Pracovní činnosti Pracovní činnosti

Autor:
Řadit:
02.04. 13

Chov drůbeže

Ročníky: ZŠ 7,
Seznámení s druhy drůbeže a jejich využitím.
Autor: Jiří Ježek
(0 x)
10.03. 13

Chov koní

Ročníky: ZŠ 7,
Seznámení s chovem koní - kategorie a využití
Autor: Jiří Ježek
(0 x)
10.03. 13

Chov ovcí

Ročníky: ZŠ 7,
Seznámení s chovem ovcí - kategorie a využití.
Autor: Jiří Ježek
(0 x)
10.03. 13

Chov prasat

Ročníky: ZŠ 7,
Seznámení s prasetem - kategorie a využití
Autor: Jiří Ježek
(0 x)
08.06. 13

Chov skotu

Ročníky: ZŠ 9,
Skot, plemena chovaná v ČR, jejich užitkovost.
(0 x)
10.03. 13

Chov skotu

Ročníky: ZŠ 7,
Seznámení se skotem - kategoriemi a využitím.
Autor: Jiří Ježek
(0 x)
02.04. 13

Cibulová zelenina

Ročníky: ZŠ 6,
Seznámení s cibulovou zeleninou
Autor: Jiří Ježek
(0 x)
10.07. 13

Dlabání dřeva

Ročníky: ZŠ 6,
Materiál opakuje využití a postup dlabání dřeva.
(0 x)
10.07. 13

Dřevo

Ročníky: ZŠ 6,
Práce opakuje využití dřeva pro výrobu deskových materiálů.
(0 x)
10.07. 13

Dřevo - druhy, vlastnosti, užití.

Ročníky: ZŠ 6,
Materiál opakuje nejdostupnější druhy dřev, jejich vlastnosti a užití.
(0 x)
10.07. 13

Druhy čar a jejich užití

Ročníky: ZŠ 6,
Materiál opakuje druhy a užití čar.
(0 x)
25.06. 13

Hnojení půdy

Ročníky: ZŠ 6,
Materiál se zabývá druhy hnojiv a jejich aplikací.
(0 x)
10.07. 13

Hoblování dřeva

Ročníky: ZŠ 6,
Materiál opakuje postup při hoblování dřeva a zabývá se i nástrojem pro hoblování.
(0 x)
03.01. 13

Klíčení a jednocení

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Základní informace o klíčení rostlin a řešení problematiky jednocení kořenové zeleniny.
(0 x)
25.06. 13

Kompost

Ročníky: ZŠ 6,
Materiál opakuje význam kompostování, složení a umístění kompostu.
(0 x)
10.03. 13

Kořeninová zelenina

Ročníky: ZŠ 6,
Seznámení s tuzemskými druhy koření
Autor: Jiří Ježek
(0 x)
25.06. 13

Kořenová zelenina

Ročníky: ZŠ 6,
Materiál opakuje význam zeleniny ve výživě člověka, druhy kořenové zeleniny, jejich pěstování.
(0 x)
10.03. 13

Kořenová zelenina

Ročníky: ZŠ 6,
Seznámení s kořenovou zeleninou
Autor: Jiří Ježek
(0 x)
10.03. 13

Košťálová zelenina

Ročníky: ZŠ 6,
Seznámení s košťálovou zelenonou
Autor: Jiří Ježek
(0 x)
12.12. 11

Kvalifikační předpoklady

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Interaktivní přiřazování kvalifikačních předpokladů u vybraných povolání.
(0 x)
20.01. 12

Letničky, dvouletky a trvalky

Ročníky: ZŠ 7,
Krátký přehled pěstovaných okrasných rostlin.
(0 x)
10.03. 13

Listová zelenina

Ročníky: ZŠ 6,
Seznámení s listovou zeleninou
Autor: Jiří Ježek
(0 x)
02.04. 13

Lusková zelenina

Ročníky: ZŠ 6,
Seznámení s luskovou zeleninou
Autor: Jiří Ježek
(0 x)
23.08. 12

Měření

Ročníky: ZŠ 6,
Cílem tohoto materiálu je seznámení žáků s pojmy měření a měřidlo. Ukázkově jsou uvedeny obrázky některých měřidel.
Autor: Josef Fabík
(0 x)
11.07. 13

Měření, orýsování a upínání dřeva.

Ročníky: ZŠ 6,
Materiál opakuje zásady pro měření, orýsování a upínání dřeva.
(0 x)
27.06. 13

Obilniny

Ročníky: ZŠ 7,
Materiál se zabývá druhy obilnin, jejich poznáváním, významem ve výživě lidí a zvířat.
(0 x)
21.01. 13

Obilniny

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Základní druhy obilnin.
(0 x)
02.04. 13

Obiloviny

Ročníky: ZŠ 6,
Seznámení se základními druhy obilovin
Autor: Jiří Ježek
(0 x)
27.06. 13

Okrasné rostliny - byliny

Ročníky: ZŠ 8,
Materiál se zabývá členěním okrasných bylin, poznáváním nejznámějších druhů.
(0 x)
27.06. 13

Okrasné rostliny - dřeviny

Ročníky: ZŠ 8,
Materiál opakuje význam pěstování okrasných dřevin, jejich členění, poznávání nejznámějších druhů.
(0 x)
21.01. 13

