02.04. 14

Podmínky života na Zemi

Základní podmínky k životu živých organismů na planetě
Pět základních podmínek k životu - teplo, voda, vzduch, světlo, živiny. Rozdíl mezi živou a neživou přírodou. Potravní řetězec. Rozdílné podmínky k životu v jednotlivých částech planety. Hádanky - zvířata.
Ročníky: ZŠ 5,

Další materiály tohoto autora