30.09. 13

Lidská kostra

Kostra hlavy, páteř, kosti horních a dolních končetin
Prezentace je určena především pro žáky 5.ročníku. Seznamuje žáky s kostrou člověka, její funkcí, žáci se učí popisovat kostru hlavy, páteř, kostru horní a dolní končetiny. Interaktivní forma prezentace umožňuje její využití při procvičování, opakování i prověřování znalostí o lidské kostře.
Ročníky: ZŠ 5,

Další materiály tohoto autora