12.02. 13

Mein Progamm

Příslovce času, slovní zásoba k tématu.
Části dne, činnosti během dne - procvičování odpovídající slovní zásoby. Opakování časových údajů. Překladová cvičení.
Ročníky: ZŠ 5,

Další materiály tohoto autora