12.02. 13

Opakujeme

Opakování gramatických jevů, slovní zásoby.
Křížovka, doplňovačky, spojovačky. Vše k probraným tématům a gramatickým jevům (jídlo, koníčky, činnosti ve škole a ve volném čase, přídavná jména opačného významu, tvary vybraných silných sloves ve 3.os.j.č., dny v týdnu, měsíce).
Ročníky: ZŠ 5,

Další materiály tohoto autora