešit je určen pro žáky 9.ročníku. Má dotaci jednu vyučovací hodinu. Slouží pro zopakování a procvičení učiva alkoholy a fenoly.
(0 x)
07.06. 11

Alkoholy a fenoly - AZ kvíz

Ročníky: SŠ 3.,
Procvičení učiva hydroxysloučenin zábavnou formou.
(0 x)
01.06. 10

alkoholy_názvosloví

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Systematické názvosloví alkoholů
(4 x)
06.12. 10

alkoholy_zástupci

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Hlavní zástupci alkoholů
(0 x)
12.01. 14

Alkyny

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena především pro žáky 9. ročníku. Žáci se seznamují s významnými nenesycenými uhlovodíky. Procvičují psaní vzorců.
(0 x)
06.05. 13

Alkyny

Ročníky: ZŠ 9,
Alkyny
(0 x)
25.06. 11

Alkyny

Ročníky: ZŠ 9,
Předváděcí sešit je určen pro žáky 9.ročníku.Má dotaci jednu vyučovací hodinu. Slouží pro zopakování a procvičení učiva Alkyny.
(0 x)
13.06. 11

Alkyny

Ročníky: SŠ 2.,
Prezentace je určena pro výuku vlastností a reakcí alkynů. Tématický celek uhlovodíky, část vlastnosti alkynů.
(0 x)
26.03. 11

Alkyny

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Sešit slouží k procvičení učiva týkajícího se alkynů. Sešit je vytvořen v programu ActivInspire - Studio.
(0 x)
06.12. 10

alkyny

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit je pro celek uhlovodíky - ALKYNY, výkladová část propojená procvičováním.
(0 x)
22.05. 13

Alkyny I

Ročníky: ZŠ 9,
Materiál slouží ke krátkému základnímu výkladu učiva o alkynech, dále k odvození obecného molekulového vzorce alkynů a následnému procvičení strukturních vzorců těchto uhlovodíků.
(0 x)
21.02. 12

Alkyny I

Ročníky: SŠ 2.,
Prezentace je úvodní částí k problematice alkynů.
(0 x)
22.05. 13

Alkyny II

Ročníky: ZŠ 9,
Materiál slouží k procvičení vytváření strukturních, racionálních a molekulových vzorců alkynů.
(0 x)
07.02. 12

Alkyny II

Ročníky: SŠ 2.,
Druhá část problematiky alkynů.
(0 x)
17.02. 11

Amoniak

Ročníky: ZŠ 7,
Interaktivní výklad učiva amoniaku v sekundě
(0 x)
05.12. 11

Analytická chemie - AZ kvíz

Ročníky: SŠ 2.,
Opakování učiva analytické chemie zábavnou formou.
(0 x)
15.06. 12

Anorganické názvosloví

Ročníky: ZŠ 8,
Procvičování názvosloví dvouprvkových sloušenin, kyselin, hydroxidů i solí.
(0 x)
18.02. 12

Anorganické názvosloví - halogenidy, oxidy a sulfidy

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit slouží k procvičování anorganického názvosloví - halogenidů, oxidů a sulfidů.
(0 x)
30.05. 10

Anorganické názvosloví I.

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit je určen pro žáky 8. i 9. ročníku. Opakuje a procvičuje anorganické názvosloví : názvosloví oxidů, kyselin, solí, hydroxidů
(1 x)
03.10. 10

Anorganické názvosloví II.

Ročníky:
Předváděcí sešit je určen pro žáky 8. i 9. ročníku. Opakuje a procvičuje anorganické názvosloví : názvosloví oxidů, kyselin, solí, hydroxidů. Prezentace je vytvořena v programu ActivInspire. Prezentaci lze využít k samostatné práci,soutěži, zkoušení v několika vyučovacích hodinách.
(0 x)
22.02. 12

Anorganické sloučeniny - opakování

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena pro žáky 8. nebo 9. ročníku Procvičuje základní vlastnosti a využití dvouprvkových a tříprvkových anorganických sloučenin. Je vhodná pro zkoušení.
(0 x)
24.01. 14

Areny

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena především pro žáky 9.ročníku. Žáci se seznamují s významnými aromatickými uhlovodíky areny, se stavbou benzenového jádra. Procvičují probrané učivo o uhlovodících.
(0 x)
22.05. 13

Areny

Ročníky: ZŠ 9,
Materiál slouží k výkladu učiva o arenech, na závěr žáci vytvářejí strukturní vzorce zadaných aromatických látek.
(0 x)
06.05. 13

Areny

Ročníky: ZŠ 9,
Areny - vzorce, barva, skupenství, použití
(0 x)
20.02. 13

Areny

Ročníky: ZŠ 9,
Výkladová hodina s procvičováním. Možno využít k zápisu poznámek do sešitu.Definice arenů, benzenové jádro. Vlastnosti, výroba a využití benzenu, toluenu, starenu a naftalenu. Následuje procvičování učiva.
(0 x)
22.02. 12

Areny

Ročníky: SŠ 2.,
Prezentace slouží k seznámení se základními poznatky o arenech.
(0 x)
28.04. 11

Aromatické uhlovodíky

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena pro žáky 8. nebo 9. ročníku podle zařazení učiva o uhlovodících. V prezentaci jsou zahrnuty stránky na opakování učiva a výkladové stránky Areny.
(0 x)
30.05. 10

Aromatické uhlovodíky

Ročníky:
adice radikálová, oxidace, substituce radikálová
(1 x)
30.05. 10

Aromatické uhlovodíky

Ročníky:
substituce elektrofilní aromatická, substituenty I. a II. řádu
(0 x)
30.05. 10

Aromatické uhlovodíky

Ročníky:
základní reakce na benzenovém jádře - substituce elektrofilní
(0 x)
30.05. 10

Aromatické uhlovodíky

Ročníky:
názvosloví zakladních aromatických sloučenin
(0 x)
30.05. 10

Aromatické uhlovodíky

Ročníky:
obecná charakteristika arenů, struktura benzenového jádra, rozdělení a fyzikální vlastnosti arenů
(0 x)
29.07. 13

Atom

Ročníky: ZŠ 8,
Částicové složení látek
(0 x)
18.11. 10

Atom

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Složení atomu a vznik iontů
Autor: Ilona Kutová
(0 x)
02.05. 13

Atom - jeho části a částice

Ročníky: ZŠ 8,
Chemie 8. ročník ZŠ, části a částice atomu, jádro, obal
Autor: Jana Kočová
(0 x)
15.06. 12

Atom, vazba mezi atomy

Ročníky: ZŠ 8,
Opakování stavby atomu a vazby mezi atomy.
(0 x)
11.12. 12

Atomy

Ročníky: ZŠ 8,
Stavba atomu.
(0 x)
25.10. 11

Atomy

Ročníky: ZŠ 8,
Prezentace je určena pro žáky 8.. ročníku po probrání učiva o atomech. Opakuje základní pojmy.
(0 x)
19.05. 10

