12.02. 13

Opakování

Opakování časování některých sloves
Opakování časování sloves: können, sprechen a slovesa mögen v podmiňovacím způsobu. Slovosled v německé větě. Procvičování předložkových vazeb (předložky mit, in, für).
Ročníky: ZŠ 5,

Další materiály tohoto autora