12.01. 14

Živočichové a jejich třídění

Obratlovci a jejich další třídění, bezobratlí živočichové
Žáci se učí třídit živočichy do základních skupin. Používají pojmy obratlovci a bezobratlí, dále savci, ptáci, ryby, obojživelníci, plazi. Seznamují se se zástupci hmyzu, jednotlivé zástupce zařazují mezi brouky, motýly, blanokřídlé. Na závěr je prezentace doplněna křížovkou.
Ročníky: ZŠ 5,

Další materiály tohoto autora