Atomy

Ročníky:
Předváděcí sešit je určen pro žáky 8. ročníku. Slouží k vysvětlení základních pojmů z oblasti složení atomu s důrazem na uspořádání jeho elektronových vrstev. Má dotaci jedné vyučovací hodiny s výkladem, zpětnou vazbou a procvičováním.
Autor: Radko Alexa
(0 x)
27.09. 10

Atomy a molekuly

Ročníky:
Předváděcí sešit slouží k procvičení pojmů atom, molekula, prvek a sloučenina a k získání praxe v určování počtu prvků a atomů v molekulách. Rozvíjeny jsou zde především kompetence k učení a k řešení problémů.
(0 x)
11.12. 12

Atomy II

Ročníky: ZŠ 8,
Protonové číslo, stavba atomu - elektronové vrstvy.
(0 x)
29.01. 12

Automobil a chemie

Ročníky: ZŠ 8,
Sešit slouží k procvičení učiva týkajícího se paliv do automobilových motorů a problematiky vlivu automobilů na životní prostředí.
(0 x)
02.05. 13

AZ kvíz - deriváty uhlovodíků

Ročníky: ZŠ 9,
Chemie 9. ročník ZŠ, procvičení derivátů uhlovodíků ve hře AZ kvíz
Autor: Jana Kočová
(0 x)
23.02. 12

AZ kvíz - hmotnost atomu, látkové množství, molární objem - procvičení

Ročníky: SŠ 1.,
Prezentace je určena pro procvičení tématu - hmotnostnost atomu, látkové množství, molární objem a s tím spojených pojmů formou AZ-kvízu.
(0 x)
20.12. 11

Beketovova řada kovů

Ročníky: ZŠ 9,
Podstata Beketovovy elektrochemické řady kovů.
(0 x)
20.12. 11

Beketovova řada kovů - procvičení

Ročníky: ZŠ 9,
Procvičení chemických reakcí dle Beketovovy řady kovů.
(0 x)
28.04. 11

Bezkyslíkaté kyseliny

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit slouží k procvičení a upevnění uřiva týkajícího se tématu bezkyslíkaté kyseliny. Sešit je vytvořen v programu ActivInspire-Studio.
(0 x)
16.09. 12

Bezpečnost v chemii

Ročníky: ZŠ 8,
Materiál seznamuje se způsoby zjišťování vlastností látek, pravidly bezpečné práce v chemii, značením nebezpečných látek, R a S větami.
(0 x)
06.11. 14

Bílkoviny

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace k tématu bílkoviny je určena především pro žáky 9.ročníku. Seznamuje žáky s touto skupinou přírodních látek. Jejich významem v organismech, jejich složením a také výskytem bílkovin v potravinách.
(0 x)
12.11. 13

Bílkoviny

Ročníky: ZŠ 9,
Materiál slouží k základnímu výkladu učiva o bílkovinách a k následnému procvičování formou otázek.
(0 x)
29.07. 13

Bílkoviny

Ročníky: ZŠ 9,
Organické látky
(0 x)
06.05. 13

Bílkoviny

Ročníky: ZŠ 9,
Bílkoviny - výskyt, význam, tvorba
(0 x)
02.05. 13

Bílkoviny

Ročníky: ZŠ 9,
9. ročník ZŠ, bílkoviny jako nezbytná součást potravy člověka, druhy, funkce, vlastnosti
Autor: Jana Kočová
(0 x)
08.06. 12

Bílkoviny

Ročníky: ZŠ 9,
Základní vlastnosti bílkovin.
(0 x)
06.12. 10

Bílkoviny

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Vlastnosti a význam bílkovin
Autor: Ilona Kutová
(1 x)
12.04. 12

Bílkoviny - kvíz

Ročníky: SŠ 3.,
Procvičení učiva zábavnou formou.
(0 x)
03.12. 10

Bílkoviny - opakování zábavnou formou

Ročníky: SŠ 3.,
Opakování základních pojmů, procvičení.
(0 x)
31.05. 10

Bílkoviny - peptidová vazba

Ročníky: SŠ 3.,
Vznik peptidové vazby, procvičení
(0 x)
10.01. 12

Bílkoviny - proteosyntéza 1

Ročníky: SŠ 3.,
Vysvětlení průběhu proteosyntézy, procvičení.
(0 x)
26.01. 12

Bílkoviny - proteosyntéza 2

Ročníky: SŠ 3.,
Procvičení tématu proteosyntéza s aktivní spoluprácí studentů.
(0 x)
03.12. 10

Bílkoviny - Sferoproteiny

Ročníky: SŠ 3.,
Charakteristika globulárních bílkovin, přehled, procvičení
(0 x)
03.12. 10

Bílkoviny - Skleroproteiny

Ročníky: SŠ 3.,
Charakteristika fibrilárních bílkovin, přehled, procvičení
(0 x)
15.04. 11

Bílkoviny - složené bílkoviny

Ročníky: SŠ 3.,
Prezentace je součástí tématického celku 18. Bílkoviny Charakteristika složených bílkovin, procvičení.
(0 x)
31.05. 10

Bílkoviny - úvod

Ročníky: SŠ 3.,
Základní funkce bílkovin, důkazové reakce, procvičení
(0 x)
08.09. 10

Bílkoviny-aminokyseliny

Ročníky: SŠ 3.,
Přehled AA
(1 x)
05.12. 11

Biochemický AZ kvíz

Ročníky: SŠ 4.,
Formou hry procvičení pojmů z biochemie.
Autor: Věra Radová
(0 x)
08.06. 12

Biochemie

Ročníky: ZŠ 9,
Úvod do oboru biochemie.
(0 x)
12.11. 13

Biokatalyzátory = enzymy

Ročníky: ZŠ 9,
Učební materiál slouží k výkladu učiva o enzymech.
(0 x)
15.06. 12

Blesky ve zkumavce

Ročníky: ZŠ 8,
Návod na provedení pokusu: blesky ve zkumavce.
(0 x)
26.01. 12

Bór, hliník

Ročníky: SŠ 1.,
Chemické vlastnosti a reakce bóru a hliníku
Autor: Pavel Macků
(0 x)
06.05. 13

Částicové složení látek

Ročníky: ZŠ 8,
Částicové složení látek, atomy, skupenství
(0 x)
02.05. 13

Částicové složení látek

Ročníky: ZŠ 8,
Chemie 8. ročník ZŠ, složení látek - molekula, atom
Autor: Jana Kočová
(0 x)
26.06. 11

Chem. výpočty - opakování

Ročníky: ZŠ 9,
Opakování naučených vzorců a jejich jednotek.
(0 x)
30.01. 11

Chemická reakce

Ročníky: ZŠ 8,
Předváděcí sešit je určen k procvičování učiva o chemických reakcích. Je vytvořen v programu ActivInspire-Studio.
(0 x)
27.12. 11

Chemická reakce a rovnice

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Sešit obsahuje výklad s procvičením na pojmy týkající se chemických rovnic.
Autor: Ilona Kutová
(0 x)
29.01. 13

Chemická vazba

Ročníky: ZŠ 8,
Opakovacíhodina s procvičováním.
(0 x)
16.09. 12

Chemická vazba

Ročníky: ZŠ 8,
Elektronegativita, kovalentní, polární, iontová vazba a kovová vazba
(0 x)
04.01. 11

Chemická vazba

Ročníky: ZŠ 8,
Materiál použitelný pro výklad i procvičení
Autor: Pavel Krause
(0 x)
17.01. 12

Chemická vazba - Test1

Ročníky: SŠ 1.,
Testové otázky k tématu Chemická vazba
Autor: Jiří Karel
(0 x)
29.07. 13

Chemická vazba, ionty

Ročníky: ZŠ 8,
Chemická vazba
(0 x)
18.02. 12

Chemická vazba, ionty

Ročníky: ZŠ 8,
Předváděcí sešit je určen k procvičování učiva týkajícího se vzniku chemické vazby a k procvičení učiva o iontech.
(0 x)
07.02. 11

Chemická vazba, vaznost prvku.