Okrasné sadovnictví - anglické parky

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Hlavní znaky krajinářských anglických parků.
(0 x)
21.01. 13

Okrasné sadovnictví - francouzské parky

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Hlavní znaky francouzských parků.
(0 x)
02.04. 13

Olejniny

Ročníky: ZŠ 6,
Seznámení se základními druhy olejnin
Autor: Jiří Ježek
(0 x)
21.01. 13

Osivo a sadba

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Co je osivo a co sadba.
(0 x)
21.01. 13

Osivo a sadba - opakování

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Otázky pro hlasovací zařízení.
(0 x)
27.06. 13

Osivo, sadba

Ročníky: ZŠ 6,
Materiál opakuje způsoby rozmnožování rostlin, člení rostliny podle způsobu rozmnožování.
(0 x)
02.04. 13

Pícniny

Ročníky: ZŠ 6,
Seznámení se základními druhy pícnin
Autor: Jiří Ježek
(0 x)
27.06. 13

Plevele

Ročníky: ZŠ 8,
Materiál opakuje druhy plevelů, poznávání nejběžnějších, důvody a způsoby jejich likvidace.
(0 x)
02.04. 13

Plodová zelenina

Ročníky: ZŠ 6,
Seznámení s plodovou zeleninou
Autor: Jiří Ježek
(0 x)
27.06. 13

Polní plodiny

Ročníky: ZŠ 7,
Materiál opakuje druhy polních plodin, jejich význam ve výživě lidí a zvířat.
(0 x)
21.01. 13

Polní plodiny

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Stručný přehled polních plodin.
(0 x)
23.08. 12

Posuvné měřítko

Ročníky: ZŠ 7,
Cílem tohoto materiálu je seznámení žáků s jedním z měřidel - posuvným měřítkem. Měřidlo je popsáno a v animaci vysvětleno, jak s ním měřit.
Autor: Josef Fabík
(0 x)
11.12. 12

Povolání a pracovní činnosti

Ročníky: ZŠ 9,
Příklady hlavních druhů pracovních činností ve vybraných druzích povolání.
(0 x)
21.01. 13

Poznávání okrasných rostlin

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Poznávání podle fotografie.
(0 x)
21.01. 13

Poznávání osiva

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Sešit určený pro poznávání osiva podle fotografií.
(0 x)
21.01. 13

Poznávání osiva II

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Poznávání osiva podle fotografií.
(0 x)
21.01. 13

Poznávání osiva III

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Poznávání osiva podle fotografií.
(0 x)
12.12. 11

Přijímací řízení

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Jak podat přihlášku na střední školu.
(0 x)
11.12. 12

Profesní rozhodování

Ročníky: ZŠ 9,
Problematika profesního rozhodování.
(0 x)
27.06. 13

Půda

Ročníky: ZŠ 6,
Materiál opakuje vznik, složení a význam půdy.
(0 x)
02.04. 13

Půda

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Materiál vysvětluje vznik půdy a pojednává o půdotvorných faktorech
Autor: Jiří Ježek
(0 x)
10.03. 13

Půdní druhy

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Seznámení se základními druhy půd.
Autor: Jiří Ježek
(0 x)
25.06. 13

Půdní typy

Ročníky: ZŠ 6,
Materiál se zabývá půdními typy a jejich vlastnostmi.
(0 x)
10.07. 13

Rašplování, pilování a broušení dřeva.

Ročníky: ZŠ 6,
Materiál opakuje postupy při povrchové úpravě výrobku ze dřeva.
(0 x)
10.07. 13

Řezání dřeva

Ročníky: ZŠ 6,
Materiál opakuje postup řezání dřeva, rozdělení a použití pil a zásady bezpečnosti při řezání.
(0 x)
10.07. 13

Spojování dřeva

Ročníky: ZŠ 6,
Materiál opakuje způsoby a postupy spojování dřeva a vlastnosti spojů.
(0 x)
14.02. 13

Základní zpracování půdy

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Podmítka a orba.
(0 x)
10.07. 13

Základy technického zobrazování

Ročníky: ZŠ 6,
Materiál opakuje vlastnosti technického nákresu a výkresu a prostředky pro kótování.
(0 x)
14.02. 13

Zelenina

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Jednoduché procvičování informací o zelenině.
(0 x)
14.02. 13

Zelenina II

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8,
Rozlišování plodové, kořenové a košťálové zeleniny.
(0 x)
14.02. 13

Zelenina opakování

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Opakování informací o zelenině.
(0 x)
02.04. 13

Zlepšení půdní úrodnosti

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Seznámení se základními opatřeními ke zvýšení úrodnosti půdy
Autor: Jiří Ježek
(0 x)
25.06. 13

Zpracování půdy

Ročníky: ZŠ 6,
Materiál se zabývá zpracováním půdy před setím a stroji, kterými se provádí.
(0 x)
10.03. 13

Zpracování půdy 1

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Seznámení se základními operacemi - podmítkou a orbou.
Autor: Jiří Ježek
(0 x)
02.04. 13

Zpracování půdy 2

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Seznámení s operacemi - smykování, vláčení, válení ad.
Autor: Jiří Ježek
(0 x)