12.01. 14

Záchrana života

Výukový materiál zaměřený na záchranu lidského života a dále na záchranu a ochranu dalších živých organismů na planetě.
Prezentace se zabývá ve svém úvodu otázkami ochrany lidského zdraví, zásadami bezpečného chování a předcházení úrazům. Žáci si zopakují jednotlivá telefonní čísla v případě naléhavého volání o pomoc. Další část prezentace se věnuje záchraně a ochraně dalších živých organismů, tedy ochraně živočichů i rostlinných druhů na Zemi. Přináší názvy jako ZOO, botanická zahrada, chráněná krajinná oblast, národní park apod. Prezentace souvisí s ekologickou výchovou na 1. stupni ZŠ.
Ročníky: ZŠ 5,

Další materiály tohoto autora