Ročníky: ZŠ 7,
Výklad vzniku chemické vazby, procvičování obsazování vrstev elektrony, znázornění vaznosti prvků vodíku, kyslíku a dusíku.
(0 x)
08.06. 12

Chemické látky jako hrozba

Ročníky: ZŠ 9,
Zneužívání chemických látek.
(0 x)
06.05. 13

Chemické prvky

Ročníky: ZŠ 8,
Chemické prvky
(0 x)
29.01. 12

Chemické prvky

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena k zábavnému zopakování a procvičení názvů a značek chemických prvků. Doporučené zařazení po částech k oživení hodin chemie.
(0 x)
20.10. 10

Chemické prvky

Ročníky:
Předváděcí sešit je určen k procvičení názvů a značek chemických prvků. Předváděcí sešit je vytvořen v programu ActivInspire-Studio.
(0 x)
28.07. 10

Chemické prvky

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit zaměřený na výklad a procvičování učiva o chemických prvcích.
(1 x)
22.05. 10

Chemické prvky

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit je určen pro žáky 8. ročníku po probrání učiva o základních chemických prvcích. Procvičuje názvy a chemické značky vybraných chemických prvků, opakuje vlastnosti a využití kovů a nekovů.
(0 x)
18.02. 12

Chemické prvky v mobilním telefonu

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena k seznámení žáků s některými součástmi mobilního telefonu.
(0 x)
29.01. 13

Chemické prvky-01

Ročníky: ZŠ 8,
Opakovací hodina. Definice ch. prvku, izotopu. Vyhledání údajů v PSP. Původ názvů ch. prvků.
(0 x)
02.11. 11

Chemické reakce 1

Ročníky: SŠ 1.,
Způsob zápisu chem. reakcí. Úvodní šešit do problematiky chemických reakcí
(0 x)
02.11. 11

Chemické reakce 2

Ročníky: SŠ 1.,
Klasifikace chem. reakcí podle vnějších změn.
(0 x)
31.10. 11

Chemické reakce 3

Ročníky: SŠ 1.,
Klasifikace chem. reakcí.
(0 x)
05.03. 13

Chemické reakce a rovnice

Ročníky: ZŠ 8,
Opakovací hodina s procvičováním. Sestavení definice ch. reakce a zákona zachování hmotnosti. Vyjádření ch. reakce pomocí symbolů částic. Hoření a zápis některých rovnic. Podmínky ovlivňující průběh reakce. Schéma fotosyntézy.
(0 x)
16.09. 12

Chemické reakce a rovnice

Ročníky: ZŠ 8,
Chemická reakce, tvorba rovnic, druhy reakcí
(0 x)
23.11. 10

Chemické reakce, chemická rovnice

Ročníky:
Předváděcí sešit je určen pro žáky 8.ročníku.Má dotaci jednu vyučovací hodinu.Slouží pro zopakování a procvičení učiva o chemické reakci, chemické rovnici a Zákonu zachování hmotnosti.
(0 x)
20.02. 14

Chemické rovnice

Ročníky: ZŠ 8,
Prezentace je určena především pro žáky 8.ročníku. Žáci se seznamují s pojmem chemická rovnice. Učí se zapsat chemickou rovnici a vyčíslit, aby platil zákon zachování hmotnosti. Učí se o významu chemické rovnice.
(0 x)
14.11. 13

Chemické sklo

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Poznávání chemického skla, rozdělení.
(0 x)
14.11. 13

Chemické sklo - cvičení

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Poznávání chemického skla formou jednoduchých cvičení.
(0 x)
09.11. 10

Chemické sklo a nádobí

Ročníky:
Předváděcí sešit je určen pro žáky 8. třídy. Slouží k procvičování poznávání laboratorního skla a nádobí. Je průpravou pro praktické cvičení ve školní laboratoři.
(0 x)
06.12. 10

Chemické sloučeniny

Ročníky: ZŠ 8,
Předváděcí sešit zaměřený na výklad a procvičování učiva o chemických sloučeninách.
(0 x)
25.10. 11

Chemické vaření

Ročníky: ZŠ 9,
Opakování názvosloví z anorganické chemie.
(0 x)
26.05. 10

Chemické vlastnosti alkoholů

Ročníky: SŠ 3.,
Reaktivita alkoholů
(0 x)
06.05. 13

Chemické výpočty

Ročníky: ZŠ 8,
Chemické výpočty
(0 x)
06.05. 13

Chemické výpočty II

Ročníky: ZŠ 8,
Chemické výpočty II
(0 x)
28.04. 11

Chemické výpočty trochu jinak

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena pro žáky 8.nebo 9. ročníku podle zařazení učiva Chemické výpočty. Zábavnou formou procvičuje výpočet molární hmotnosti, koncentrace, hmotnostního zlomku, složení roztoku.
(0 x)
25.10. 11

Chemické výpočtyI.

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Popis základních výpočtů na zš.
(0 x)
01.11. 11

Chemické výpočtyII.

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Molární hmotnost, hmotnostní zlomek
(0 x)
17.11. 11

Chemické výpočtyIII.

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Koncentrace a výpočty z chemických rovnic.
(1 x)
16.01. 11

Chemické zdroje

Ročníky: ZŠ 9,
Materiál použitelný pro výklad a procvičení
Autor: Pavel Krause
(0 x)
02.05. 13

Chemický děj, chemická reakce

Ročníky: ZŠ 8,
Chemie 8. ročník ZŠ; Pojem chemický děj vysvětlen na běžných dějích ze života, reakce rozděleny na exotermické a endotermické, zákon zachování hmotnosti
Autor: Jana Kočová
(0 x)
31.12. 10

Chemický průmysl

Ročníky: ZŠ 9,
Matereál vhodný pro výklad i jednoduché procvičení
Autor: Pavel Krause
(0 x)
02.05. 13

Chemický prvek - značka název

Ročníky: ZŠ 8,
Chemie 8. ročník ZŠ, chemický prvek a jeho značka a název, vznik názvu, čtení a zápis značky
Autor: Jana Kočová
(0 x)
16.09. 12

