12.02. 13

Essen

Slovní zásoba k tématu.
Procvičování slovní zásoby k okruhu jídlo. V závěru cvičení na slovosled v německé větě a doplňovací cvičení.
Ročníky: ZŠ 5,

Další materiály tohoto autora