02.04. 13

Půda

Materiál vysvětluje vznik půdy a pojednává o půdotvorných faktorech
Materiál slouží k seznámení žáků s procesy a faktory, které vedou ke vzniku půdy. Seznamuje je s půdotvornými činiteli. Jednoduchými interaktivními prvky aktivizuje žáky k tvorbě vlastního úsudku o vzniku půdy. Materiál je možné použít pro společnou práci, diskuzi a zápis do sešitů. Časová dotace 1 vyučovací hodina.
Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,

Další materiály tohoto autora