Chemie - úvod

Ročníky: ZŠ 8,
Materiál slouží k navození zájmu o nový předmět. Uvádí, kde všude se s chemií můžeme setkat. Žáci by si měli uvědomit důležitost chemie.
(0 x)
14.06. 13

Chemie - úvod pro 9. ročník ZŠP

Ročníky: spec. š.,
Co je to chemie, řád laboratoře, laboratorní sklo.
(0 x)
27.05. 13

Chemie a chemické sklo - ActivExpression pro 9. ročník ZŠP

Ročníky: spec. š.,
Otázky pro ActivExpression na téma chemie a chemické sklo.
(0 x)
02.05. 13

Chemie a společnost

Ročníky: ZŠ 9,
Chemie 9. ročník; Chemizace, chemická výroba a její fáze, chemický průmysl v ČR, výrobky chemického průmyslu
Autor: Jana Kočová
(0 x)
06.05. 13

Chemie pro člověka

Ročníky: ZŠ 9,
Chemie pro člověka - léky, mýdlo, ochrana rostlin
(0 x)
06.05. 13

Chemie proti člověku

Ročníky: ZŠ 9,
Chemie proti člověku - drogy, otravné a bojové látky
(0 x)
26.02. 12

Chemie v životě člověka

Ročníky: ZŠ 8,
Chemie slouží i ohrožuje
(0 x)
09.12. 13

Chromatografie

Ročníky: ZŠ 8,
Tajenka, papírová chromatografie, pokusy ve skupinách .
(0 x)
24.10. 11

Cín, olovo

Ročníky: SŠ 1.,
Názvosloví, vlastnosti a použití sloučenin cínu a olova
Autor: Pavel Macků
(0 x)
11.06. 14

Čistící prostředky

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena především pro žáky 9.ročníku. Zařazeno do celku člověk a chemie. Žáci se seznamují s čistícím prostředky a principem jejich účinku.
(0 x)
17.01. 12

Citrátový cyklus

Ročníky: SŠ 4.,
Prezentace je určena pro vysvětlení a pochopení dějů probíhajících v průběhu citrátového cyklu. Biochemie.
(0 x)
26.02. 12

Člověk a energie

Ročníky: ZŠ 7,
Rozdělení zdrojů energie, jejich vliv na životní prostředí, spalování zemního plynu,zpracování ropy.
(0 x)
18.10. 13

Člověk proti sobě

Ročníky: ZŠ 9,
Chemie slouží i ohrožuje
(0 x)
04.01. 12

Člověk proti sobě-drogy

Ročníky: ZŠ 9,
Seznamuje žáky s riziky zneužívání psychotropních látek.
Autor: Ilona Kutová
(0 x)
25.10. 10

Co je chemie

Ročníky:
Zavedení pojmu chemie,látka,chemická přeměna
(1 x)
28.05. 10

Co je to chemie, co zkoumá

Ročníky:
Úvod do studia chemie, rozdělení chemie, historie, vysvětlení a procvičení pojmů - látky, tělesa
(0 x)
29.07. 13

Cukry

Ročníky: ZŠ 9,
Organické látky
(0 x)
01.03. 12

d-prvky

Ročníky: SŠ 1.,
Charakteristika a vymezení d-prvků
(0 x)
26.09. 12

Dělění prvků

Ročníky: ZŠ 8,
Materiál vymezuje pojmy kov, nekov, polokov. Dělí kovy podle různých hledisek, uvádí příklady slitin.
(0 x)
30.12. 10

Dělení směsí I.

Ročníky: ZŠ 8,
Ukazuje žákům aparatury k provádění filtrace a destilace a seznámí je s využitím v běžném životě.
(1 x)
31.07. 11

Dělení směsí II.

Ročníky: ZŠ 8,
Přehled dalších metod dělení směsí, navazuje na sešit Dělení směsí I.
(1 x)
05.04. 12

Deriváty karboxylových kyselin - AZ-kvíz

Ročníky: ZŠ 3,
Procvičení typů a užítí významných derivátů karboxylových kyselin.
(0 x)
10.01. 12

Deriváty kyseliny uhličité

Ročníky: SŠ 3.,
Výklad vlastností a užití významných derivátů kyseliny uhličité.
(0 x)
26.06. 13

Deriváty uhlovodíků

Ročníky: ZŠ 9,
Materiál slouží k základnímu obecnému výkladu o derivátech uhlovodíků se zaměřením na funkční skupiny těchto látek.
(0 x)
25.10. 11

Deriváty uhlovodíků

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena pro žáky 8. nebo 9. ročníku podle zařazení učiva o uhlovodících a jejich derivátech.
(0 x)
15.10. 10

Deriváty uhlovodíků - alkoholy

Ročníky:
Tento předváděcí sešit je určen k objasnění struktury molekul alkoholů, popsání vlastností methanolu a ethanolu a k seznámení žáků s účinky alkoholu na lidský organismus.
(0 x)
10.10. 10

Deriváty uhlovodíků - halogenderiváty

Ročníky:
Tento předváděcí sešit je určen k vysvětlení pojmu deriváty a halogenderiváty a objasnění názvosloví, významu a použití halogenderivátů.
(0 x)
10.11. 10

Deriváty uhlovodíků - karboxylové kyseliny

Ročníky:
Prezentace je určena k vysvětlení pojmu karboxylové kyseliny, vyvození karboxylové skupiny. Žáci se seznámí s použitím a vlastnostmi běžně používaných karboxylových kyselin.
(0 x)
02.05. 13

Deriváty uhlovodíků - přehled

Ročníky: ZŠ 9,
Přehled derivátů uhlovodíků, chemie 9
Autor: Jana Kočová
(0 x)
25.10. 11

Deriváty uhlovodíků - test

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena pro žáky 8. a 9. ročníku po probrání učiva Deriváty uhlovodíků. Součástí prezentace je řešení testu. Vhodné pro využití hlasovacího zařízení.
(0 x)
25.03. 13

Deriváty uhlovodíků, halogenderiváty-vzorce

Ročníky: ZŠ 9,
Opakovací hodina. Rozdělení derivátů. Stavba jejich molekul. Tvorba a názvy uhl. zbytků. Definice halogenderivátů. Vytvoření jednoduchých vzorců halogenderivátů z názvu a naopak.
(0 x)
15.11. 11

Disacharidy

Ročníky: SŠ 3.,
Prezentace je určena pro výuku složení a vlastností Prezentace je určena pro výuku složení a vlastností disacharidů. Tématický celek přírodní látky, část vlastnosti sacharidy - disacharidy.
(1 x)
27.12. 10

Disociační konstanta

Ročníky: SŠ 1.,
Vysvětlení pojmu, hodnoty disociační konstanty, procvičení
(0 x)
09.04. 12

Drogy - třídění drog

Ročníky: SŠ 3.,
Drogy a jejich třídění
(2 x)
09.04. 12

Drogy - účinky drog

Ročníky: SŠ 3.,
Přehled drog podle jejich účinku
(1 x)
02.05. 13

Druhy směsí

Ročníky: ZŠ 8,
Chemie 8. ročník ZŠ; Směs, složka směsi, druhy směsí - rúznorodé a stejnorodé.
Autor: Jana Kočová
(0 x)
27.12. 10

Dusík I

Ročníky: SŠ 1.,
Názvosloví a použití sloučenin dusíku
Autor: Pavel Macků
(1 x)
06.05. 11

Dusík II

Ročníky: SŠ 1.,
Dusík - chemické vlastnosti a reakce
Autor: Pavel Macků
(1 x)
27.12. 10

Dusíkaté deriváty - aminy I.

