24.04. 13

Hydroxyderiváty

Opakovací hodina s procvičováním. Rozdělení hydroxyderivátů na alkoholy a fenoly. Zapisování vzorců alkoholů. Definice fenolů. Fenol.
Opakovací hodina s procvičováním. Rozdělení hydroxyderivátů na alkoholy a fenoly. Definice alkoholů a jejich názvosloví. Rozdělení alkoholů podle počtu skupin -OH. Zapisování vzorců alkoholů a jejich pojmenování podle kalotových modelů. Definice fenolů. Systematický a triviální název fenolu a jeho vzorce.
Ročníky: ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora