12.01. 14

Močová soustava, rozmnožovací soustava

Prezentace je rozdělena do dvou částí, první je zaměřena na močovou soustavu člověka. Druhou část materiálu tvoří strany věnované naší rozmnožovací soustavě.
Část zaměřená na močovou soustavu člověka pracuje s pojmy vylučování, moč, ledviny, močovody, močový měchýř a močová trubice. Představuje žákům 1. stupně ZŠ základní úlohu jednotlivých orgánů močové soustavy. Druhá část materiálu se věnuje rozmnožovací soustavě člověka, přináší základní pojmy z této oblasti jako např. spermie či vajíčko a dále se zabývá procesem vzniku a vývoje nového lidského jedince. Lze využít během výkladu i procvičování a upevňování učiva.
Ročníky: ZŠ 5,

Další materiály tohoto autora