Ročníky: SŠ 3.,
Aminy - názvosloví
(0 x)
27.12. 10

Dusíkaté deriváty - aminy II.

Ročníky: SŠ 3.,
příprava, fyzikální a chemické vlastnosti aminů
(0 x)
27.12. 10

Dusíkaté deriváty - aminy III.

Ročníky: SŠ 3.,
diazotace, kopulace
(0 x)
27.12. 10

Dusíkaté deriváty - aminy IV.

Ročníky: SŠ 3.,
Přehled a význam základních aminů
(0 x)
27.12. 10

Dusíkaté deriváty - nitrosloučeniny

Ročníky: SŠ 3.,
Nitrosloučeniny I. - názvosloví
(0 x)
26.09. 11

Dusíkaté deriváty - nitrosloučeniny II.

Ročníky: SŠ 3.,
Příprava, vlastnosti, přehled a význam důležitých nitrosloučenin
(0 x)
02.05. 13

Dusíkaté deriváty uhlovodíků

Ročníky: ZŠ 9,
Chemie 9. ročník ZŠ; Vznik a význam některých dusíkatých derivátů uhlovodíků - aminoderiváty a nitroderiváty
Autor: Jana Kočová
(0 x)
17.11. 11

Dusíkaté deriváty uhlovodíků

Ročníky: ZŠ 9,
Materiál seznamuje žáky s problematikou dusíkatých derivátů. Obsahuje krátká cvičení na procvičení nových poznatků.
Autor: Pavel Krause
(0 x)
26.03. 11

Dvouprvkové sloučeniny

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena pro žáky 8. a 9. ročníku po probrání učiva: Dvouprvkové sloučeniny oxidy, halogenidy, sulfidy. Prezentace je určena pro shrnutí a opakování základních poznatků o dvouprvkových sloučeninách a jejich názvosloví. Prezentaci lze využít ve více hodinách. Prezentace rozvíjí kompetence komunikativní a kompetence k řešení problémů.
(0 x)
29.05. 13

Dvouprvkové sloučeniny-vzorce

Ročníky: ZŠ 8,
Opakovací hodina s procvičováním. Předpokladem je zvládnutí určování oxidačních čídel podle koncovek. Dvouslovné názvosloví, Emil Votoček. Procvičování-koncovka-o. č. Tvorba vzorců: halogenidů, oxidů, sulfidů. Doplnění o. č. do vzorců. Pojmenování sloučenin zapsaných vzorci.
(0 x)
31.10. 11

Dvouprvkové sloučeniny_názvosloví

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování názvosloví dvouprvkových sloučenin.
(0 x)
31.10. 11

Dvouprvkové sloučeniny_soutěž

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Soutěž k procvičení názvosloví dvouprvkových sloučenin
(0 x)
08.03. 12

Dýchací řetězec

Ročníky: SŠ 4.,
Výkladová hodina, doplněná cvičením. Prezentace je určena pro výuku dějů probíhajících v dýchacím řetězci. Tématický celek biochemie, část dýchací řetězec.
(0 x)
16.01. 11

Elektrická energie

Ročníky: ZŠ 9,
Materiál použitelný pro výklad i jednoduché procvičení
Autor: Pavel Krause
(0 x)
01.08. 10

Elektrochemická řada napětí

Ročníky:
Výklad a procvičení elektrochemické řady napětí
Autor: Marie Vlková
(0 x)
12.01. 14

Elektrolýza

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena především pro žáky 9.ročníku. Žáci se seznamují s využitím redoxních reakcí, při chemických výrobách. Vysvětlení procesu elektrolýzy. Cvičení na prověření pochopení probíraného učiva.
(0 x)
25.11. 11

Elektrolýza

Ročníky: ZŠ 9,
Úvod do "elektrolýzy".
(0 x)
31.12. 10

Elektrolýza

Ročníky: ZŠ 9,
Materiál použitelný pro výklad a jednoduché procvičení
Autor: Pavel Krause
(0 x)
20.12. 11

Elektrolýza - příklady

Ročníky: ZŠ 9,
Příklady elektrolýzy.
(0 x)
20.12. 11

Elektronegativita

Ročníky: ZŠ 8,
Vazby polární, nepolární, iontová.
(0 x)
17.02. 11

Elektronegativita, druhy chemických vazeb

Ročníky: ZŠ 7,
Výklad druhů chemický vazeb na základě porovnávání elektronegativit vybraných prvků.
(0 x)
31.10. 11

Elektronová konfigurace

Ročníky: SŠ 1.,
Elektronová konfigurace - výklad pravidel pro zaplňování elektronových orbitalů, procvičení těchto pravidel. Verze ActivInspire, použité speciální nástroje - nekonečná kopie, pero, skryté.
(0 x)
18.06. 10

Elektronová teorie chemické vazby 1

Ročníky:
Popsán vznik chemické vazby na základě elektronové teorie, dále zaměřeno na iontovou chemickou vazbu a vlastnosti iontových sloučenin.
(0 x)
10.07. 10

Elektronová teorie chemické vazby 2

Ročníky:
Popis vzniku kovalentní chemické vazby na příkladu jednoduchých molekul.
(0 x)
28.07. 10

Elektronová teorie chemické vazby 3

Ročníky:
Popis vzniku koordinačně kovalentní vazby
(0 x)
01.08. 11

Elektronový obal

Ročníky: SŠ 1.,
Elektronový obal - charakteristika elektronu, elektronového obalu, kvantová čísla - výklad, procvičení. Verze ActivInspire, použité speciální nástroje - funkce pera, nekonečná kopie. Mezipředmětové vztahy - fyzika.
(0 x)
18.10. 10

Elektrony v obalu vybraných prvků

Ročníky:
Procvičování obsazování elektronů u atomů vybraných prvků.
(0 x)
25.10. 11

Enzymy

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 3., SŠ 4.,
Příprava vysvětluje mechanismus působení enzymů.
(0 x)
02.05. 13

Esterifikace, estery

Ročníky: ZŠ 9,
Chemie 9. ročník ZŠ, esterifikace jako reakce organických sloučenin, estery - vlastnosti a použití
Autor: Jana Kočová
(0 x)
12.11. 10

Ethery

Ročníky: SŠ 3.,
Výklad a procvičení vlastností, názvosloví a významu etherů.
(0 x)
01.03. 12

f-prvky

Ročníky: SŠ 1.,
Charakteristika a vymezení f-prvků
(0 x)
03.12. 13

Filtrace

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Tajenka, pexeso, chemická aparatura.
(0 x)
07.06. 11

