05.10. 13

Rostliny a jejich třídění

Kvetoucí a nekvetoucí rostliny
Pojmy kvetoucí rostliny, nekvetoucí, dřeviny, byliny, stromy, keře, jehličnany, listnáče. Třídění různých rostlin do těchto skupin. Hádanky.
Ročníky: ZŠ 5,

Další materiály tohoto autora