05.10. 13

Třídění živých organismů

Základní třídění živých organismů do 4 skupin (viry,bakterie,sinice - houby - rostliny - živočichové)
Třídění živých organismů do čtyřech skupin (viry, bakterie a sinice, dále houby, rostliny a živočichové). Třídění organismů podle jejich výskytu - odlišné třídění (pole, louka, les apod.)Prezentace je doplněna o skládání obrázků (puzzle), s obrázky poté lze dále pracovat.
Ročníky: ZŠ 5,

Další materiály tohoto autora