Fosfor I

Ročníky: SŠ 1.,
Názvosloví a chemické reakce sloučenin fosforu
Autor: Pavel Macků
(0 x)
07.06. 11

Fosfor II

Ročníky: SŠ 1.,
Chemické reakce a vlastnosti sloučenin fosforu
Autor: Pavel Macků
(0 x)
23.11. 11

Fotosynteza

Ročníky: SŠ 4.,
Příprava vysvětluje mechanismus a význam fotosyntézy.
(0 x)
02.05. 13

Fotosyntéza a dýchání

Ročníky: ZŠ 9,
Chemie 9. ročník ZŠ; Fotosyntéza - význam při tvorbě sacharidů, fáze fotosyntézy. Dýchání a fotosyntéta - jejich vzájemný vztah
Autor: Jana Kočová
(0 x)
05.12. 11

Fotosyntéza I

Ročníky: SŠ 3.,
Prezentace je určena pro výuku světelné fáze fotosyntézy. Tématický celek biochemie, část biosyntéza sacharidů.
(0 x)
05.12. 11

Fotosyntéza II

Ročníky: SŠ 3.,
Prezentace je určena pro výuku temnostní fáze fotosyntézy. Tématický celek biochemie, část biosyntéza sacharidů.
(1 x)
01.03. 12

Freony

Ročníky: ZŠ 8,
Freony, ozonová vrstva, škodlivé účinky.
(0 x)
08.03. 12

Funkční deriváty karboxylových kyselin

Ročníky: SŠ 3.,
Typy, názvosloví a reaktivita funkčních derivátů karbox. kyselin.
(0 x)
09.03. 11

Fyzikální a chemické vlastnosti alkanů

Ročníky: SŠ 2.,
Seznámení se základními vlastnostmi a reakcemi alkanů.
(0 x)
25.10. 11

Fyzikální vlastnosti alkenů

Ročníky: SŠ 2.,
Prezentace seznamuje žáky s fyzikálními vlastnostmi alkenů.
(0 x)
30.07. 14

Galvanický článek

Ročníky: ZŠ 3,
Prezentace slouží k výuce galvanických článků.
(0 x)
05.06. 10

galvanický článek

Ročníky:
Vysvětlení principu fungování galvanického článku
Autor: Marie Vlková
(0 x)
01.03. 12

Globální oteplování

Ročníky: ZŠ 8,
Příčiny a důsledky globálního oteplování.
(0 x)
17.05. 10

Glycerol

Ročníky: SŠ 3.,
Výklad vlastností a užití glycerolu
(0 x)
08.03. 12

Gravimetricke výpocty

Ročníky: SŠ 2., SŠ 4.,
Výpočty používané při gravimetrickém stanovení.
(0 x)
26.06. 13

Halogenderiváty

Ročníky: ZŠ 9,
Materiál slouží ke krátkému výkladu učiva o halogenderivátech a k následnému procvičení tvoření jejich racionálních vzorců.
(0 x)
29.01. 12

Halogenderiváty

Ročníky: ZŠ 9,
Předváděcí sešit je určen pro žáky 9.ročníku. Má dotaci jednu vyučovací hodinu. Slouží pro zopakování a procvičení učiva halogenderiváty.
(0 x)
29.11. 11

Halogenderiváty

Ročníky: ZŠ 9,
Materiál seznamuje žáky s problematikou halogenderivátů uhlovodíků.
Autor: Pavel Krause
(0 x)
13.06. 11

Halogenderiváty - chemické vlastnosti

Ročníky: SŠ 3.,
Fyzikální a chemické vlastnosti halogenderivátů (substituce nukleofilní, eliminace)
(0 x)
07.06. 11

Halogenderiváty - názvosloví

Ročníky: SŠ 3.,
Obecná charakteristika halogenderivátů Názvosloví halogenderivátů
(0 x)
07.06. 11

Halogenderiváty - přehled a význam I.

Ročníky: SŠ 3.,
Přehled základních halogenderivátů I.
(0 x)
07.06. 11

Halogenderiváty - přehled a význam II.

Ročníky: SŠ 3.,
Přehled základních halogenderivátů II.
(0 x)
13.06. 11

Halogenderiváty - příprava

Ročníky: SŠ 3.,
Příprava halogenderivátů a procvičení dané problematiky
(0 x)
02.05. 13

Halogenderiváty uhlovodíků

Ročníky: ZŠ 9,
Chemie 9. ročník ZŠ; Vznik halogenderivátů uhlovodíků, druhy, zástupci a jejich použití v praxi
Autor: Jana Kočová
(0 x)
10.03. 14

Halogenidy

Ročníky: ZŠ 8,
Prezentace je určena především pro žáky 8. ročníku. Žáci se seznamují se skupinou dvouprvkových sloučenin halogenidů. S některými významnými látkami z této skupiny. Učí se psát vzorce a názvy halogenů.
(0 x)
29.09. 12

Halogenidy

Ročníky: ZŠ 8,
Materiál vymezuje pojem halogenid, vysvětluje názvosloví halogenidů. Popisuje vlastnosti, výskyt a využití významných halogenidů
(0 x)
20.03. 12

Halogenidy

Ročníky: ZŠ 8,
Předváděcí sešit obsahuje základní výklad k halogenidům a následné jejich opakování.
(0 x)
15.02. 12

Halogenidy

Ročníky: ZŠ 8,
Názvosloví halogenidů.
(0 x)
31.07. 11

Halogenidy

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování učiva o halogenidech.
(0 x)
23.11. 10

Halogenidy

Ročníky:
Předváděcí sešit je určen pro žáky 8.ročníku.Má dotaci jednu vyučovací hodinu. Slouží pro zopakování a procvičení učiva Halogenidy.
(0 x)
15.02. 12

Halogeny

Ročníky: ZŠ 8,
Seznámení s halogeny.
(0 x)
26.02. 12

Halogeny

Ročníky: SŠ 2.,
Procvičování názvosloví sloučenin halogenů.Rovnice.
(0 x)
31.07. 11

Halogeny

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování učiva o halogenech.
(1 x)
28.04. 11

Halogeny

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit je určen k procvičení a zopakování učiva, týkajícího se halogenů. Je vytvořen v programu ActivInspire-Studio.
(0 x)
15.02. 12

Halogeny a halogenidy

Ročníky: ZŠ 8,
Rozdíl mezi halogeny a halogenidy.
(0 x)
03.12. 10

Halogeny I

Ročníky: SŠ 1.,
Vlastnosti a chemické reakce halogenů
Autor: Pavel Macků
(0 x)
27.12. 10

Halogeny II

Ročníky: SŠ 1.,
Chemické vlastnosti a reakce halogenů
Autor: Pavel Macků
(0 x)
10.05. 12

Hašení vápna

Ročníky: ZŠ 8,
Proces hašení vápna.
(0 x)
10.05. 12

Hašení vápna - procvičení

Ročníky: ZŠ 8,
Opakování pojmů spojených s vápnem.
(0 x)
09.04. 12

Heterocyklické sloučeniny

Ročníky: SŠ 3.,
Heterocyklické sloučeniny
(0 x)
09.04. 12

Heterocyklické sloučeniny - PEXESO

Ročníky: SŠ 3.,
Opakování vzorců formou hry.
(0 x)
09.04. 12

Heterocykly-alkaloidy-AZkvíz

Ročníky: SŠ 3.,
Opakování pojmů heterocyklických sloučenin a alkaloidů formou hry.
(0 x)
23.02. 12

Hliník

Ročníky: SŠ 2.,
Vlastnosti, výroba a využití hliníku.
Autor: Věra Radová
(0 x)
23.05. 13

Hmotnostní zlomek

Ročníky: ZŠ 8,
Procvičování a výklad hmotnostního zlomku.
(0 x)
10.01. 12

Hmotnostní zlomek

Ročníky: SŠ 1.,
Prezentace je určena pro výklad a procvičení tématu HMOTNOSTNÍ ZLOMEK. Prezentace je doplněna výpočty hmotnostního zlomku a hmotností složek roztoku. Verze ActivInspire, použité speciální nástroje - přesun skrytého textu. Mezipředmětové vztahy - matematika.
(0 x)
24.10. 11

Hmotnostní zlomek

Ročníky: ZŠ 8,
Seznamuje s pojmem hmotnostní zlomek a jeho výpočtem.
(0 x)
10.05. 13

Hoření

Ročníky: ZŠ 8,
Hoření, hořlavé látky, hašení
(0 x)
27.12. 11

Hra

Ročníky: ZŠ 8,
Hra, která slouží k procvičení učiva chemie za 1. čtvrtletí 8. ročníku.
(0 x)
26.02. 11

Hrátky s deriváty uhlovodíků

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit Hrátky s uhlovodíky je určen k zábavnému opakování učiva o derivátech uhlovodíků (halogenderivátech, alkoholech, karboxylových kyselinách).
(0 x)
30.09. 10

Hrátky s uhlovodíky

Ročníky:
Tento předváděcí sešit je určen k zopakování základního učiva o alkanech, alkenech, alkynech a arenech.
(0 x)
27.05. 11

Hrátky se sacharidy

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena k zopakování učiva o sacharidech. Opakování je vytvořeno formou soutěže družstev, která soutěží o body. Ty buď získává za správnou odpověď nebo je za špatnou odpověď ztrácí (riskuj).
(0 x)
27.03. 11

Hydrolýza solí

Ročníky: SŠ 1.,
Pojmy hydrolýza soli,acidobazický charakter roztoku,příklady.
(0 x)
20.03. 12

Hydroxidy

Ročníky: ZŠ 8,
Úvod k hydroxidům, názvosloví a významní zástupci. Na závěr je připravem test pomocí hlasovacího zařízení.
(0 x)
25.09. 11

Hydroxidy

Ročníky: ZŠ 8,
Předváděcí sešit je určen pro žáky 8.ročníku. Má dotaci jednu vyučovací hodinu. Slouží pro zopakování a procvičení učiva hydroxidy.
(0 x)
06.12. 10

Hydroxidy

Ročníky: ZŠ 8,
Seznámí žáky s pojmem hydroxidy, jejich vzorci, vlastnostmi a využitím.
(0 x)
14.05. 12

Hydroxidy - názvosloví

Ročníky: ZŠ 8,
Názvosloví hydroxidů.
(0 x)
14.05. 12

Hydroxidy - opakování

Ročníky: ZŠ 8,
Procvičení názvosloví hydroxidů.
(0 x)
14.05. 12

Hydroxidy - vlastnosti

Ročníky: ZŠ 8,
Základní vlastnosti hydroxidů.
(0 x)
27.05. 13

Hydroxidy pro 9. ročník ZŠP

Ročníky: spec. š.,
Výklad a procvičování hydroxidu vápenatého a hydroxidu sodného, provní pomoc.
(0 x)
24.04. 13

Hydroxyderiváty

Ročníky: ZŠ 9,
Opakovací hodina s procvičováním. Rozdělení hydroxyderivátů na alkoholy a fenoly. Zapisování vzorců alkoholů. Definice fenolů. Fenol.
(0 x)
02.05. 13

Hydroxyderiváty uhlovodíků

Ročníky: ZŠ 9,
Chemie 9. ročník ZŠ; Vznik a význam hydroxyderivátů, názvosloví, vlastnosti a použití významných zástupců
Autor: Jana Kočová
(0 x)
07.06. 11

Iontový součin vody

Ročníky: SŠ 1.,
Téma: Kyseliny, zásady, iontový součin vody, procvičení, opakování.
(0 x)
29.01. 12

Ionty

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena pro žáky 8.i 9. ročníku k procvičení učiva ion, vznik iontů. Vhodné pro zkoušení probraného učiva.
(0 x)
20.12. 11

Ionty

Ročníky: ZŠ 8,
Atomy a jejich náboje.
(0 x)
17.11. 11

Ionty

Ročníky: ZŠ 7,
Ionty - vznik, složení, vlastnosti, kombinace iontů ve sloučeninách.
(0 x)
04.11. 10

Ionty

Ročníky:
Předváděcí sešit je určen pro žáky 8. ročníku.Má dotaci jednu vyučovací hodinu. Slouží k procvičení učiva Ionty.
(0 x)
10.02. 13

Ionty a iontové sloučeniny

Ročníky: ZŠ 8,
Opakování učiva s procvičováním. Pojmy kation, anion. Sestavení modelu aniontu a kationtu. Rovnic vzniku iontů. Vlastnosti iontových sloučenin.
(0 x)
16.10. 10

Izomerie - 1. část

Ročníky:
Prezentace je věnována konstituční izomerii
(0 x)
21.10. 10

Izomerie - 2. část

Ročníky:
Izomerie - konformační a geometrická
(0 x)
05.12. 11

Izoprenoidy

Ročníky: SŠ 3.,
terpeny
(1 x)
06.02. 12

Izoprenoidy - test

Ročníky: SŠ 3.,
25 testových otázek na téma terpeny a steroidy
(0 x)
04.12. 11

Jaderná energie

Ročníky: ZŠ 9,
Práce žáky orientuje v základních pojmech o jaderné energii.
Autor: Pavel Krause
(0 x)
07.10. 11

Jádro atomu

Ročníky: SŠ 1.,
Výklad a procvičování tématu jádro atomu - charakteristika jednotlivých částic.Verze ActivInspire, použité speciální nástroje - nekonečná kopie, pero. Mezipředmětové vztahy - fyzika.
(0 x)
18.02. 12

Karbonylové a karboxylové sloučeniny

Ročníky: ZŠ 9,
Předváděcí sešit je určen pro žáky 9.ročníku. Má dotaci jednu vyučovací hodinu. Slouží pro zopakování a procvičení učiva karbonylové a karboxylové kyseliny.
(0 x)
17.02. 14

Karbonylové sloučeniny

Ročníky: ZŠ 9,
Učební materiál slouží k výkladu učiva o aldehydech a ketonech a k následnému procvičení vytváření jejich racionálních vzorců.
(0 x)
20.04. 13

Karbonylové sloučeniny

Ročníky: ZŠ 9,
Opakovací hodina s procvičováním. Rozdělení karbonylových sloučenin na aldehydy a ketony. Názvosloví a vzorce. Řešení úkolů na použití karbonylových sloučenin.
(0 x)
17.11. 11

Karbonylové sloučeniny

Ročníky: ZŠ 9,
Materiál seznamuje žáky s názvoslovím a nejznámějšími látkami ze skupiny karbonylových sloučenin
Autor: Pavel Krause
(0 x)
07.06. 11

Karbonylové sloučeniny - AZ-kvíz

Ročníky: SŠ 3.,
Procvičení tématu Karbonylové sloučeniny zábavnou formou.
(0 x)
27.03. 12

Karbonylové sloučeniny - test

Ročníky: ZŠ 9,
Zopakování teorie a názvosloví karbonylových sloučenin.
(0 x)
27.03. 12

Karbonylové sloučeniny.

Ročníky: ZŠ 9,
Názvosloví aldehydů a ketonů.
(0 x)
29.05. 13

Karboxylové kyseliny

Ročníky: ZŠ 9,
Opakovací hodina s procvičováním. Odvození názvu "karboxylové". Systematické a triviální názvosloví. Zápis vzorců a názvů k. k. podle modelů molekul. Výskyt a využití některých k. kyselin.
(0 x)
10.05. 13

Karboxylové kyseliny

Ročníky: ZŠ 9,
Karboxylové kyseliny - vzorce, výskyt, zástupci, vlastnosti, použití
(0 x)
02.05. 13

Karboxylové kyseliny

Ročníky: ZŠ 9,
Chemie 9. ročník ZŠ; Karboxylová skupina, karboxylové kyseliny - názvosloví, vlastnosti, použití.
Autor: Jana Kočová
(0 x)
27.03. 12

Karboxylové kyseliny

Ročníky: ZŠ 9,
Názvosloví karboxylových kyselin.
(0 x)
10.01. 12

Karboxylové kyseliny - AZ kvíz

Ročníky: SŠ 3.,
Procvičení problematiky karboxylových kyselin zábavnou formou.
(0 x)
10.05. 12

Karboxylové kyseliny - opakování

Ročníky: ZŠ 9,
Zopakování názvosloví a triviálních názvů karboxylových kyselin.
(0 x)
01.04. 15

Karboxylové kyseliny - test

Ročníky: SŠ 3.,
Karboxylové kyseliny - test
(2 x)
17.02. 14

Karboxylové kyseliny I

Ročníky: ZŠ 9,
Materiál slouží k základnímu výkladu učiva o karboxylových kyselinách.
(0 x)
17.02. 14

Karboxylové kyseliny II

Ročníky: ZŠ 9,
Materiál slouží k procvičení vytváření racionálních vzorců karboxylových kyselin.
(0 x)
27.03. 12

Karboxylové kyseliny v praxi

Ročníky: ZŠ 9,
Kde se setkáme s karboxylovými kyselinami?
(0 x)
29.11. 11

Katabolismus bílkovin

Ročníky: SŠ 4.,
Příprava vysvětluje odbourávání bílkovin v organismu.
(0 x)
24.11. 11

Katabolismus lipidů

Ročníky: SŠ 4.,
Příprava Katabolismus lipidů vysvětluje odbourávání tuků v organismu.
(0 x)
17.11. 11

Katabolismus sacharidu

Ročníky: SŠ 4.,
Příprava popisuje a vysvětluje proces odbourávání sacharidů v organismu.
(0 x)
27.03. 12

Ketony

Ročníky: ZŠ 9,
Názvoslov ketonů.
(0 x)
02.05. 13

Klasifikace chemických reakcí

Ročníky: ZŠ 8,
Chemie 8. ročník ZŠ; Chemické reakce rozděleny na syntézu, analýzu, substituci a konverzi, dále na reakce exotermické a endotermické - výklad, procvičení
Autor: Jana Kočová
(0 x)
25.10. 10

Klasifikace látek

Ročníky:
Definování zákl.pojmů, rozdělení chem. čistých látek, rozdělení směsí.
(0 x)
09.04. 12

Komplexní sloučeniny v příkladech

Ročníky: SŠ 2.,
Příkaldy s komplexními sloučeninami
(0 x)
04.01. 12

Koncetrace roztoků - výpočty

Ročníky: ZŠ 9,
Práce procvičuje příklady na výpočty koncentrací roztoků
Autor: Pavel Krause
(0 x)
27.06. 12

Konzervace

Ročníky: ZŠ 9,
Význam a použití konzervace.
(0 x)
16.09. 14

Koroze

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena především pro žáky 9.ročníku. Žáci se seznamují s faktory ovlivňujícími korozi zejména u kovů a opatřeními proti těmto nežádoucím jevům.
(0 x)
31.12. 10

Koroze

Ročníky: ZŠ 9,
Materiál použitelný pro výklad i procvičování
Autor: Pavel Krause
(0 x)
28.11. 12

Koroze a reaktivita kovů

Ročníky: ZŠ 9,
Problematika koroze.
(0 x)
24.04. 13

Kovy

Ročníky: ZŠ 8,
Opakovací hodina s procvičováním. Vlastnosti kovů-obecně, tvorba slitin a kationtů. Konkrétní vlastnosti a použití některých kovů. Výběr správných odpovědí na zadané otázky. Hledání názvů kovů ve větách.
(0 x)
10.05. 13

Kovy

Ročníky: ZŠ 8,
Kovy a jejich vlastnosti
(0 x)
29.01. 12

Kovy

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena k popisu vlastností, výskytu, výroby a použití významných kovů (Fe, Cu, Al, Ag, Au).
(0 x)
24.08. 10

Kovy

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování učiva o kovech - značky, výskyt, vlastnosti.
(0 x)
27.05. 13

Kovy - ActivExpression pro 9. ročník ZŠP

Ročníky: spec. š.,
Otázky na ActivExpression na téma kovy.
(0 x)
01.03. 12

Kovy - slitiny

Ročníky: ZŠ 8,
Slitiny a jejich využití.
(0 x)
11.04. 12

Kovy - test

Ročníky: SŠ 2.,
Otázky zaměřené na železo, měď, rtuť
Autor: Věra Radová
(0 x)
01.03. 12

Kovy - vlastnosti

Ročníky: ZŠ 8,
Nejběžnější vlastnosti kovů.
(0 x)
17.11. 11

Kovy a nekovy

Ročníky: ZŠ 7,
Rozdělení prvků na kovy a nekovy podle vlastností a zařazení v PSP.
(0 x)
27.05. 13

Kovy pro 9. ročník ZŠP

Ročníky: spec. š.,
Výklad vlastností a použití základních kovů.
(0 x)
01.03. 12

Kovy v PSP

Ročníky: ZŠ 8,
Seznámení s prvky - kovy v periodické tabulce.
(0 x)
08.02. 12

Kovy, nekovy, procvičovací test

Ročníky: ZŠ 8,
Procvičovací test se zařízením ActiVote